Nieuws

 1. Ramsj voor de zomer

  Ramsj voor de zomer

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,

  Sinds gisteren zijn er een hoop mooie boeken afgeprijsd voor de zomer. Je kunt ze nu reserveren en ophalen in de boekhandel. Lees hieronder meer!
  200 jaar kaarten maken in beeld 1815-2015
  Van €24,95 voor €7,90

  Veel cartografische informatie en een dubbelatlas in één band. Het boek bestaat uit een algemeen informatief gedeelte van ca. 60 pagina's en een dubbelatlas gedeelte van ca. 60 pagina's  Het informatieve gedeelte bevat 5 hoofdstukken. In deze hoofdstukken wordt ingegaan op het kaarten maken en samenstellen in de afgelopen 200 jaar. De atlas is ontstaan uit een samenwerking tussen Kadaster en 12 Provincien. De laatste 60 pagina's van het boek beslaan een tweeluik. Links ziet u de kaart anno 1930 en rechts de kaart anno nu. 
  Abélard - Het verhaal van mijn rampspoed
  Van €14,90 voor €6,90

  Een zedenkwetsende geschiedenis uit het jaar 1132. Pierre Abélard (Petrus Abaelardus 1079 - 1142) was een Franse theoloog en filosoof en al op jonge leeftijd iemand met een grote reputatie in Parijs. Hij is minstens even beroemd vanwege zijn privéleven, waarover een uitgebreide briefwisseling bestaat tussen hem en zijn geliefde Héloise, het nichtje van een kanunnik bij wie hij in huis woonde. Geruime tijd kon de verhouding geheim blijven totdat zij zwanger bleek te zijn en van een zoon beviel. Haar oom zon op wraak en liet Abélard castreren. Tien jaar voor zijn dood schreef Abélard een autobiografie waarin hij terugkeek op zijn rampzalig verlopen leven. 
  Adelaar - De onverbeterlijke mens
  Van €20,99 voor €7,90

  Kan het leven meer diepte, schoonheid en zin krijgen dan alleen in de vorm van gezondheid, een steeds hogere leeftijd en de daarbij behorende onderwerping aan medische handelingen? Gerard Adelaar exploreert het braakliggende terrein tussen aan de ene kant de religieuze visie op de grenzen aan de zorg, en aan de andere kant de seculiere visie. Hij laat zien wat het streven van de medische techniek behelst en ontsluiert de machtsfactoren in het samenspel tussen (medische) techniek en de mens
  Agricola - Brieven, levens en los van Petrarca tot Erasmus
  Van €50,99 voor €25,00

  Rudolf Agricola werd in 1443 als Roelof Huisman geboren in het Groningse Baflo. Hij studeerde in Erfurt, Leuven, Pavia en Ferrara, was stadssecretaris van Groningen, gaf les in Heidelberg, waar hij in 1485 overleed.
  De vertaling, bezorging en inleiding zijn van de eminente latinisten en kenners van het humanisme Fokke Akkerman en Adrie van der Laan.
  van Aquino - Mag je een mens doden?
  Van €18,50 voor €7,90
   
  De vraag of je een mens mag doden is van alle tijden. Het antwoord op die vraag verschilt echter per cultuur en tijd, al dan niet in verband gebracht met God en geloof. In deze uitgave is een aantal sleutelteksten uit de Summa Theologiae bijeengebracht, het meest bekende werk van Thomas van Aquino (1224/5-1274).
  Sommige teksten, zoals die over de rechtvaardige oorlog, het verbod op zelfdoding en de leer van het dubbel effect, hebben een grote doorwerking gehad in de westerse cultuur. Andere teksten, over thema's als het dulden van ketters, het dwingen van ongelovigen, het vechten voor een religieuze zaak en het martelaarschap, zijn de afgelopen jaren opnieuw actueel geworden. 
  Ateek - Roep om verzoening
  Van €20,99 voor €7,90

  Roep om verzoening biedt een gelovige visie op de moeilijke situatie van Palestijnse christenen en hun geweldloze verzet tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden. Ook verwoordt Ateek, die directeuren medeoprichter is van Sabeel, een oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie in Jeruzalem, zijn protest tegen de sympathie van het christelijke Westen voor het zionisme. Ateek benadrukt in dit boek, dat zeer geschikt is voor gebruik in gespreksgroepen, dat gerechtigheid en recht onmisbaar zijn voor vrede en verzoening.
  Bagchus - Leven met en zonder Héloïse
  Van €20,99 voor €7,90

