Boeken | Books | Bücher | Livres

Wetgeving belastingrecht 2023

Selectie van belangrijkste belastingwetten

Nederlands | 18-05-2023 |

€ 29,50

   Te bestellen bij leverancier   Gratis bezorging vanaf € 25,-

   Retourneerbaar binnen 14 dagen


Tekst achterflap

De wetgeving op het terrein van het belastingrecht wordt doorgaans als ingewikkeld en onoverzichtelijk ervaren. Om tot de kern daarvan door te dringen, is deze handzame compilatie van de belangrijkste wetten samengesteld. Deze bestaat uit een selectie van de meest relevante belastingwetten en regelingen. De bundel verschaft studenten die een basisvak belastingrecht volgen op gestructureerde wijze houvast bij de bestudering van de stof. De door ons geselecteerde regelgeving is – met het oog op het gemak van de gebruiker – gegroepeerd in drie secties: materiële belastingwetten, formele belastingwetten en een sectie met daarin uittreksels van diverse belangrijke aanpalende wetten, zoals de Grondwet, en fundamentele voorschriften, zoals mensenrechtenverdragen. Deze bundel is gebaseerd op de in 2023 geldende regelgeving.


Biografie

Prof. mr. dr. J.P. Boer is hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en tevens partner bij Lubbers, Boer & Douma. Mr. L.J.A. Pieterse is verbonden aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam.


Inhoudsopgave

Materieel belastingrecht (MAT); Wet inkomstenbelasting 2001; Besluit geruisloze omzetting (SVW); Wet op de loonbelasting 1964; Wet op de vennootschapsbelasting 1969; Wet op de dividendbelasting 1965; Successiewet 1956; Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970; Wet op de omzetbelasting 1968; Formeel belastingrecht (FORM); Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 1, 2, 3, afdeling 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, 4, titel 4.1 en 4.3, 6, 7 en 8); Algemene wet inzake rijksbelastingen; Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst; Diversen (DIV); Grondwet (art. 1, 93, 94, 104 en 120); Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (art. 26); Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (art. 5, 6, 7, 8, 13, 14 en 17); Eerste protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (art. 1); Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (art. 39, 43, 46, 48, 49, 50, 55-58, 107 en 108); Besluit voorkoming dubbele belasting 2001; OECD Model Tax Convention; TrefwoordenregisterDetails

  ISBN :9789462127838
  Auteur: 
  Uitgever :Boom uitgevers Den Haag
  Publicatiedatum :  18-05-2023
  Uitvoering :Paperback / softback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :210 mm
  Breedte :150 mm
  Dikte :30 mm
  Gewicht :687 gr
  Status :Te bestellen bij leverancier
  Reeks :  Boom Juridische wettenbundels