Nieuws

 1. Nieuwsbrief 6-3 | Drie Denkers in de Boekenweek

  Nieuwsbrief 6-3 | Drie Denkers in de Boekenweek
  Eerlijk gezegd zijn we al een beetje klaar met het motto van de Boekenweek, "Rebellen en dwarsdenkers". 't Lijkt wel of iedereen tegenwoordig dwarsdenker of rebel is... Daarom hebben we drie denkers geselecteerd, of ze dwars denken kunt u zelf beoordelen.

  Peter Sloterdijk - Kritiek van de cynisiche rede
  Van €64,90 voor €29,95

  Sloterdijk werkt in dit boek een tegendraads begrip van cynisme uit: geen scepsis en relativisme, maar vrijpostigheid en durf. Aansluitend bij de cynische tradities in de oudheid noemt hij dit kynisme. De filosofie moet zich de allesbeheersende drang naar kennisvermeerdering niet laten opleggen, maar ze moet een manier van leven zijn. Heideggers filosofie van de gelatenheid wordt hier verbonden met Nietzsches vitalisme. Want de kynische mens is wel degelijk actief en strijdbaar: hij 'lacht', 'spot', 'attaqueert', in een gemaskerd spel tussen de mens en de werkelijkheid om hem heen.
   

  Hegel - Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie
  Van €25,00 voor €15,00

  Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie is een absolute klassieker in het denken over moraal, wet en staat. De tekst uit 1821, die door Willem Visser vertaald werd, is opvallend toegankelijk. Hegel schreef dit boek nadrukkelijk voor zijn studenten. Nog steeds is het verplichte literatuur voor studenten rechten en eigenlijk voor iedereen met interesse in de wijsbegeerte. Eerder verscheen bij Uitgeverij Boom van Hegel Fenomenologie van de geest. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) was hoogleraar filosofie aan de universiteiten van Heidelberg en Berlijn. Hij geldt als een van de invloedrijkste filosofen van de moderniteit.
   

  Bacon - Novum Organum
  Van €25,00 voor €15,00

  In 1620 legde Francis Bacon met Novum Organum de grondslag voor de moderne wetenschap. Als eerste ontwierp hij een methode waarin het experiment centraal stond, met als belangrijk element de eigen waarneming, waarna toetsbare hypothesen konden worden geformuleerd. Vanaf dat moment moest de wetenschap langs inductieve weg tot haar conclusies komen. Novum organum staat daarmee aan de wieg van de moderniteit. Vandaag de dag wordt de lezer verrast door de energieke actualiteit waarmee de aforismen van Bacon van de pagina spatten.
   

  Actieset Filosofische Klassiekers
  €50,00


  U kunt de drie boeken ook als set bestellen, dan bespaart u maar liefst €10,00!
   

  Boekenweek 2020
  Ik noemde het hierboven al, de Boekenweek.
  Van 7 t/m 15 maart krijgt u bij €15,00 aan (Nederlandstalige) literatuur het Boekenweekgeschenk cadeau. Dat is dit jaar Leon & Juliette, geschreven door Annejet van der Zijl. Het Boekenweekessay, genaamd "Generaal zonder leger", is dit jaar geschreven door Özcan Akyol.

  Over Leon & Juliette:

  De plaats was Charleston, het jaar was 1820. Hij was een jonge Nederlander die zijn verarmde vaderland was ontvlucht om fortuin te maken in de Nieuwe Wereld. Zij was een zwart meisje in een samenleving waar iemand zoals zij niet meer waard was dan een onmondig stuk vee dat naar believen gekocht en gebruikt kon worden.

  Dát hij haar kocht was dus niet zo vreemd. Deden blanke mannen dat toen niet vaker met slavinnen die hun wel aanstonden? Wat er daarna gebeurde was in de ogen van de wereld om hen heen echter zo schandalig en zelfs illegaal dat het alles in gevaar bracht – zelfs hun leven en dat van hun kinderen. Toen hadden ze nog maar één keuze…

  Het Boekenweekessay
  €3,75

  Over Generaal zonder leger:

  Waar zijn ze toch gebleven, de rebellen en dwarsdenkers onder de schrijvers? Dat wil schrijver en columnist Özcan Akyol weten. Ooit raakte hij betoverd door de literatuur dankzij schrijvers die met hun polemische stijl aandacht vestigden op hun werk én iets teweegbrachten in de maatschappij.

