Boeken | Books | Bücher | Livres

Boekpresentatie Peter Rietbergen - Het Eenzame Purper. Rome’s laatste keizerin

16
Juni

Wij sluiten ons aan bij hetgeen Peter Rietbergen 17 mei schreef:

Enkele jaren ‘gedwongen’ rust gaven mij de gelegenheid een tweetal al veel langer lopende projecten eindelijk af te ronden: de voltooiing van twee historische romans werd afgelopen maanden een feit.

Toen ik, in het najaar van 2000, mijn eerste historische roman, Dood Op Deshima, aanbood aan Meulenhoff, volgde een positief besluit na twee weken. Nu, meer dan twintig jaar later, is het voor een intussen twintig jaar oudere, en nu evident grijze, alsook, door alle culturele discussies, evident ‘wittere’ man vrijwel onmogelijk om een literaire uitgever te vinden. Gelukkig besloot Hein Bekking, bij wie ik al decennialang veel van mijn Nederlandstalige non-fictie publiceer, toch ook deze twee fictie-teksten op de pers te laten leggen.

Van de twee zo gedrukte romans wil ik de eerste, getiteld Het Eenzame Purper. Rome’s laatste keizerin, graag in juni presenteren, voorafgaande aan de ‘grote vakantie’ - die velen immers ingaan met een goed-bedoeld stapeltje boeken in de koffer...

De datum is: donderdag 16 juni, 2022.

Maar geen presentatie zonder een goede inleiding. Ik prijs me gelukkig dat Dr Daniëlle Slootjes – jarenlang een zeer gewaardeerd collega in de Nijmeegse Letterenfaculteit, en nu hoogleraar Oude Geschiedenis aan de UVA – bereid is een inleidend verhaal te houden. Daarna bied ik haar, natuurlijk, het eerste exemplaar aan; vervolgens spreek ikzelf over een aantal problemen dat ik ervoer tijdens het schrijven van juist deze roman.

Het is plezierig dat de presentatie zich kan afspelen in het kader van Boekhandel Roelants, waar ik al zo vaak te gast mocht zijn om kleinere en grotere geschriften aan genodigden voor te stellen. Omdat de overigens gezellige boekenkelder aan de Van Broeckhuysenstraat wellicht te weinig ruimte biedt, heeft Julius Roelants heel genereus de Lutherse kerk ter beschikking gesteld. Het adres van de kerk is: Prins Hendrikstraat 79 – voor Nijmegenaren logischer: ‘onderaan de Daalseweg’.

Om zicht te hebben op de opkomst, verzoek ik elk van jullie (roman-lezende partners welkom !) de boekhandel even laat weten wie er komt - onder vermelding van: ‘presentatie Rietbergen, 1 of 2’, met naam en liefst emailadres, zodat, in geval van calamiteiten, een mailtje kan worden rondgestuurd. De gegevens zijn: roelants@roelants.nl, of telefonisch: 024 3221734.

Graag zie ik jullie op donderdag 16 juni. De inloop begint om 17.30 uur, de ‘plechtigheid’ start 18.00 uur precies, en duurt, inclusief borrel-na, tot rond 19.30 uur.

In de hoop velen van jullie te mogen begroeten:

Hartelijks, Peter Rietbergen

Over het boek

Europa, in de vierde en vijfde eeuw: een woelige, onzekere tijd - zoals de huidige. Over de grenzen dringen migranten de wereld van het Romeinse Rijk binnen, die zich beschaafd noemt. De intussen veelal christelijke bewoners zien de nieuwkomers - Goten, Vandalen, Franken, Hunnen - als barbaren die de ondergang van hun eeuwenoude cultuur beogen. Een jonge vrouw, Galla Placidia (388-450), keizersdochter en zuster van keizers, weet dat zij tot heersen in staat is maar daartoe in een mannenmaatschappij de kans niet krijgt. 

In deze op historische bronnen gebaseerde roman beschrijft Galla, in haar fictieve memoires, hoe haar weg haar uiteindelijk de titel én de macht van keizerin brengt. Zoekend naar een juist handelen tussen religie/moraal, politiek en haar rol als moeder beseft zij hoe complex de keuzes zijn waarvoor zij steeds weer staat, en hoe eenzaam, tenslotte, het purper is.

Terug naar overzicht