Boeken | Books | Bücher | Livres

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Pre-pack en buitengerechtelijk akkoord

Nederlands | 09-02-2023 |

€ 45,00

   Beschikbaar als print-on-demand   Gratis bezorging vanaf € 25,-

   Retourneerbaar binnen 14 dagen


Tekst achterflap

Deze uitgave voorziet in een toegankelijke behandeling van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering natuurlijke personen, pre-pack en buitengerechtelijk akkoord. Compact, maar toch compleet, gedetailleerd en rijk aan praktijkvoorbeelden. Deze 11e druk is grondig geactualiseerd in wetgeving en jurisprudentie. Met de monografie Faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, pre-pack en buitengerechtelijk akkoord beschik je over een actuele, volledige en overzichtelijke behandeling van alle aspecten van het huidige insolventierecht. De talrijke voorbeelden en casusposities verduidelijken de regeling van deze insolventieprocedures. De nadruk ligt daarbij op het faillissement. Ook wordt in ruime mate aandacht besteed aan de voor het faillissementsrecht relevante rechtspraak van de Hoge Raad. Achtereenvolgens komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: · Wie kan failliet verklaard worden en hoe gaat dat in zijn werk; welke rechtsmiddelen zijn er? · Wat valt er in de boedel – en wat niet? · Invloed van het faillissement op de rechtspositie van de schuldenaar · De positie van de schuldeisers: boedelschuldeisers, separatisten, preferente en feitelijk preferente schuldeisers de fiscus · Verificatie van de vorderingen, vereffening verdeling en rangorde · Internationale aspecten, waaronder bespreking van de herziene insolventieverordening · Surseance van betaling · De schuldsaneringsregeling: toelating tot de regeling, termijn en einde van de regeling · De pre-pack en het buitengerechtelijk akkoord (WHOA) Het boek is voorzien van een artikelen-, jurisprudentie- en trefwoordenregister, zodat je snel vindt wat je zoekt. Alle hoofdstukken zijn in deze 11e druk volledig geactualiseerd. Zo is de sinds de vorige druk in werking getreden wetgeving op het gebied van het insolventierecht (Wet Modernisering Faillissementsrecht en Wet Homologatie Onderhands Akkoord) verwerkt. Uiteraard wordt tevens stilgestaan bij nieuwe uitspraken van de Hoge Raad (tot en met juli 2022) en de belangrijkste uitspraken van het Europese Hof van Justitie (tot en met maart 2022). De uitgave is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met het insolventierecht, in het bijzonder curatoren en Wsnp-bewindvoerders. Ook studenten doen er hun voordeel mee, nu de toegankelijke en complete monografie voorziet in een gedegen overzicht van het insolventierecht.Details

  ISBN :9789013170603
  Auteur: 
  Uitgever :Wolters Kluwer Nederland B.V.
  Publicatiedatum :  09-02-2023
  Uitvoering :Paperback / softback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :240 mm
  Breedte :158 mm
  Dikte :17 mm
  Gewicht :467 gr
  Status :Beschikbaar als print-on-demand