  Pierre Abélard is misschien het meest bekend door zijn catastrofale liefdesgeschiedenis met Heloïse. Maar het leven en werk van deze eigengereide Middeleeuwse denker naast deze romantische geschiedenis verdient meer aandacht dan het tot nu toe gekregen heeft. Een zorgvuldig afgewogen selectie van Abélards teksten wordt in- en uitgeleid door Bagchus en Jonkers, met vlot geschreven bijdragen over de verschillende aspecten van zijn ethiek, zijn theologie en zijn filosofische denkbeelden. En de liefdesbrieven? Die ontbreken natuurlijk niet in deze verrassende uitgave.
  Bavel - Saint Augustine
  Van €149,00  voor €49,90


  Augustinus van Hippo was een veelzijdige persoonlijkheid: intellectueel en mysticus, geleerde en kerkvader, bisschop van een welvarende havenstad en monnik, filosoof en bijbels denker. Geschriften als De goddelijke stad of Belijdenissen behoren al eeuwen tot de wereldliteratuur. Voor het eerst schreef iemand uitvoerig over zichzelf en plaatste daarmee de mens zelf in het middelpunt van de geschiedenis. Augustinus is de man met het brandende hart. Deze iconografische traditie vormt de rode draad doorheen dit boek, een uitvoerige en prachtig geïllustreerde studie van de man en zijn denken.
  Bergreen - Casanova

  Van €40,99 voor €19,50

  Laurence Bergreen is een meermaals onderscheiden biograaf en historicus. Zijn boeken, wereldwijd vertaald in vijfentwintig talen, omvatten biografieën van Christoffel Columbus, Marco Polo, Ferdinand Magellaan, Louis Armstrong, Al Capone en Irving Berlin. Bergreen woont en werkt in New York.
  Bos - Levend geloven
  Van €18,50 voor €7,90

  Hoe bewaart de kerk het geloofsgeheim in deze seculiere tijd? Bonhoeffers antwoord op die vraag is: met levend geloof. In zijn disciplina arcani - een pastorale lees- en leefregel die onder meer gestoeld is op de geschriften van Luther - werkt hij dit nader uit. Geloof en leven zijn geen gescheiden werelden, stelt hij, maar in wisselwerking op elkaar betrokken. De auteur beschrijft wat Bonhoeffer bedoelde met disciplina arcani, en werkt deze praktisch uit: hoe leren wij bidden, de Schrift lezen, en ons dwars door aanvechtingen heen concentreren op God?
  Ceulemans - Per steamer over de Congo
  Van €24,00 voor €9,90

  Het door Carl van Overstraeten bijgehouden reisdagboek vormt, ondanks de korte tijdsspanne, een unieke, doch Westerse, bron betreffende het reilen en zeilen in de Onafhankelijke Congostaat, de toenmalige tijdsgeest en de visie van een Belgische jongen die zijn leven in Elsene achterliet voor het onbekende. Het is daarbij belangrijk de bron niet zomaar voor zich te laten spreken. De auteur, zijn kleindochter, stelt zich dan ook terecht veel vragen. Waarom vertrok Carl naar het ‘duistere Afrikaanse hart’? Wat vertelde hij ons en wat niet? Waarom stopte zijn getuigenis zo plots? Waarom keerde hij terug naar België? 
  Cornelissen - Hotel Heilstaat
  Van €50,00 voor €15,00

  De eerste vrouw in de ruimte. Een arbeidster die het schopt tot kosmonaut. Heldin in haar eigen Sovjet droom. Ze gordt haar beha om. Een kloek harnas tegen de G-krachten. De 78-jarige Kolchoz-arbeider Nicolai die met zijn 9 geiten door het modderige dorp 'Oktober' sjokt. Diep in zijn jaszak het schrift met zijn 1258-delige luciferdoosjesetikettenverzameling. Is het echt wat je ziet? Geënsceneerd? Nancy Ostermann en Geertjan Cornelissen gingen achter het voormalige Ijzeren Gordijn op zoek naar een verdwenen wereld die soms nog volop in leven blijkt te zijn, al is het maar in de hoofden van de mensen. 
  Derksen - Bevrijd de psychologie
  Van €19,99 voor €7,90

  Psychologische thema's beheersen dagelijks het nieuws, waardoor het lijkt alsof psychologisch inzicht vandaag de dag hoog op de agenda staat. Schijn bedriegt, volgens Jan Derksen. In Bevrijd de psychologie zet hij uiteen hoe hersenwetenschappers het goud in de hersenen zoeken in plaats van zich te richten op menselijke motieven, emoties en verlangens. 
  Doorman - Dichtbij en ver weg
  Van €21,99 voor €7,90

