Boeken | Books | Bücher | Livres

Aard en opzet van het vermogensrecht

Nederlands | 02-02-2023 |

€ 55,00

   Beschikbaar als print-on-demand   Gratis bezorging vanaf € 25,-

   Retourneerbaar binnen 14 dagen


Tekst achterflap

Deze titel behandelt de totstandkoming, systematiek en belangrijkste kenmerken van de inhoud van het Burgerlijk Wetboek. In deze geactualiseerde 6e druk wordt aandacht besteed aan algemene onderwerpen die wezenlijk zijn voor het gehele vermogensrecht. Recente ontwikkelingen in rechtspraak, wetgeving en literatuur zijn hierbij uiteraard verwerkt. Uitgebreide commerciële shoptekst Aard en opzet van het vermogensrecht behandelt de totstandkoming, systematiek en belangrijkste kenmerken van de inhoud van het Burgerlijk Wetboek. De uitgave besteedt aandacht aan algemene onderwerpen die belangrijk zijn voor het hele vermogensrecht. Na een hoofdstuk over de totstandkoming van het nieuwe BW en de verschillende wisselwerkingen die daarbij een rol hebben gespeeld, wordt de systematiek en de inhoud van het nieuwe wetboek behandeld. Vervolgens komen een aantal algemene onderwerpen aan de orde die wezenlijk zijn voor het gehele vermogensrecht. Hierbij is er gestreefd om de vernieuwingen aan te geven zonder te vervallen in een vergelijking tussen het oude en het nieuwe recht, die niet in de opzet van de Monografieën zou passen. In het laatste hoofdstuk wordt besproken hoe het vermogensrecht zich in de afgelopen 30 jaar na de inwerkingtreding van het BW (1992) in de rechtspraak en literatuur heeft ontwikkeld en wat de invloed van het Europese recht op die ontwikkeling is geweest. Vermogensrecht wetgeving en jurisprudentie In deze 6e druk is de opzet van de titel ongewijzigd gebleven. De inhoud is echter wel uitgebreid en de verwijzingen naar wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn geactualiseerd. De meeste aanvullingen zijn te vinden in de nrs. 23 en 25. Aard en opzet van het vermogensrecht is van grote waarde voor iedere professional met interesse in het Nederlandse privaatrecht en in het bijzonder voor juristen die werkzaam zijn in het privaatrecht.Details

  ISBN :9789013159554
  Auteur: 
  Uitgever :Wolters Kluwer Nederland B.V.
  Publicatiedatum :  02-02-2023
  Uitvoering :Paperback / softback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :240 mm
  Breedte :158 mm
  Dikte :7 mm
  Gewicht :190 gr
  Status :Beschikbaar als print-on-demand
  Reeks :  Monografieen BW