30 jaar onafhankelijk in boeken

Kern van het internationaal publiekrecht


Nederlands | 26-07-2024 | 538 pagina's

9789462909120

Paperback / softback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 85,25


 Voorraad

   Verzendkosten € 4,95 | Gratis bezorging vanaf € 30,-

   Gratis ingepakt!
Korte beschrijving/Annotatie

Dit boek biedt een inleiding in het internationaal publiekrecht: het behandelt de belangrijkste algemene leerstukken en de belangrijkste materiële rechtsgebieden.

Tekst achterflap

Internationaal publiekrecht helpt staten om wereldwijd gemeenschappelijke belangen te beschermen. Het houdt zich bezig met actuele problemen, zoals klimaatverandering, duurzaamheid, vrede en veiligheid, rechten van de mens en bestrijding van armoede. Internationaal publiekrecht is ook van belang voor de dagelijkse praktijk in Nederland. Als gevolg van internationalisering en globalisering kan het in Nederland geldende recht niet meer worden begrepen zonder kennis van internationaal publiekrecht. Kern van het internationaal publiekrecht biedt een inleiding in het internationaal publiekrecht. Het boek behandelt de belangrijkste algemene leerstukken, zoals rechtsvorming, verdragenrecht, recht van internationale organisaties (waaronder het recht van de Verenigde Naties), aansprakelijkheidsrecht, conflictbeslechting en doorwerking in de nationale rechtsorde. Ook behandelt het de belangrijkste materiële rechtsgebieden: rechten van de mens, vrede en veiligheid, en duurzame ontwikkeling. Deze nieuwe druk is geheel herzien in het licht van recente ontwikkelingen, waaronder klimaatverandering, COVID-19 en de oorlog in Oekraïne.

Biografie

André Nollkaemper is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Inhoudsopgave

Verkort aangehaalde literatuur; 1 Begrip en aard van het internationaal publiekrecht; Literatuur; I ACTOREN; 2 Rechtssubjecten; Literatuur; Inhoud 8 3 Staten; Literatuur; 4 Internationale organisaties; Literatuur; II RECHTSVORMING; 5 Rechtsbronnen; Inhoud 9 Literatuur; 6 Verdragenrecht; Literatuur; Inhoud 10 7 Aansprakelijkheid; Literatuur; III BIJZONDERE FUNCTIES; 8 Afbakening van staatsgezag; Literatuur; Inhoud 11 9 Bescherming van individuen; Literatuur; 10 Vrede en veiligheid; 10.1 Inleiding; 10.2 Kernbegrippen; 10.3 Ontwikkeling en organisatie; 10.4 Het verbod op het gebruik van geweld; 10.5 Collectieve veiligheid; 10.5.1 Omschrijving; 10.5.2 Voorwaarden voor gebruik van hoofdstuk VII; 10.5.3 Dwangmaatregelen zonder geweld; 10.5.4 Dwangmaatregelen met geweld; 10.5.5 Delegatie van gebruik van geweld; 10.5.6 Vredesbewaring; 10.5.7 Regionale organisaties; 10.5.8 Nederland; 10.6 Eenzijdig gebruik van geweld; 10.6.1 Zelfverdediging; 10.6.2 Rol van de Veiligheidsraad; 10.6.3 Aanvullende voorwaarden; 10.6.4 Collectieve zelfverdediging; 10.6.5 Humanitaire interventie; 10.7 Internationaal humanitair recht; Inhoud 12 10.7.1 Omschrijving; 10.7.2 Organisatie; 10.7.3 Toepasselijkheid; 10.7.4 Algemene beginselen voor internationale conflicten; 10.7.5 Algemene beginselen voor interne conflicten; 10.8 Terrorisme; 10.9 Wapenbeheersing; 10.10 Cyberaanvallen; Literatuur; 11 Duurzame ontwikkeling; 11.1 Inleiding; 11.2 Kernbegrippen; 11.3 Ontwikkeling en organisatie; 11.4 Regulering van de economie; 11.4.1 Internationaal financieel recht; 11.4.2 Handelsrecht; 11.4.3 Investeringsrecht; 11.5 Verdeling van welvaart; 11.6 Bescherming van planetaire grenzen; 11.6.1 Algemene beginselen; 11.6.2 Klimaatverandering; 11.6.3 Biodiversiteit; 11.6.4 Chemische verontreiniging; 11.6.5 Recht op een schoon milieu; 11.6.6 Regionale systemen; Literatuur; IV VERWERKELIJKING; 12 Geschillenbeslechting; 12.1 Inleiding; 12.2 Eenzijdige maatregelen; 12.3 Diplomatieke geschillenbeslechting; 12.3.1 Onderhandelingen; 12.3.2 Goede diensten; 12.3.3 Bemiddeling; 12.3.4 Feitenonderzoek; 12.3.5 Conciliatie; 12.4 Geschillenbeslechting binnen internationale organisaties; 12.4.1 Toezichtsprocedures; 12.5 Arbitrage; 12.5.1 Omschrijving; 12.5.2 Oprichting; Inhoud 13 12.5.3 Samenstelling; 12.5.4 Bevoegdheid; 12.5.5 Procedure; 12.5.6 Arbitrage tussen particulieren en staten; 12.6 Rechtspraak; 12.6.1 Omschrijving; 12.6.2 Het Internationaal Gerechtshof; 12.6.3 De Wereldhandelsorganisatie; 12.6.4 Het Hof van Justitie van de Europese Unie; 12.7 Rechtspraak inzake de rechten van de mens; 12.7.1 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; 12.7.2 Overige regionale procedures; 12.7.3 Procedures onder de VN-Verdragen; 12.8 Strafrechtspraak; 12.8.1 Omschrijving; 12.8.2 Ad-hoctribunalen; 12.8.3 Het Internationaal Strafhof; Literatuur; 13 Doorwerking in de nationale rechtsorde; 13.1 Inleiding; 13.2 Doorwerking: algemene aspecten; 13.2.1 Geldigheid; 13.2.2 Rechtstreekse werking; 13.2.3 Voorrang; 13.3 Toepassing door de wetgever; 13.4 Toepassing door de uitvoerende macht; 13.5 Toepassing door de rechter; 13.5.1 Algemene voorwaarden; 13.5.2 Indirecte toepassing; 13.5.3 Rechtsgevolgen; 13.5.4 Bijzondere rechtsbetrekkingen; 13.5.5 Procesrecht; 13.6 Doorwerking van internationaal recht via Europees recht; Literatuur; Jurisprudentieregister; Internationale rechtspraak; Nederlandse rechtspraak; Buitenlandse rechtspraak; Trefwoordenregister

Details

EAN :9789462909120
Auteur: 
Uitgever :Boom uitgevers Den Haag
Publicatie datum :  26-07-2024
Uitvoering :Paperback / softback
Taal/Talen : Nederlands
Hoogte :239 mm
Breedte :171 mm
Dikte :35 mm
Gewicht :1028 gr
Status :Tijdelijk in herdruk
Aantal pagina's :538
Reeks :  Boom Juridische studieboeken
Keywords :  aansprakelijkheid;bescherming;bevrijdingsbewegingen;cultuur;duurzaamheid;economie;europees;europese unie;geschillenbeslechting;internationaal;internationale organisaties;multinationale ondernemingen;publiekrecht;rechtsbronnen;rechtssubjecten;staten;verdragenrecht;wereldhandelsorganisatie