  Dichtbij en ver weg lijkt van alles en nog wat aan te snijden: van een bedrieglijk stuk steen op de maan tot een dramatische scène in bad, van een romantische boswandeling tot Nipplegate, van Goethe tot David Bowie, van de woede van Schopenhauer tot de karper van Apollinaire en van tekenfilm tot Suriname en het Rijksmuseum. Maar steeds gaat het om het overbruggen van een afstand: tussen kunst en maatschappij, filosofie en wereld, verleden en toekomst, privacy en openbaarheid.
  Driessen - Pijn en cultuur
  Van €11,00 voor €5,00

  Een fascinerende cultuurgeschiedenis van pijn en pijnbeleving bij allerlei volken, culturen en groepen.
  Initiatierites van mannen, vrouwenbesnijdenis, de zelfkastijding van gelovigen, piercings en tattoos, het lijden van sporters: aan de hand van talloze voorbeelden schrijft Henk Driessen over de vele gedaanten van de pijn die mensen zichzelf en anderen aandoen. Maar hij verdiept zich ook in de pijn die hoort bij ziekten, gebreken en ouderdom. Hij laat zien hoe de pijnbeleving van persoon tot persoon en van cultuur tot cultuur verschilt en in hoeverre artsen iets aan pijnklachten kunnen doen.
  Dulk - Nederlandse Johannes Passion
  Van €13,99 voor €7,90

  Tien jaar vertaalwerk resulteerde in een poëtische vertaling van Bachs meesterwerk, die in 2012 de wereldpremière beleefde in het Amsterdamse Concertgebouw en zeer lovend werd ontvangen.

  Het tekstboek geeft de achtergronden en de Nederlandse en Duitse originele tekst; de partituur biedt naast de muziek eveneens de achtergronden. Musicus Maarten den Dulk wil met zijn vertaling niet Bachs verhaal in een populair geseculariseerd jasje steken. Het gaat hem juist om de beleving zoals Bach die zijn luisteraars wilde bieden door hen te laten opgaan in muziek en tekst, zonder dat zij in een tekstboekje op zoek hoefden gaan naar de vertaling.
  Dulk - Nederlandse Johannes Passion

  Van €14,99 voor €7,90

  De vocale partituur met toelichting.
  Goud - Door woorden gekust
  Van €20,99 voor €7,90

  Over talen van de liefde gaat het in dit boek. Hoe terecht het meervoud 'talen' is, blijkt zonneklaar uit de veelkleurige bijdragen die erin opgenomen zijn. In de geschiedenis van het westerse denken en dichten zijn vele en diverse talen van de liefde voorgesteld. We vinden die voorstellen bij filosofen, theologen en schrijvers, van Plato tot Hannah Arendt, van Paulus tot Karl Barth, van Sappho tot James Joyce. In dit boek treffen ze elkaar: filosofen die de relatie tussen liefde en kennis onderzoeken, theologen die de betekenis van de bijbelse uitspraak 'God is liefde' analyseren, literatoren die verkenners van het intieme zijn en nieuwe talen van de liefde ontwikkelen. 
  Goud - Ontworteld
  Van €20,99 voor €7,90

  Veel schrijvers en kunstenaars voelen zich thuis in de thuisloosheid. Ze tonen de mogelijkheid van een geest die nomadisch wordt en zich op een vrijere wijze hervindt of beter: uitvindt. 'Leve de ontworteling! Leve de thuisloosheid! Leve de ongebondenheid! Leve de verbeelding!' schreef Hafid Bouazza eens. Ontworteling is een dubbelzinnig begrip. Het veronderstelt een moederbodem en een moedertaal die verlaten worden, maar kan ook verwijzen naar het nulpunt dat een nieuw begin mogelijk maakt of de leegte die nieuwe vormen voortbrengt. Voor schrijvers als Bouazza is het ontworteld zijn een hard feit. Maar de ervaring als zodanig wordt in onze veelkleurige en in zekere zin onbepaald geworden cultuur door zeer veel anderen gedeeld. In dit boek buigen schrijvers, neerlandici, religiewetenschappers, literatuurwetenschappers en filosofen zich over wat het is: leven in een diaspora en nomadisch schrijven.
  Kunstmuseum Basel - Piet Mondrian
  Van €39,95 voor €12,50