  Maar de schrijvers met deze bloedgroep zijn uitgedund. Er is nog maar weinig literatuur die de sociale klasse en identiteit van de schrijver ontstijgt: de moderne auteur richt zich vooral op zijn eigen cocon – de gelijkgestemden. Wanneer gebeurt het nog dat het héle land staat te sidderen na een publicatie die de vinger op de zere plek van onze samenleving legt?

  We zien u graag in de winkel tijdens de Boekenweek! Mocht u uw boeken liever online bestellen, ontvangt u uiteraard ook een Boekenweekgeschenk!
  Lees meer »
 2. Activiteiten in Boekhandel Roelants, door Riet de Jong

  Activiteiten in Boekhandel Roelants, door Riet de Jong

  Donderdagavond was er in de Boekhandel van Wouter weer een presentatie die er niet om loog. Twee ervaren, en intussen gepensioneerde, gezagsdragers van de universiteit hebben allebei een boekje geschreven, en die werden gepresenteerd in het vernieuwde, prachtig ingerichte souterrain van Boekhandel Roelants, een waar boekenparadijs met schitterende kasten en een grote keuze aan boeken.

  De presentatie werd ingeleid door Ruud Abma, wel bekend bij de Nijmeegse klanten. De tweede gast was Floris Cohen (ja, broer vàn…), en beide hebben zich verdiept in de manier waarop de gang van zaken van het bestuur van de universiteit, van de docenten en als logisch gevolg daarvan van de studenten zich de laatste 40 jaar heeft ontwikkeld.

  Beide hadden wel het een en ander te mopperen, de zaken verliepen niet zo ideaal als zij zouden willen. Aan het eind van hun presentatie ontwikkelde zich een debat, dat heel interessant was. Het was in ieder geval zo prikkelend dat je als aanwezige nieuwsgierig werd naar de boekjes.

  Hier volgen de titels:

  Ruud Abma:  Denken als ambacht. Valkhof Pers.

  Floris Cohen: De ideale universiteit. Uitgeverij Prometheus.

   

  Maar naast deze oudere lezers, en wetenschappers, vind je bij Roelants ook jonge hooggeschoolde mensen die buitengewoon betrokken zijn bij oude en moderne literatuur, zowel bij fictie als non-fictie, en die hun kennis graag aan u meedelen.

  Vorige week las ik tot mijn verbazing een aankondiging van boeken van drie economen van wie onlangs een werk is verschenen, namelijk van: Thomas Piketty, Kapitaal en ideologie, Thomas Philippon, The great Reversal, en Joseph Stiglitz, Winst voor iedereen.

  De bespreker van deze boeken was fiscaal econoom Julius Roelants, die ondertekende met o.a. de kwalificatie: Boekenliefhebber.

  Tot er later weer een aankondiging kwam van werken waarachter je zowel een alfa als een bèta vermoedt. En ja, samen met Sanne Gieles ging Julius Roelants weer aan de slag met aankondigingen en goede samenvattingen van literatuur in beide sectoren. Sanne is als letterkundige goed thuis in kunst en cultuur en heeft ons al vaak verrast met ter zake doende teksten.

  Dit belooft gouden tijden in de boekwinkel van Roelants v/h De Oude Mol!

   

  Riet de Jong-Goossens

  Lees meer »
 3. Het mondiale beschavingsproces in een bijdrage van Frank Hermans

  Het mondiale beschavingsproces in een bijdrage van Frank Hermans

  Frank Hermans - Het mondiale beschavingsproces
  Hoe mensen greep krijgen op de wereldwijde gevolgen van schokkende gebeurtenissen en dieper doordringen tot de pijn van anderen

  De vraag is of mensen beschaafder worden of dat de mensheid op een keerpunt staat, gezien de grote problemen waarmee ze wordt geconfronteerd. Volgens de socioloog Norbert Elias zijn mensen in westerse maatschappijen in de aanloop naar de moderne tijd zeker beschaafder geworden. Ze zijn zich meer gaan verplaatsen in de gevoelens en gedachten van anderen, hebben veel mythes en bijgeloof achter zich gelaten en kijken meer naar de gevolgen van hun handelen op lange termijn. Volgens Elias zijn zij hiertoe door de omstandigheden gedwongen, met name omdat ze meer van elkaar afhankelijk werden om te voorzien in hun levensbehoeften. De vraag is of dit beschavingsproces zich voortzet. In dit boek wordt gesteld dat vanaf de 19e eeuw zich, ondanks toegenomen welvaart en een hogere levensverwachting, nieuwe omstandigheden voordoen in de vorm van schokkende gebeurtenissen, zoals oorlogen en rampen met een ongekende reikwijdte, die door heftige beelden intenser worden beleefd en een steeds langere nasleep hebben. De traumatische gevolgen van deze gebeurtenissen dwingen mensen om meer te kijken naar wat wereldwijd wordt aangericht en de pijn van de slachtoffers te verlichten of voorkomen. De stelling die hier wordt uitgewerkt is, dat met vallen en opstaan zij een stelsel van zorg en crisisbeheersing hebben ontwikkeld waarin ze leren om beheerster en zorgzamer met elkaar om te gaan. Dit stelsel wordt in dit boek uitgebreid beschreven in zijn voorgeschiedenis en stapsgewijze ontwikkeling. Nagegaan wordt hoe het ondanks veel weerstand uiteindelijk de belangrijkste motor is geworden voor een mondiaal beschavingsproces dat de hele mensheid omvat. Een unieke geschiedenis die nog weinig is belicht.

