BUISMAN*INTERNATIONAAL STRAFRECHT IN NED

Auteur A.J.R. Buisman
ISBN
9789058503800
Paperback
Aanleiding voor het schrijven van dit boek zijn de uitspraken tegen Nederlanders zoals Van Anraat en Van Kouwenhoven maar ook tegen bijvoorbeeld twee Afghaanse asielzoekers. Ondanks deze veroordelingen is het aantal zaken waarin verdachten van internationale misdrijven voor de Nederlandse rechter komen gering. Sinds 2002 zijn er vijf zaken voor de rechter gekomen waarin de verdachte is gedagvaard voor internationale misdrijven als strafbaar gesteld in het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. Het aantal verdachten van deze misdrijven zou aanzienlijk hoger moeten zijn. Immers alleen door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) waren er eind 2004 al 769 dossiers naar het Openbaar Ministerie gestuurd over asielzoekers die er van werden verdacht oorlogsmisdaden te hebben gepleegd.

Dit boek is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel gaat over de strafbaarstelling van internationale misdrijven. Het tweede deel gaat over de vervolging van internationale misdrijven. In het eerste deel wordt bekeken of de Nederlandse staat voldoet aan zijn internationale verplichtingen op het gebied van strafrecht betreffende de strafbaarstelling van internationale misdrijven.

Eerst wordt gekeken welke internationale verplichtingen Nederland heeft tot de strafbaarstelling van internationale misdrijven. Vervolgens zal worden ingegaan op de jus cogens status van de verschillende misdrijven en de implicaties die dit met zich brengt. Daarna zal de doorwerking van het internationale recht in de nationale rechtsorde aan bod komen en of de verschillende bronnen al dan niet op gelijke wijze resulteren in dezelfde rechtsverplichtingen. Na deze paragraaf zullen de bronnen van internationale verplichtingen op het gebied van het strafrecht geanalyseerd worden. Tenslotte wordt het Nederlandse recht bekeken om te bezien of de internationale verplichtingen op het gebied van het strafrecht in Nederland zijn doorgevoerd. Hier staat de vraag centraal of de internationale misdrijven, waarvoor Nederland een verplichting tot strafbaarstelling heeft aanvaard, zijn opgenomen in de Nederlandse wet.

In het tweede deel wordt ingegaan op de Nederlandse staat en zijn internationale verplichtingen op het gebied van strafrecht betreffende de vervolging van internationale misdrijven. Eerst wordt uiteen gezet welke internationale verplichtingen Nederland heeft op het gebied van de vervolging van internationale misdrijven.Vervolgens wordt ingegaan op verschillende beginselen die van invloedzijn op de vervolging. Tenslotte wordt geanalyseerd of de Nederlandse staat (het Openbaar Ministerie) (OM) voldoet aan de internationale verplichtingen met betrekking tot de vervolging van internationale misdrijven.

De misdrijven die in dit boek aan bod komen zijn: agressie, genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden,slavernij en foltering. Deze selectie is gemaakt op basis van hungemeenschappelijkheid in het schenden van mensenrechten, zoals het recht opleven. Deze selectie (beperking) is van belang om dieper in te kunnen gaan op het onderwerp.
€ 20,00
Op voorraad
-
+
E-mailen naar een vriend
  • Gratis verzending bij bestellingen boven de € 49,-
  • Eerste boek gratis bij boeken onder de € 10,-
  • Niet goed geld terug garantie 024-3221734
  • Vertel je vrienden over Roelants en ontvang € 5,-
Boekhandel Roelants
Locatie

Boekhandel Roelants [Voorheen De Oude Mol]
Van Broeckhuysenstraat 34
6511 PJ  Nijmegen

roelants@roelants.nl
024-3221734