  Although the three prominent modernist artists Piet Mondrian (1872–1944), Barnett Newman (1905–1970), and Dan Flavin (1933–1996) each belong to a different generation, all of them have devoted their creativity to abstract art in groundbreaking ways. Under various intellectual and social auspices they relied upon ascetics in their unheard-of radical dealings with art. Using pure color, concrete form, and new materials, they expanded the dimensions of art into the universal. This volume appears in conjunction with a large, special exhibition at the Kunstmuseum Basel, and features each of the three artists in chronological order, so that the sequencing gives rise to enlightening nexuses. The book presents masterpieces, while juxtaposing seldom-seen works.
  Lepers - Edelste mens, grote egoïst of idioot?
  Van €20,99 voor €7,90

  Philippe Lepers heeft het volledige oeuvre van Nietzsche onderzocht op uitspraken en beschouwingen over en rond de figuur van Jezus. Dat voert Lepers tot genuanceerde, soms (schijnbaar?) tegenstrijdige, maar altijd uitdagende antwoorden op de vraag wie en wat Jezus in Nietzsches ogen was en wat hij vanuit dat perspectief voor ons zou kunnen zijn. PHILIPPE LEPERS (1959) is godsdienstwetenschapper en filosoof. Momenteel is hij werkzaam als lector aan de VIVES Hogeschool in West-Vlaanderen.
  Lintsen - De kwetsbare welvaart van Nederlands
  Van €39,99 voor €12,50

  De kwetsbare welvaart van Nederland vertelt het fascinerende verhaal van de manieren waarop de samenleving in de afgelopen tweehonderd jaar de problemen rond welvaart en duurzaamheid wist op te lossen. En hoe men zich soms door de gekozen oplossingen geconfronteerd zag met weer nieuwe problemen. Nederland staat ook vandaag de dag voor de uitdaging om zijn hulpbronnen voor de komende generaties in stand te houden. We hebben grote ambities: een overschakeling op hernieuwbare energiebronnen en het hergebruik van alle materialen en producten. Kunnen we met het oog op een duurzame toekomst leren van de geschiedenis?
  Matisse to Malevich
  Van €29,95 voor €9,90

  For the exhibition ''Matisse to Malevich. Pioneers of modern art'' from the Hermitage some 75 paintings have been selected from one of the world's finest collections of French painting from the early twentieth century: that of the Hermitage in St Petersburg. Matisse, Picasso and Derain receive special attention, as do Fauvists like Van Dongen and De Vlaminck and their outstanding works in this collection. Its origins go back to the Moscow collectors Ivan Morozov and above all Sergei Shchukin. 
  Merckelbach - Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is
  Van €21,99 voor €7,90

  We zijn moraalridders. We nemen elkaar de godganse dag de maat. We hebben minder dan een seconde nodig om de een aardig en de ander een schurk te vinden. En daar maken we onze medemens vervolgens ruimhartig deelgenoot van, bij de koffiemachine of op Twitter. Dat schept een band. Maar met die intuïties van ons slaan we voortdurend de plank mis. Vooral in de rechtszaal kan dat dan verkeerd uitpakken. Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is laat zien wat er dan gebeurt. Het gaat over boeven die er reuze sympathiek uitzien en daarom de dans ontspringen. Over onschuldige burgers die we een misdaad in de schoenen proberen te schuiven. En over verstandige politiemensen, officieren van justitie, rechters en getuigen-deskundigen die toch miskleunen.
  Mesters - Italiaanse streken. Een Romeinse wandeling
  Van €18,99 voor €7,90

  'Toen God Italië creëerde, schrok hij: zo mooi vond hij zijn schepping. Hij vreesde dat de rest van de wereld jaloers zou worden. Daarom besloot hij het land te laten bewonen door Italianen.' Deze grap omvat de kern van de Italiaanse streken - en van dit boek. Een boek over sluwe maffiosi en corrupte politici. Over de moed van rechters, journalisten en burgers. Over het falen van de overheid en de genialiteit van het individu. Over schoonheid en de kunst van het genieten. Over alles wat Italië tot schrikbeeld én tot voorbeeld maakt.

  Bas Mesters (1965) is journalist en cultuurhistoricus. Hij was ruim tien jaar correspondent in Italië voor NRC Handelsblad en de NOS. Hij is directeur van het Expertisecentrum Journalistiek (UvA) en leidt sinds november 2014 de opleiding Journalistiek van Hogeschool Windesheim.
   