  Frank Hermans is socioloog en promoveerde in 2010 aan de UvA op het onderwerp Trauma en beschaving. Ook geeft hij colleges aan HOVO Nijmegen en Tilburg. Zijn boek 'Het mondiale beschavingsproces' is nu verkrijgbaar in onze boekhandel en op onze website

  Lees meer »
 4. Het kapitaal regeert. En nu?

  Het kapitaal regeert. En nu?

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,

  Het kapitaal regeert. Dat uit zich op vele fronten. Zo wordt dat veel gevoeld in de cultuursector: iets wat geen "economische waarde" toevoegt, hoeft minder of niet op steun te rekenen. Ook wij merken dat. Een zelfstandige boekhandel is niet meer zo vanzelfsprekend als dat ooit was. 
  Maar ook een tegenbeweging is gaande. Een rem op kapitaal is noodzakelijk, om rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid te behouden. Een rem op het vrijemarktdenken, het neoliberalisme; dat bepleiten Piketty, Stiglitz en Philippon.
  Thomas Piketty | Kapitaal en ideologie

  In zijn doorbraak als econoom onder het grote publiek, stelde Piketty dat kapitaal sneller groeit dan de economie als geheel, waarmee de invloed van het kapitaal ook navenant toeneemt. 
  Nu is hij terug, met een monumentaal werk vol ideeën hoe het beter kan. Hij gaat verder dan het kapitaal alleen, maar geeft ook een ideologisch alternatief: het participatief socialisme, een ideologie van gelijkheid, maatschappelijk eigendom, onderwijs en het delen van kennis en macht.

  Bij ons verkrijgbaar in het Frans, Engels én het Nederlands.
  €49,99 | 9789044543179 | Hardcover (NL)
  Thomas Philippon | The great reversal

  Philippon ziet het probleem niet in het kapitaal, maar in de concentratie van macht bij de grote bedrijven. Zij zetten daarmee de politiek naar hun hand, en lobbyen voor gunstige regelgeving. De winst stijgt, maar dit vloeit niet terug naar de samenleving. Dit is geen vrije markt meer: monopolisten maken de dienst uit. 
  De vooraanstaande econoom - hoogleraar aan New York Universiteit en toevallig(?) ook Fransman - signaleert de problemen maar geeft ook oplossingen. Terug naar de gewone man, met gewone bedrijven.

  €29,99 | 9780674237544 | Hardcover (EN)
  Joseph Stiglitz | Winst voor iedereen

  Ook Stiglitz spoort aan tot veranderingen. De Nobelprijswinnaar van 2001 - ook bekend van zijn gepeperde meningen over de Euro, ongelijkheid en de oorlog in Irak - schetst hoe het vrijemarktdenken is ontspoord. Ook hij signaleert dat een klein groepje grote bedrijven de touwtjes in handen heeft gekregen, waardoor welvaart wordt gestolen in plaats van gecreëerd. Welvaart komt volgens hem van onderwijs, wetenschappelijke en technische vooruitgang, verantwoordelijkheidsbesef en de rechtsstaat. Strenge regulering van de grote bedrijven moet volgen om terug te kunnen naar tijden van weleer. 

  Verkrijgbaar in zowel het Nederland als het Engels.
  €22,50 | 9789025310615 | Paperback (NL)
  In de Volkskrant spreekt Piketty over de noodzaak de boodschap over te brengen aan het grote publiek. Daarbij spreekt hij van de kracht van de literatuur, welke de brug kan zijn tussen wetenschap en mens. Austen, Balzac, Fuentes, Adichie; dit zijn ook voorbeelden voor een econoom met een radicale boodschap. Niet alleen economische waarde is daarbij van belang.

