Boeken | Books | Bücher | Livres

De weg naar het strafvonnis


Nederlands | 29-07-2022 | 811 pagina's

€ 79,00


    Te bestellen bij leverancier   Gratis bezorging vanaf € 20,-

   Retourneerbaar binnen 14 dagen


Korte beschrijving/Annotatie

De weg naar het strafvonnis verschaft de lezer een complete handleiding met betrekking tot nagenoeg alle vraagstukken, onderwerpen en spelers binnen het strafrecht en het strafproces.


Tekst achterflap

De weg naar het strafvonnis verschaft de lezer een complete handleiding met betrekking tot nagenoeg alle vraagstukken, onderwerpen en spelers binnen het strafrecht en het strafproces. Vanaf de opsporing van strafbare feiten tot aan het vonnis worden de voor procespartijen en procesdeelnemers relevante procedures, rechten, plichten en beoordelingscriteria beschreven. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op het relevante formele- en materiële strafrecht, maar wordt met een praktijkgerichte blik tevens de aandacht gevestigd op onderwerpen als de opleiding tot rechter en officier van justitie, zittingsvoorbereiding, attitude, integriteit, het debat in raadkamer, rechterlijke oordeelsvorming, persbeleid en bijzondere procedures. Waar de vorige editie van dit boek zich nog primair richtte op de rechter en officier van justitie in opleiding, heeft deze nieuwe druk een veel breder bereik. Het is de ideale bron voor elke strafjurist voor het vinden van antwoorden op vragen waarvoor hij zich op zijn weg naar het strafvonnis gesteld ziet. De volledigheid van de onderwerpen en de toegankelijke stijl maken het boek daarnaast ook uitermate geschikt voor rechtenstudenten.


Biografie

Rob ter Haar is docent strafrecht aan de Universiteit Utrecht en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Overijssel. Daarnaast is hij redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) en (co)auteur van diverse boeken en artikelen op het gebied van het strafrecht. Gerlof Meijer is sinds 1993 rechterlijk werkzaam in het strafrecht en is thans senior-rechter in de rechtbank Overijssel. Daarnaast is hij (co)auteur van diverse strafrechtelijke boeken, zoals Leerstukken Strafrecht en Elementair Formeel strafrecht. In het theaterseizoen staat hij op het podium van diverse theaters met zijn voorstelling Strafrecht? Levensecht!.


Inhoudsopgave

1. Het strafproces: karakter en beginselen; 2. Beleid en politiek inzake het strafrecht; 3. De strafrechter; 4. Openbaar Ministerie en de officier van justitie; 5. De verdachte; 6. De raadsman in het strafproces; 7. Slachtoffer, benadeelde partij en spreekgerechtigde; 8. Overige deelnemers in het strafproces; 9. Rechterlijke competentie en rechtsmacht; 10. Het opsporingsonderzoek; 11. De rechter-commissaris.; 12. Dwangmiddelen; 13. Vervolging en vervolgingsbeslissing; 14. Transactie en ‘schikking’; 15. De strafbeschikking; 16. De dagvaarding; 17. Het procesdossier; 18. Het voorbereiden van de zitting door de strafrechter; 19. De voorvragen; 20. Het onderzoek ter terechtzitting.; 21. Incidenten ter zitting; 22. Het proces-verbaal; 23. Verweren, standpunten en motiveren; 24. Materieel strafrecht; 25. Vormverzuimen (art. 359a Sv); 26. Bewijsrecht; 27. De bewijsbeslissing in strafzaken en het voorkomen van dwalingen; 28. Rechterlijke oordeelsvorming; 29. De beraadslaging; 30. Heropening onderzoek; 31. De opzet van het strafvonnis; 32. Sancties: straffen; 33. Maatregelen; 34. Rechtsmiddelen; 35. Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en strafbeschikkingen; 36. Bijzondere procedures; 37. Jeugdstrafrecht; 38. Pers en media in het strafrecht; 39. Juridische kennisbronnen; BIJLAGENDetails

  ISBN :9789462904002
  Auteur: 
  Uitgever :Boom uitgevers Den Haag
  Publicatiedatum :  29-07-2022
  Uitvoering :Hardback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :183 mm
  Breedte :252 mm
  Dikte :48 mm
  Gewicht :1514 gr
  Status :Te bestellen bij leverancier
  Aantal pagina's :811
  Reeks :  Boom Juridische studieboeken
  Sleutelwoorden :  advocaat;benadeelde partij;bewijsbeslissing;officier van justitie;oordeelsvorming;openbaar ministerie;procespartijen;raadkamer;raadkamerprocedure;rechter in opleiding;slachtoffer;strafproces;zittingsvoorbereiding