  Mulders - Secret Garden
  Van € 30,50 voor € 12,50

  Dit fotoboek is een vervolg op Baest: geheim landschap (2010). Opnieuw heeft Marc Mulders het landschap rond zijn atelier vastgelegd. Dit keer vormt de bloemenpracht van de velden de kern van de foto's. De Grote Akker, het buitenatelier van de kunstenaar, is een unieke plek in Brabant. Bos, koren en bloemen; de wereld die zichtbaar is en tegelijk o zo geheimzinnig in al zijn lichtsferen, is gefotografeerd in de tinteling van het ochtendlicht of in het tegenlicht in de namiddag, en gevangen op doek met een transparant diffuus palet.

  Marc Mulders (1958) is een Nederlandse schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier. Hij is vooral bekend om zijn olieverfschilderijen waarin hij de loop van de natuur volgt.
   
  Naeff - Schoolidyllen
  Van € 15,99 voor € 7,90
   
  Het bekendste boek van Top Naeff, Schoolidyllen, verscheen in 1900 voor het eerst. Schoolidyllen gaat over de vriendschap tussen Jet, Jeanne, Noes, Lien en Maud. Het tragische einde, met de dood van een van hen, heeft honderdduizenden meisjes en vrouwen tot tranen toe geroerd. In deze nieuwe uitgave is de oorspronkelijke tekst woordelijk overgenomen, maar om het ook voor de jongeren van nu leesbaar te maken, is de spelling wel enigszins aangepast. 'Moeilijke' woorden en begrippen worden uitgelegd.
  Oosterhuis - Die wij denken. Nieuwe gedichten
  Van € 14,99 voor € 7,90

  In 'Die wij denken' komt Huub Oosterhuis met nieuwe religieuze poëzie. Wel of geen god? Een leven na de dood? Je denkt het, je zou het willen. Of je denkt het niet, je kunt je er niets bij voorstellen. Het is een niet te geloven verhaal. Binnen dit verhaal stelt Huub Oosterhuis indringende vragen die iedere lezer, wetend, niet-wetend, twijfelend, verlangend, zal herkennen. Geestelijke oefeningen zijn het, deze nieuwe gedichten.
   
  Oosterhuis - Wolf en lam. Korte verhalen over liefde en dood
  Van € 22,99 voor € 9,90

  'Wolf en lam' is het eerste boek van meesterverteller Huub Oosterhuis met verhalen - geen liedteksten en preken. Eerlijk bedacht, soms waar gebeurd. Over heel verschillende mensen, die hij liefheeft zoals ze zijn. Over herkenning en vervreemding, over dood en liefde sterker dan de dood.

  Een paar keer over god/God, over zijn vader, een vogel met drie vleugels, de grootvorst van Auschwitz, de overlevende van een vliegtuigramp, de oplossing van het vluchtelingenprobleem. En over oma Zwaluw, Eva Bloemenvrouw, de keizerin van Arabië, Hannah Arendt, Geertrui Charpentier en Maël Joni.

  Palmen - Als een weke krijger. Verspreid werk
  Van € 15,- voor € 6,90
   
  Connie Palmen (25 november 1955) schreef vier romans, vier essaybundels en een novelle, en ze bundelde haar interviews in God en vitriool. Met de verschijning van Als een weke krijger is nu ook haar verspreide werk beschikbaar. De bundel bevat alle korte verhalen, haar toneelwerk, de beschouwingen, lezingen en toespraken.

  Ondanks de veelsoortigheid van de teksten vormt de bundel een hechte eenheid en eens te meer maakt Als een weke krijger duidelijk waarom Connie Palmen een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van deze tijd is: of ze het nu heeft over het pekelen van ham, Dik Trom of de literatuurkritiek, in elke tekst van haar hand ontvouwen zich haar briljante stijl en heldere redeneertrant.
  Precht/ Ken de wereld. Een geschiedenis van de filosofieVan 
  € 32,50 voor € 12,50

  In 'Ken de wereld'schetst Richard David Precht, sterfilosoof en eigentijdse opvolger van Störig, met schwung een magistrale geschiedenis van de westerse filosofie vanaf de vroege Oudheid tot de late Middeleeuwen. Met kennis van zaken plaatst hij het ontstaan van ideeën in hun politieke, economische en sociale context. Ook schuwt hij elegante kritiek op een idee of denker niet; daardoor is dit boek allesbehalve een droge opsomming van theorieën.
  'Ken de wereld'is het eerste boek uit een driedelige reeks.
  Schnabel - Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht
  Van € 20,99 voor € 7,90

  Vijf jaar na het einde van de financiële en economische crisis gaat het weer heel goed met Nederland. Het bruto binnenlands product groeit snel, er zijn meer mensen dan ooit aan het werk en in de Europese Unie hoort Nederland tot de groep van de best presterende en meest welvarende landen. Toch schuurt het. Het zou niet goed gaan met het land, veel burgers zijn boos op de politiek en de jongeren zullen het straks slechter hebben dan hun ouders nu. Dat is het beeld, maar hoe is het nu echt?
   