  Morgen ontvangen wij u graag weer vanaf elf uur in de boekhandel - voor een boek, koffie of een praatje!

  Groet van een fiscaal econoom tevens boekenliefhebber,
  Julius

  Lees meer »
 5. Aanbieding Bijbelmaand | Nieuwsbrief 11 februari

  Aanbieding Bijbelmaand | Nieuwsbrief 11 februari

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,

  Wanneer komt de Bijbel nou in de ramsj? Nooit toch? Nou, bij ons nu wel! Wij hebben onze ramsj-aanbieding dit keer aangepast aan de Maand van de Bijbel.
  Bijbel NBG Huisbijbel
  Van €49,95 voor €25,00

  Goud-op-snee, hardback in cassette. 
  Huisbijbel in NBG vertaling van 1951.
  Bijbel met Liedboek Classic Bl/Br 2533 NBV
  Van €46,99 voor €25,00

  Ook deze Bijbel met Liedboek is goud-op-snee in cassette.
  In nieuwe Bijbelvertaling.
   
  Guus Kuijer - De Bijbel voor ongelovigen
  Van €59,99 voor €39,90

  Alle delen (zes stuks!) van De Bijbel voor ongelovigen zijn nu in één gebonden boek gebundeld, en geïllustreerd met beroemde zeventiende-eeuwse schilderijen en miniaturen.
  Alle Nederlandse en Vlaamse kunstenaars van naam uit de late middeleeuwen tot en met de zeventiende eeuw hebben Bijbelse verhalen geschilderd, en de meest tot de verbeelding sprekende daarvan worden in deze Bijbel voor ongelovigen gereproduceerd.
   
  Jacobine Geel - Vele kamers
  €4,95

  Jacobine Geel heeft speciaal voor de Maand van de Bijbel een essay geschreven.

  De Bijbel is volgens Jacobine Geel een boek dat in de loop van de vele eeuwen bij elkaar is geleefd en geloofd. Ook in haar eigen leven waren er veel momenten waarop het boek een belangrijke plek innam. Hoe, wat en waar? Daarop probeert ze in dit essay antwoorden te formuleren.

  'Ik hoop dat mensen zelf in de Bijbel gaan ronddwalen. Er valt genoeg te beleven, ook als je niet aan de dogmatiek wilt toekomen.'
   
  Ook hebben we een paar gesigneerde exemplaren van de goed-nieuws-bijbel van Rutger Bregman: De meeste mensen deugen.

  Sanne
  Lees meer »
 6. Recensie Riet de Jong: Charles-Ferdinand Ramuz - De grote angst in de bergen

  Recensie Riet de Jong: Charles-Ferdinand Ramuz - De grote angst in de bergen

  Riet de Jong schreef deze mooie recensie over een van de lievelingsboeken van Wouter:

  De grote angst in de bergen

  Hoewel tegenwoordig veel bewoners van de lage landen hun vakantie doorbrengen in de bergen, is de aantrekkingskracht die deze landschappen op hen uitoefenen toch niet te vergelijken met wat de bergbewoners ervaren. Wij gaan voor het plezier, voor de sport, de sneeuw, de schoonheid van de bergen.

  Maar de Zwitserse schrijver Ramuz keek heel anders naar het landschap van zijn vaderland. En aan zijn fantasie en schrijftalent hebben we deze aangrijpende roman te danken.

  Want bergen kunnen ook bedreigend en angstaanjagend zijn. Er spelen zich daar boven gebeurtenissen af, waar de mensen slachtoffer van worden.

  In deze roman gaat het om Sasseneire, een alpenweide vlak onder een gletsjer waar twintig jaar geleden angstaanjagende voorvallen plaats vonden met rampzalige gevolgen. Twintig jaar lang hielden de dorpelingen zich verre van Sasseneire. Maar intussen is er een nieuwe generatie opgegroeid en lokt de welige alpenweide. De mensen in het dorp zijn arm, ze moeten leven van de melk en de kaas van hun kuddes en beneden in het dal staat het gras er armetierig bij. Dus wordt er in de gemeenteraad gestemd en de jongeren winnen: er wordt besloten dat er zeven dorpelingen met de kudde naar boven zullen trekken. Vrijwilligers bieden zich aan, er worden voorbereidingen getroffen en op een zonnige ochtend vertrekken mens en dier.

  En na een hoopvolle wandeling naar de hut en de weide en een harmonieuze start begint de ramp zich te voltrekken. Met toenemende intensiteit. Onvoorstelbaar hoe bedreigend bergen kunnen zijn. En U, beste lezer, kunt het boek niet meer wegleggen. Helaas, een happy end doet zich hier niet voor.

