Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 1


Nederlands | 23-01-2024 |

9789013171532

Paperback / softback


  Lees de eerste pagina's

€ 62,50

  VOEG TOE AAN MIJN WINKELWAGEN
 Voorraad

   Op voorraad bij leverancier

   Verzendkosten € 4,95 | Gratis bezorging vanaf € 30,-

   Gratis ingepakt!
Tekst achterflap

Onderwijseditie band 1, 2024 bevat - speciaal voor het onderwijs - een selectie van hoofdstukken uit band 1 van het in 2024 volledig geactualiseerde Handboek ‘Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat’ (druk 8). Het betreft alle hoofdstukken uit die band, met uitzondering van Organisatie, Wet- en regelgeving en registers. Onderwijseditie band 2is in 2019 voor het laatst bewerkt op basis van de 7e druk van het handboek. Het streven is om band 2 van het handboek (druk 8) in 2025 te laten verschijnen. Gelijktijdig zal dan zal ook Onderwijseditie band 2 verschijnen. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie. De instrumentele functie van het bestuursrecht dient een volwaardige plaats te hebben bij de bespreking van de algemene leerstukken en begrippen van dat rechtsgebied. Daarnaast wordt uitgegaan van de centrale betekenis van de beginselen van de democratische rechtsstaat als beoordelingskader bij uitstek van het positieve bestuursrecht. Deze gedachte zet zich voort in de behandeling van vragen over de verhouding tussen staat en samenleving, maar ook over zaken als delegatie van wetgeving, gebruik van vergunningstelsels en de inrichting van de bestuursrechtspraak. Door dit alles biedt het boek meer dan de gangbare bestuursrechtelijke handboeken. Deze onderwijseditie bestaat uit twee banden. In band 1 worden de onderwerpen Grondslagen, begrippen, normering, uitvoering en handhaving behandeld. Na enkele inleidende hoofdstukken worden de belangrijkste begrippen besproken: bestuursorgaan, bestuursbevoegdheid, belanghebbende, bestuurshandelingen en bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Vervolgens wordt de normering van het bestuurshandelen besproken, met een tweetal algemene hoofdstukken, een hoofdstuk over openbaarheid van bestuur en een hoofdstuk over normering van privaatrechtelijk overheidshandelen. Daarna komen de uitvoerende bestuursinstrumenten aan de orde: eenzijdig dwingend bestuur, presterend bestuur en overeenkomsten, (andere) privaatrechtelijke middelen en feitelijke middelen. Ten slotte wordt de handhaving besproken. De onderwerpen rechtsbescherming en overheidsaansprakelijkheid zijn in een afzonderlijke band 2 opgenomen. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat is behalve voor de bestuurspraktijk bij uitstek geschikt voor de (gevorderde) juridische bachelorstudent, alsmede voor de student van master- en post-academische juridische opleidingen.

Details

ISBN :9789013171532
Uitgever :Wolters Kluwer Nederland B.V.
Publicatiedatum :  23-01-2024
Uitvoering :Paperback / softback
Taal :Nederlands
Hoogte :240 mm
Breedte :158 mm
Dikte :49 mm
Gewicht :1408 gr
Status :Op voorraad bij leverancier
Reeks :  onderwijseditie