30 jaar onafhankelijk in boeken

PRIVACYBELEID

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Boekhandel Roelants B.V. handelend onder de naam Boekhandel Roelants

 1. Website: https://www.roelants.nl
 2. Inschrijfnummer KvK: 09198992
 3. BTW-nummer: NL820837052B01

2. E-mailadres

 1. Wij gebruiken het emailadres dat u aan ons doorgeeft alleen om u te informeren over uw bestelling of mogelijke vragen over uw bestelling te stellen. Daarnaast kunt u tijdens het aanmaken van een bestelling en/of profiel aangeven of u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen.
 2. Wij sturen u alleen nieuwsbrieven als u aangegeven heeft dat u deze wilt ontvangen. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven door op afmelden te klikken.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Wij gebruiken het uw telefoonnummer mogelijk alleen om u te informeren over uw bestelling of mogelijke vragen over uw bestelling te stellen.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 • 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  1. a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  2. b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  3. c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren),  of;
 • 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden doorgestuurd en worden opgeslagen. Wij maken hierbij gebruik van SSL: Secure Socket Layer.

8. Veiligheid opslag van gegevens

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Versie Maart 2017