  Skloot - Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks
  Van € 15,- voor € 6,90

  Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie.

  Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
  Sloterdijk - God, geest, geld. Een gesprek (met Thomas Macho)
  Van € 17,50 voor € 7,90

  In dit boek discussiëren twee van de bekendste Duitse intellectuelen over het vertrouwen in God en het vertrouwen in geld, over het vervlogen vertrouwen in banken en in de economie, over kapitalisme als religie, over de wederopleving van het religieuze, over moderne apocalyptiek en het oprukkend islamisme, over de hel als 'grondwettelijk orgaan', kortom: over het innig verband tussen God, geest en geld. Een boeiende verkenningstocht waarbij Sloterdijk en Macho ver weg blijven van de overbekende, platgetreden paden en werkelijk nieuwe perspectieven openen op actuele ontwikkelingen in religie, politiek en economie.
  Spufford - De rode belofte. Hoe de Sovjetdroom werkelijkheid leek te worden.
  Van € 22,99 voor € 9,90

  Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook heel even op dat de magie werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen op een toekomst met rijke communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New York zou overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een goede afloop te gunnen.
  Spufford - Dit is geen verdediging! Waarom het christendom ondanks alles verrassend veel emotionele diepgang heeft.
  Van € 22,90 voor € 7,90

  De Britse schrijver Francis Spufford is christen en schaamt zich daar niet voor. Want het beeld dat Richard Dawkins en andere nieuwe atheïsten schetsen, is een grote karikatuur. Christenen zijn meer dan wereldvreemde figuren, die midden in de zomer lelijke regenjacks dragen en dwepen met ellende. Hun geloof geeft een diepe betekenis aan liefde, menselijk falen en aan andere oermenselijke emoties. Dit is niet het zoveelste boek dat de waarheid van het christelijke geloof wil bewijzen en de argumenten van religie-bashers weerlegt, maar een scherp, grappig en vlot geschreven essay.
  Suurmond/ Een gevaarlijk geluk. Over spiritualiteit
  Van € 16,50 voor 7,90

  Spiritualiteit staat niet los van het leven van alledag, maar is er het hart van. Ze is het geheim van alle bezieling en creativiteit en roept vragen op als: waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Hoe leef ik? Wie of wat is God?
  Spiritualiteit komt neer op levenskunst, van oudsher wijsheid genoemd.

  Deze geestige columns, die de auteur eerder publiceerde in dagblad Trouw, maar ook zijn prikkelende lezingen werpen een nieuw licht op vele aspecten van het bestaan – van schuld en schaamte tot verliefdheid, van ziekte tot de kerkdienst, van mindfulness tot Mohammed. Het blijkt dat een spiritueel leven wel rust geeft, maar tegelijk niemand met rust laat.
  Székely-Lulofs - Rubber
  Van € 29,95 voor € 9,90

  Rubber, de debuutroman van Madelon Székely-Lulofs (1899-1958) speelt op een rubberonderneming op Oost-Sumatra. Het is tevens de beschrijving van een cruciale tijd, waarin de Deliaanse planterssamenleving een duizelingwekkende ontwikkeling doormaakt en waarin - tot de crisis van 1929 - veel geld wordt verdiend en verteerd.

  Madelon Székely-Lulofs weet er alles van. Geboren in Soerabaja als dochter van een bestuurder trouwt ze met een rubberplanter. Ze komt als één van de eerste vrouwen in een internationale mannengemeenschap. Hoe die daarop reageerde, staat in Rubber. De grote verdienste van Madelon Székely-Lulofs is dat zij afstand kan nemen van de voor haar zo vertrouwde wereld. Zij verplaatst zich bovendien gemakkelijk in de stille verbijstering van de koelies en de inlandse bedienden met wie ze is opgegroeid.

  Tames/ Besmette jeugd. De kinderen van NSB'ers na de oorlog
  Van € 19,99 voor € 7,90

  Politiek besmette jeugd . Zo werden ze genoemd, de kinderen van NSB ers en andere Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Duitse kant stonden. Tegelijkertijd kon de overgrote meerderheid van deze kinderen persoonlijk niets worden aangerekend.