  Desondanks biedt de roman u zoveel leesplezier, dat u het met spijt weg zult leggen.

  Lees meer »
 7. Kunst Van 3 Nationaliteiten | Nieuwsbrief 7 februari

  Kunst Van 3 Nationaliteiten | Nieuwsbrief 7 februari

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,

  Vandaag staat er een aantal kunstboeken in de spotlight; van eigen bodem, uit ons buurland Duitsland en uit Zuid-Afrika. En allemaal uiteraard met een mooie ramsjprijs.
  Marlene Dumas - The Image as Burden
  Van €42,50 voor €20,00

  Deze catalogus begeleidde de gelijknamige expositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam, Tate Modern in Londen en Fondation Beyeler in Riehen/Basel in 2014/15. Het toont een overzicht van haar uitzonderlijke oeuvre vanaf mid-jaren '70 tot heden, en bevat meer dan 100 van haar belangrijkste schilderijen en tekeningen, maar daar naast ook minder bekend werk van het begin van haar carrière. In verschillende essays worden thema's en motieven besproken en wordt gereflecteerd op Duma's hele werk.

  Distributed Art Publishers, Inc.
  Taal: Engels
  ISBN: 9781938922541
   
  Frans Lanting - LIFE. A journey through time
  Van €29,95 voor €15,00

  In 2000 begon de beroemde natuurfotograaf Frans Lanting aan een reis om de evolutie van het leven op aarde te fotograferen. Hij maakte pelgrimstochten naar ware tijdcapsules, zoals een afgelegen lagune in West-Australië, bracht tijd door in onderzoekslaboratoria om leven onder de microscoop te fotograferen en vond zelfs manieren om visuele parallellen te creëren tussen de groei van organen in het menselijk lichaams en de patronen die zichtbaar zijn op het oppervlak van de aardbol. Het resultaat is dit fotoboek, dat de prachtige biodiversiteit van alles om ons heen laat zien. 

  TASCHEN
  Taal: Engels
  ISBN: 9783836572743
   
  Karl Blossfeldt - Masterworks
  Van €52,50 voor €25,00

  De publicatie van dit boek is het resultaat van een bijzondere gebeurtenis, namelijk de ontdekking van 61 nog onbekende collages van Blossfeldts hand, in 1997. In praktisch perfecte staat verkerende contactafdrukken werden op grote kartonnen borden geschikt. Blossfeldt gebruikte deze collages blijkbaar om de relatie en overeenkomst tussen foto's te bestuderen en de foto's te vergelijken. Op sommige collages maakte Blossfeldt aantekeningen. De collages zijn in dit boek voor het eerst uitgebracht, en brengen een verborgen schat aan moderne fotografie aan het licht. Ook toont het de systematische aanpak die Blossfeldt gebruikte in zijn fotografische studies.

  Distributed Art Publishers, Inc.
  Taal: Engels
  ISBN: 9781942884132
   
  Max Beckmann - The World as a Stage
  Van €43,50 voor €19,95

  Veel van Max Beckmanns schilderijen laten de wereld van het theater, het circus en de variëteitenshows zien. Het bijzondere aan zijn schilderijen is dat Beckmann de positie van de toeschouwer aanneemt en dat zijn schilderijen het podium waren. Hij werd gedreven door pracht en praal en dit is de eerste publicatie waarin duidelijk wordt hoe de kunstenaar zichzelf zag als impresario, regisseur en auteur.

  Prestel
  Taal: Engels
  ISBN: 9783791356976
   
  Franz Marc - The Complete Works Volume II
  Van €268,00 voor €98,00

  Hadden we een tijd terug nog het boek Pferde in de ramsj, nu hebben we het 2e volume (van 3 delen) van het complete werk van Franz Marc. Een prachtig overzicht van zijn werk op papier, ansichkaarten, decoratieve kunst en beeldhouwwerk.

  Philip Wilson Publishers
  Taal: Engels
  ISBN: 9780856675911
  Prettig weekend!

  Sanne

  Lees meer »
 • Gratis verzending bij bestellingen boven de € 49,-
 • Eerste boek gratis bij boeken onder de € 10,-
 • Niet goed geld terug garantie 024-3221734
 • Vertel je vrienden over Roelants en ontvang € 5,-
Boekhandel Roelants
Locatie

Boekhandel Roelants [Voorheen De Oude Mol]
Van Broeckhuysenstraat 34
6511 PJ  Nijmegen

roelants@roelants.nl
024-3221734