Boeken | Books | Bücher | Livres

Vrouw en vrijheid: Jolande Withuis in gesprek met Ruud Abma

20
April

Jolande Withuis wordt geïnterviewd door psycholoog en historicus Ruud Abma over haar nieuwe boek Vrouw en vrijheid, een fel betoog voor een kritischer feminisme en tegen identiteitsdenken. Na afloop zal zij signeren. Het boek is nu al verkrijgbaar. 

Een fel betoog voor een kritischer feminisme en tegen identiteitsdenken

‘Feminisme betekent voor mij niet dat vrouwen beter of anders zijn dan mannen, of per definitie slachtoffer, of behept met moederlijkheid, zorgzaamheid en vredelievendheid. Het betekent niet: wat vrouwen doen, is welgedaan. Het betekent dat ik de leefdomeinen en kwaliteiten die aan de seksen worden toebedeeld, consequent opvat als historische, politieke en culturele verschijnselen. “Echt mannelijke” en “echt vrouwelijke” eigenschappen bestaan niet. Vrouwen en mannen verschillen onderling meer van elkaar dan groepsgewijs.’

In Vrouw en vrijheid maakt topbiografe Jolande Withuis een rondgang langs onderwerpen als de biografie, borstkanker, geheim agenten, vrouwenvoetbal en werklust, en langs eigenzinnige vrouwen als Simone de Beauvoir, Jeanne Bieruma Oosting, Carry van Bruggen, Ayaan Hirsi Ali en Ana Pauker. Tegelijk analytisch én persoonlijk, scherp én geestig neemt Withuis nadrukkelijk stelling tegen het identiteits- en diversiteitsdenken. Pas als vrouwen zichzelf ontslaan van het streven ‘vrouwelijk’ te zijn, komt hun vrijheid nabij.

Jolande Withuis (1949) was tot 2014 als onderzoekster verbonden aan het NIOD. Ze schrijft voor NRC HandelsbladTrouw en de Volkskrant. Bij De Bezige Bij verschenen Erkenning (2002), Na het kamp (2005), De vrouw als mens (2007) en in 2008 Weest manlijk, zijt sterk, een biografie over verzetsman Pim Boellaard, die werd bekroond met de Grote Geschiedenis Prijs 2009 en de Erik Hazelhoff Biografieprijs 2010. In 2016 verscheen de bestseller Juliana. Vorstin in een mannenwereld, die werd genomineerd voor de Brusseprijs en de Nederlandse Biografieprijs, in 2018 gevolgd door haar autobiografische zoektocht Raadselvader. In november 2021 publiceerde Withuis haar grote biografie over Jeanne Bieruma Oosting: Geen tijd verliezen. Nu is er het boek Vrouw en vrijheid, een betoog voor een kritischer feminisme, dat is gebaseerd op de Huizingalezing die Withuis in 2018 uitsprak.

Ruud Abma (1951) was van 1985 tot 2017 verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie, Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1990 op het proefschrift 'Jeugd en tegencultuur' en publiceerde daarna vooral over de geschiedenis en filosofie van de mens- en maatschappijwetenschappen. In 2021 publiceerde hij Nijmegen Historische Grond, over de samenhang van de geschiedenis en geografie van Nijmegen.

Bent u er ook bij? Graag vooraf aanmelden per mail!

Terug naar overzicht