Boeken | Books | Bücher | Livres

Tekstuitgave regelgeving vreemdelingenrecht


Nederlands | 11-10-2022 |

€ 60,00


   Beschikbaar als print-on-demand   Gratis bezorging vanaf € 25,-

   Retourneerbaar binnen 14 dagen


Korte beschrijving/Annotatie

Tekstuitgave Regelgeving Vreemdelingenrecht - Editie 2022/2023 bevat de belangrijkste selectie van wet- en regelgeving op het terrein van het vreemdelingenrecht en de wet arbeid vreemdelingen.


Tekst achterflap

In deze Tekstuitgave Regelgeving Vreemdelingenrecht - Editie 2022/2023 is de belangrijkste wet- en regelgeving opgenomen voor iedereen die werkzaam is in het vreemdelingenrecht en/of te maken heeft met de arbeid van vreemdelingen. De bundel is daarmee onmisbaar voor de rechtspraktijk. De opgenomen teksten zijn geactualiseerd tot 15 september 2022. Met de QR-code op deze cover kunt u naar de Productpagina op de website van de uitgever gaan. Op deze pagina treft u links aan naar alle in de uitgave opgenomen wet- en regelgeving en documenten, hetgeen m.n. bij de vele bijlages bij het Voorschrift vreemdelingen erg handig is. Bovendien behoudt de uitgave zo langer zijn actualiteitswaarde doordat u eventuele aanpassingen van de teksten snel kunt controleren. Op deze pagina staat ook informatie over de auteurs van deze bundel. De margeteksten en wetsverwijzingen die door de samenstellers zijn toegevoegd, zorgen voor nog meer gebruiksgemak.


Slogan/Promotie

Deze tekstuitgave op het terrein van het vreemdelingenrecht en arbeid vreemdelingen is een handzaam naslagwerk bij de beroepsuitoefening van iedereen die te maken heeft met deze twee rechtsgebieden. Samen met de productpagina op de website van de uitgever heeft de gebruiker een informatiepakket dat de voordelen van papier en digitaal met elkaar combineert. Daarnaast zorgen de sprekende voetregel, margeteksten en wetsverwijzingen voor extra gebruiksgemak.


Biografie

mr. D.S. Arjun Sharma is werkzaam bij Rechtbank Oost-Brabant als stafjurist in het rechtsgebied (Europees) migratierecht. Hij houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met het migratierecht. Tot 1998 is hij werkzaam geweest bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst. Vanaf 1998 is hij werkzaam bij de rechtbank, sinds 2000 als stafjurist. Vanaf 2001 is hij redactielid van het Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu Uitgevers). Hij is sinds 2009 betrokken bij het Commentaar Vw 2000/Vb 2000 (Sdu Uitgevers): eerst als auteur en vanaf 2020 ook als redacteur. Ook is hij vanaf 2011 als auteur betrokken bij het Commentaar Europees Migratierecht (Sdu Uitgevers). mr. dr. J. van Drongelen heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden rechten gestudeerd met als afstudeerrichtingen Nederlands recht (1979) en de vrije studierichting (1981). Hij is als buitenpromovendus gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht op de ontwikkeling van de arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving (1991). Als (coördinerend) wetgevingsjurist is hij werkzaam geweest aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ((mei) 1979 – (oktober) 2017). Hij is als universitair (hoofd)docent verbonden geweest aan de vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg ((september) 2004 - (september) 2018). Niet alleen heeft hij bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid intern onderwijs verzorgd over het individuele en collectieve arbeidsrecht en interne cursussen gegeven buiten het ministerie over cao-recht, arbeids- en rusttijden, maar ook lunchlezingen over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook voor Euroforum, Vermande studiedagen, Kluwer Studiedag Collectief Arbeidsrecht en het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM heeft hij cursussen gegeven over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Tot slot heeft hij talloze publicaties op zijn naam staan op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals arbeids- en rusttijden, arbeidsomstandigheden, arbeid en zorg, ontslagrecht, medezeggenschap, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. mr. drs. S.M. Groen is al meer dan 20 jaar met plezier actief in het vreemdelingenrecht. Zijn focus ligt op arbeidsmigratie. Hij heeft over de jaren heen baanbrekende uitspraken behaald bij de Raad van State en rechtbanken. mr. M.A.G. Reurs is sinds 1996 advocaat met een praktijk in het vreemdelingenrecht. Hij houdt zich vooral bezig met arbeids- en kennismigratie. Verder is Marcel voorzitter van de redactie van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, schrijvend co-redacteur van SDU Commentaar Migratierecht en docent in de Leerpraktijk Migratierecht in de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. mr. A.D.M. van Rijs heeft aan de Universiteit van Amsterdam rechten gestudeerd met als afstudeerrichting Nederlands recht. Als senior wetgevingsjurist is hij werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de directie WBJA. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij dit ministerie zoals, ontslagambtenaar, manager leerlingwezen, senior beleidsmedewerker ontslagtaken en senior-beleidsmedewerker bij de Arbeidsinspectie. Hij is daarnaast als docent en thesis coördinator verbonden aan het departement of Private, Business and Labour Law van de Universiteit van Tilburg. Niet alleen heeft hij bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid intern onderwijs verzorgd over het individuele arbeidsrecht maar ook lunchlezingen over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook voor Euroforum en Sdu heeft hij cursussen gegeven over talloze arbeidsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast is hij (mede)hoofdredacteur van Juridisch up to date en redactielid van het tijdschrift Over de grens. In het verleden was hij ook (hoofd) redacteur van het arbeidsrechtelijke tijdschrift Arbeid Integraal en het tijdschrift SJD. Tot slot heeft hij talloze publicaties op zijn naam staan op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals zee-arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden, arbeid en zorg, ontslagrecht, arbeidsmarkt (waaronder arbeidsmigratie) en arbeidsverhoudingen.


Inhoudsopgave

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE I VREEMDELINGENWET 2000 II VREEMDELINGENBESLUIT 2000 III VOORSCHRIFT VREEMDELINGEN 2000 IV WET ARBEID VREEMDELINGEN V BESLUIT UITVOERING WET ARBEID VREEMDELINGEN VI REGELING UITVOERING WET ARBEID VREEMDELINGEN VII REGELING MELDING WET ARBEID VREEMDELINGEN Verder zijn alle bijlages bij deze wet- en regelgeving opgenomen.Details

  ISBN :9789083066189
  Auteur: 
  Uitgever :PMJJFrissen.com
  Publicatiedatum :  11-10-2022
  Uitvoering :Paperback / softback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :185 mm
  Breedte :110 mm
  Dikte :40 mm
  Gewicht :783 gr
  Status :Beschikbaar als print-on-demand
  Sleutelwoorden :  arbeid vreemdelingen;vreemdelingenrecht