  In Besmette jeugd onderzoekt Tames hoe in het naoorlogse Nederland werd omgegaan met schuld en boete. Daarbij laat zij overtuigend zien dat het leven van deze kinderen op een unieke manier de toenmalige opvattingen over opvoeding, gezin en man-vrouwverhoudingen weerspiegelt. Deze opvattingen waren bepalend voor de manier waarop de overheid en maatschappelijke organisaties, maar ook de buurt, de school en andere ouders reageerden op kinderen van `foute ouders. 

  Thomas - De twintig boeken die ons denken veranderden
  Van € 19,95 voor € 7,90

  Het gebeurt heel af en toe. Er verschijnt een boek waarover iedereen het heeft en nog jaren napraat. Alles lijkt op zo'n moment samen te vallen: een schuivende tijdgeest, een scherpe denker die naar voren treedt en een hongerig publiek op zoek naar nieuwe inzichten. In 'De twintig boeken die ons denken veranderden' presenteren redacteuren en medewerkers van De Groene Amsterdammer eigentijdse klassiekers die onze blik op de wereld voorgoed deden kantelen.

  Veltkamp/ Vreemde vogels. Dominees en priesters in de wereldliteratuur.
  Van € 19,99 voor € 7,90

  In het boek 'Vreemde vogels' beschrijft Henk Veltkamp 100 literaire portretten van dominees en priesters die nooit hebben bestaan; zij zijn ontsproten aan de verbeeldingskracht van Nederlandse en vooral veel wereldwijd bekende auteurs. Hoe kijken romanschrijvers aan tegen religie, tegen de geestelijkheid, tegen religieuze instituten en geloofsconflicten. De dominee en de priester zijn bij uitstek personages waarin zich het conflict afspeelt tussen ideaal en werkelijkheid.

  Vuijsje - Zwartkijkers
  Van € 21,99 voor € 7,90

  Zwart is zwart en wit is wit en tussen die twee gaapt een diepe kloof. Witte Nederlanders zijn aangetast door een taai racisme en het is hoog tijd dat ze daarvoor uitkomen. Dat is de boodschap van zwart-witpredikers die zeggen op te komen voor gekleurde Nederlanders. Hun claims worden in brede kring schuldbewust aanvaard. In Zwartkijkers laat Herman Vuijsje zien dat het geconstrueerde onderscheid berust op overdrijving en generalisering.

  Herman Vuijsje (1946) is socioloog, journalist en schrijver. Veel van zijn publicaties betreffen naoorlogse cultuurverschuivingen in Nederland.

  Wesseling - Daverende dingen dezer dagen
  Van € 17,99 voor € 7,90

  Daverende dingen dezer dagen - de titel verwijst naar een veelgelezen rubriek in de vooroorlogse Haagsche Post - bevat een selectie uit de artikelen en bijdragen die de bekende Leidse historicus en essayist H.L. Wesseling de laatste jaren heeft geschreven. Vele daarvan gaan over zaken die in het brandpunt van de belangstelling en de discussie staan, zoals de uniciteit van de Holocaust, het Nederlandse slavernijverleden, de dekolonisatieoorlogen en de vraag of het zinvol is excuses aan te bieden voor in het verleden begane wandaden.

  Willemsen - Ontspoord eigenbelang. Essay over Spinoza
  Van € 16,99 voor € 7,90

  Geïnspireerd door Montaignes Essais tast René Willemsen onontgonnen terrein af. Hij zoekt en vindt onverwachte parallellen tussen Spinoza, misschien wel onze grootste filosoof, en de economen die na de kredietcrisis van 2008 een nieuw economisch paradigma, de complixiteits-theorie, propageren. We maken kennis met bekende en minder bekende Nederlandse denkers als Hugo de Groot, de gebroeders De la Court en Franciscus van den Enden. Ontspoord eigenbelang illustreert hoe 'nieuwe' ideeën veelal hun oorsprong vinden in de rijke intellectuele traditie van de Verlichting.

  Winckelmann - Gedachten over de nabootsing van de Griekse werken in de schilder- en beeldhouwkunst
  Van € 28,99 voor € 9,90

  Door zijn systematisch onderzoek naar de geschiedenis van de Griekse kunst en zijn fascinatie voor haar schoonheid wordt Winckelmann beschouwd als de grondlegger van het vak kunstgeschiedenis en initiator van het neoclassicisme. Met de slagzin 'Edle Einfalt, stille Grösse' bestreed hij
  de in zijn tijd overheersende barok en rococo. Zijn geschrift bepaalt tot op de dag van vandaag in literatuur en kunst het beeld van de Griekse oudheid.

