Ontmoet Paolo Cognetti: zondag 17 maart bij Boekhandel Roelants!

Staatsrecht


Nederlands | 20-02-2023 | 232 pagina's

9789462126466

Paperback / softback


€ 18,50

  VOEG TOE AAN MIJN WINKELWAGEN
 Voorraad

   Op voorraad bij leverancier

   Verzendkosten € 4,95 | Gratis bezorging vanaf € 30,-

   Gratis ingepakt!
Korte beschrijving/Annotatie

In deze Boom Basics staat het staatsrecht centraal.

Tekst achterflap

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

Inhoudsopgave

I De staat; 1 Kenmerken; 2 Soevereiniteit; 3 Staatsvormen; 4 Rechtsstaat; 5 Democratie; 6 Presidentiële en parlementaire democratieën; 7 Monisme en dualisme; 8 Scheiding en spreiding van machten en bevoegdheden; 9 De cruciale vragen van het staatsrecht; 10 De balans in het staatsrecht; II Grondwet; 11 De Grondwet van 1983; 12 Grondwettelijke ontwikkeling; 13 Kenmerken van constituties en grondwetten; III Grondrechten; 14 Definitie; 15 Bronnen; 16 Klassieke en sociale rechten; 17 Horizontale werking; 18 Beperkingen en botsingen; 19 Internationale dimensie; 20 Gelijkheid; 21 Leven en integriteit; 22 Persoonlijke vrijheid; 23 Vrijheid van meningsuiting en kiesrecht; 24 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging; 25 Vereniging, vergadering en betoging; 26 Privacy; 27 Gezinsleven; 28 Eerlijk proces; 29 Sociale rechten; 30 Onderwijs; 31 Eigendom; IV Parlement; 32 Tweede Kamer: samenstelling; 33 Kiesrecht; 34 Kiesstelsel; 35 Zittingsduur, parlementair jaar, ontbinding; 36 Tweede Kamer: bevoegdheden; 37 Regeringsvorming; 38 Regeling eigen werkzaamheden; 39 Aandeel in de wetgeving; 40 Controle van de regering; 41 Eerste Kamer: samenstelling; 42 Eerste Kamer: bevoegdheden; V Regering; 43 Terminologie; 44 Totstandkoming; 45 Bevoegdheden/taken; 46 Voorbeelden; 47 Politie, Defensie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en Veiligheidsdiensten; 48 Andere belangrijke overheidsdiensten; VI Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies; 49 Raad van State; 50 Algemene Rekenkamer; 51 Nationale ombudsman; 52 Vaste colleges van advies; VII Koninklijk Huis; 53 Lidmaatschap; 54 Het koningschap; VIII Wetgeving; 55 Wetten in formele zin; 56 Wetten in materiële zin; 57 Begroting en belastingen: algemeen; 58 Begroting; 59 Belastingen; IX Bestuur; 60 Bestuursorganen; 61 Kwalificaties van bestuurshandelen; 62 Normering van bestuurshandelen; 63 Controle op bestuurshandelen; 64 Inhoud van bestuur; X Rechtspraak; 65 Organisatie van de rechterlijke macht; 66 Toegang tot de rechter; 67 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid; 68 Overige eisen; 69 Het systeem van rechtsbescherming; 70 Bestuursrechtelijk procesrecht; 71 Uitspraakbevoegdheden; 72 De gewone rechter; 73 Toetsing; 74 Constitutionele toetsing; XI Decentralisatie; 75 Provincies en hun organen; 76 Werkwijze en taken; 77 Gemeenten en hun organen; 78 Werkwijze en taken; 79 Verordenende bevoegdheid van provincies en gemeenten; 80 Waterschappen; 81 Openbare lichamen als bedoeld in art. 134 Grondwet; 82 Gemeenschappelijke regelingen en veiligheidsregio’s; 83 Toezicht; XII Internationalisering; 84 Internationaal recht; 85 Bronnen van internationaal recht; 86 Nederland en de binding aan internationaal recht; 87 De doorwerking van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde; 88 Internationale organisaties; XIII Europeanisering; 89 Verdragsstructuur; 90 Instellingen; 91 Europees Parlement; 92 Commissie; 93 Europese Raad en Raad van Ministers; 94 Hof van Justitie; 95 Europese Centrale Bank; 96 Besluiten; 97 De eigen rechtsorde; 98 Unie-beleid, EMU en vervlechting Unie-beleid; XIV Nederland binnen het Koninkrijk; 99 Het Koninkrijk; 100 De Koninkrijksorganen; Trefwoordenregister

Details

ISBN :9789462126466
Auteur: 
Uitgever :Boom uitgevers Den Haag
Publicatiedatum :  20-02-2023
Uitvoering :Paperback / softback
Taal :Nederlands
Hoogte :152 mm
Breedte :106 mm
Dikte :15 mm
Gewicht :170 gr
Status :Op voorraad bij leverancier
Aantal pagina's :232
Reeks :  Boom Basics
Sleutelwoorden :  bestuur;decentralisatie;europeanisering;grondrechten;grondwet;integriteit;internationalisering;koninklijk huis;parlement;rechtspraak;regering;staat;transparantie;wetgeving