30 jaar onafhankelijk in boeken

Titel 8.4 Awb. De onrechtmatige overheidsdaad bij de bestuursrechter


Nederlands | 08-06-2023 |

9789013173109

Paperback / softback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 43,50


 Voorraad

   Te bestellen (langere levertijd)

   Verzendkosten € 4,95 | Gratis bezorging vanaf € 30,-

   Gratis ingepakt!
Tekst achterflap

Deze titel behandelt de verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter en geeft een systematisch overzicht van zowel de opbouw als achtergrond van titel 8.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Ook de materiële vereisten voor de toewijzing van een schadevergoedingsverzoek uit onrechtmatige overheidsdaad worden behandeld. De publicatie is zeer waardevol voor ambtenaren, rechters en advocaten. De onrechtmatige overheidsdaad bij de bestuursrechter gaat over de verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter, die sinds 1 juli 2013 is neergelegd in titel 8.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De bestuursrechter kan door middel van een verzoekschrift worden gevraagd om een vergoeding van schade als gevolg van een onrechtmatige overheidsdaad toe te kennen. Deze uitgave gaat onder meer in op de vraag: • op welke overheidshandelingen een verzoekschrift betrekking kan hebben • wanneer een verzoekschrift kan worden ingediend • bij welke rechter dat moet gebeuren • aan welke formele vereisten een verzoekschrift moet voldoen Daarnaast worden de materiële vereisten voor de toewijzing van een schadevergoedingsverzoek uit onrechtmatige overheidsdaad behandeld en wordt stilgestaan bij de inhoud van de uitspraak op een verzoek. Het zwaartepunt ligt niet alleen op de bespreking van de wet en de totstandkomingsgeschiedenis daarvan, maar ook op de rechtspraak die in de eerste tien jaar van het bestaan van titel 8.4 Awb is gepubliceerd. Hiervan wordt een systematisch overzicht gegeven, waarbij de opzet van de wet zoveel mogelijk wordt gevolgd. Overheidsdaad bestuursrechter literatuur Deze titel bevat de belangrijkste jurisprudentie over titel 8.4 Awb die sinds de inwerkingtreding in 2013 is verschenen. In de algemene bestuursrechtelijke handboeken wordt noodzakelijkerwijs alleen stil gestaan bij het weergeven van de hoofdlijnen van de bevoegdheidsverdeling en procedure. In de artikelsgewijze toelichtingen wordt de geschiedenis van de totstandkoming van titel 8.4 Awb geordend naar bepaling weergegeven, waaraan hier en daar een belangrijke uitspraak wordt toegevoegd. In de kronieken ligt de nadruk op de meest recente jurisprudentie. In de rest van de literatuur, waaronder artikelen in tijdschriften, bundelbijdragen en annotaties, wordt veelal ingezoomd op een specifiek deelonderwerp. De meerwaarde van deze publicatie is dat zij een geïntegreerd overzicht van al deze onderwerpen bevat. De onrechtmatige overheidsdaad bij de bestuursrechter is van grote waarde voor iedereen die te maken krijgt met schadevergoedingsverzoeken aan de bestuursrechter en/of de bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. Denk aan ambtenaren van bestuursorganen, rechters, gerechtsjuristen en gemachtigden, zoals advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars.

Details

EAN :9789013173109
Auteur: 
Uitgever :Wolters Kluwer Nederland B.V.
Publicatie datum :  08-06-2023
Uitvoering :Paperback / softback
common.Language :Nederlands
Hoogte :240 mm
Breedte :158 mm
Dikte :8 mm
Gewicht :227 gr
Status :Te bestellen (langere levertijd)
Reeks :  Staats- en bestuursrecht praktijk