Boeken | Books | Bücher | Livres

Privacy- en gegevensbeschermingsrecht


Nederlands | 02-11-2022 |

€ 176,00


   Te bestellen bij leverancier   Gratis bezorging vanaf € 25,-

   Retourneerbaar binnen 14 dagen


Tekst achterflap

In dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel zijn AVG en UAVG voorzien van glashelder commentaar en aangevuld met diverse aanverwante wetten, verdragen en bepalingen. In deze 8e druk zijn naast deze essentiële wetgeving ook de voor privacy- en gegevensbescherming meest relevante bepalingen uit aanverwante wetgeving opgenomen. Tekst <(>&<)> Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. In deze 8e druk zijn de AVG en UAVG becommentarieerd opgenomen, evenals de voor privacy- en gegevensbescherming meest relevante bepalingen uit de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU Handvest). Ook de Wet politiegegevens (Wpg) is becommentarieerd opgenomen. Verder is het commentaar op de bepalingen uit hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet, die betrekking hebben op onder andere cookies en telemarketing, gehandhaafd. Onder andere de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit politiegegevens (Bpolg) zijn in deze druk opgenomen zonder commentaar. Deze druk is weer helemaal up to date ten aanzien van wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Nieuw ten opzichte van de zevende druk is de opname van Verordening 2021/1232 waarin een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen uit de e-Privacyrichtlijn is opgenomen ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen. In deze druk wordt bovendien op verschillende plekken verwezen naar belangrijke uitspraken van het Hof van Justitie in Luxemburg.Details

  ISBN :9789013166699
  Uitgever :Wolters Kluwer Nederland B.V.
  Publicatiedatum :  02-11-2022
  Uitvoering :Hardback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :191 mm
  Breedte :131 mm
  Dikte :34 mm
  Gewicht :586 gr
  Status :Te bestellen bij leverancier
  Reeks :  Tekst & Commentaar