KAVELAARS*FISCALE STELSEL IN HET CARIBISCH

Auteur P. Kavelaars
ISBN
9789012390453
624 Pagina's
Paperback
Sinds 10-10-10 is het Koninkrijk 'anders' geworden omdat Curaçao en St. Maarten daarbinnen de status aparte hebben gekregen, zoals Aruba die al had, en omdat de overige drie eilanden - Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES) - onderdeel van Nederland zijn geworden: Caribisch Nederland. Die nieuwe status verschaft de BES niettemin een geheel eigen juridisch stelsel. Dat geldt ook voor de fi scale regelgeving. Naast eigen lokale belastingen geldt er een stelsel van rijksbelas tingen, dat afwijkt van de Nederlandse fi scale regels. De uitvoering daarvan geschiedt niettemin door de Nederlandse Belastingdienst. Ook anderszins is er sprake van een wisselwerking met het Nederlandse fi scale stelsel; doordat een winstbelasting ontbreekt zijn noodgrepen vereist om belastingvermijding te voorkomen en dat leidt onder omstandigheden tot belastingplicht in Nederland. In dit boek wordt ingegaan op het volledige fi scale stelsel zoals dat op de BES sinds 1 januari 2011 geldt, de wisselwerking met het Nederlandse belastingstelsel en de internationale fi scale aspecten. Daarnaast hebben we in dit boek de fi scale stelsels van de andere landen van het Caribische deel van het Koninkrijk opgenomen. In beginsel zijn die stelsels niet gewijzigd sinds de nieuwe status. Niettemin vinden ook hier geleidelijk aan duidelijke ontwikkelingen plaats die tot veranderingen leiden. In de eerste druk van dit boek hebben we aan deze fi scale stelsels geen aandacht geschonken. In deze tweede druk is dat wel gebeurd en is aan elk van de fi scale stelsels van Aruba, Curaçao en St. Maarten (ACS) een hoofdstuk gewijd. Daarnaast is uitvoerig ingegaan op de formeelrechtelijke aspecten van de belastingheffi ng op de BES en op de ACS. mr. j. adeler is verbonden aan Deloitte Belastingadviseurs en is werkzaam in Singapore; hij is onder andere geruime tijd werkzaam geweest in de Nederlandse Antillen en heeft diverse publicaties op zijn naam staan over het Antilliaanse en huidige fi scale BES-stelsel. mr. d. beeks is werkzaam bij Shell International B.V. en is verantwoordelijk voor het douaneprogramma van de Shell-groep. prof.dr. p. kavelaars is hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Univer siteit Rotterdam en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs te Rotterdam. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan op diverse fi scale gebieden. mr. j. lopez ramirez is tot medio 2012 werkzaam geweest bij het Ministerie van Financiën op Curaçao. Sindsdien is hij partner bij Deloitte Belastingadviseurs op Aruba/Curaçao.
Niet op voorraad

Neem contact op voor de mogelijkheden tot bestellen.

E-mailen naar een vriend
  • Gratis verzending bij bestellingen boven de € 49,-
  • Eerste boek gratis bij boeken onder de € 10,-
  • Niet goed geld terug garantie 024-3221734
  • Vertel je vrienden over Roelants en ontvang € 5,-
Boekhandel Roelants
Locatie

Boekhandel Roelants [Voorheen De Oude Mol]
Van Broeckhuysenstraat 34
6511 PJ  Nijmegen

roelants@roelants.nl
024-3221734