  De vertaler, AART J. LEEMHUIS, is filosoof en beeldend kunstenaar.

  Zijderveld - Over clichés. De smeerolie van onze maatschappij
  Van € 20,99 voor € 7,90

  In Over clichés neemt eminent socioloog Anton Zijderveld ons mee in de wereld van dooddoeners en gemeenplaatsen en toont hun noodzaak en functie, zeker in onze moderne tijden. Alles is immers al eens eerder gezegd. Wat moeten we nu met clichés: hebben we ze nodig of hinderen ze ons alleen maar? Clichés blijken gevolg te zijn van de moderniteit maar de moderniteit daarnaast ook als katalysator aan te jagen. Een schitterend essay, geschreven in een toegankelijke stijl, van een van Nederlands meest bekende sociologen.

  Morgen zijn we weer open vanaf 9.30u, graag tot ziens!

   
  Sanne en Elise  Lees meer »
 2. Chinese Filosofie

  Chinese Filosofie

  Ton Lathouwers - Je kunt er niet uit vallen

  €24,95

  Deze zentoespraken bevatten de geconcentreerde neerslag van een levenslange omgang met de weg van zen, met ontmoetingen, met de wijsheidsteksten uit Oost en West. Zij zijn ten diepste religieus in hun zoektocht naar de ware aard van de mens en van wat hij mag hopen. Ton Lathouwers laat als onconventionele zenleraar zien hoezeer de inzichten van zen in vele religieuze tradities aanwijsbaar zijn, ook bij denkers als Sjestov, Nietzsche, Kierkegaard en zelfs Sovjetauteurs die geen religieuze taal meer hadden. Deze toespraken gaan in essentie over vertrouwen, over het oervertrouwen dat zelfs over de dood heen gaat. Al vergaat het universum, je oorspronkelijke gelaat vergaat nooit. Je kunt er niet uitvallen. Dat is beginpunt voor de boeddhistische gelofte die het levensmotto van de auteur werd: hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden. Ton Lathouwers (1932) begonmet zen in 1968. In 1987 gaf de Chinese Ch’anmeester Teh Cheng hem autorisatie als zenmeester. Weten wie we ten diepste zijn, oervertrouwen, genade en mededogen zijn de kernbegrippen in zijn onderricht. Zij staan ookbcentraal in de talloze zentoespraken die hij hield tijdens de intensieve retraites van het door hem geleide Maha Karuna-Ch’an. Zijn begeleiding staat in het teken van de ontmoeting van hart tot hart.


  Hong Zicheng - Wortels van levenskunst

  €24,95

  De Wortels van levenskunst, Caigentan in het Chinees, zijn rond 1590 tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) opgetekend door Hong Zicheng. In zijn aforismen vertaalt hij de drie belangrijkste levensbeschouwelijke tradities van China – confucianisme, daoïsme en boeddhisme – naar de dagelijkse praktijk van leven, werken en besturen.
  De aforismen nodigen uit tot kritische zelfreflectie over tijdloze thema’s als ongelijkheid, egoïsme en individualisme. Daarmee zijn ze een perfecte gids voor leven en werk waarvan we nog steeds veel kunnen leren.
  Deze uitgave is de eerste directe Nederlandse vertaling uit het Chinees. In Wortels van levenskunst staan alle aforismen op een rij, vertaald en ingeleid door liefhebber van de Chinese filosofie Carlo Hover.

  Lees meer »
 3. Nieuwste boek van Maria Grever: Onontkoombaar verleden

  Nieuwste boek van Maria Grever: Onontkoombaar verleden

  Maria Grever, emeritus hoogleraar historische cultuur, neemt afscheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op 26 juni was er een webinar naar aanleiding van het verschijnen van haar nieuwste boek: Onontkoombaar verleden. Zaterdag 27 juni was ze hierover te beluisteren op Radio 1. Uitgeverij Verloren gaf inmiddels heel wat werk van haar uit. Onontkoombaar verleden ligt bij ons in de boekhandel en is ook via onze website te krijgen: Onontkoombaar verleden.

  Lees meer »
 4. Winnaar Socratesbeker 2020

  Winnaar Socratesbeker 2020

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,

  Wij naderen het einde van de Maand van de Filosofie. Traditioneel wordt op de Nacht van de Filosofie ook de Socratesbeker uitgereikt - de prijs voor de schrijver van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van het afgelopen jaar. Dit jaar valt alles anders - juni in plaats van april, online in plaats van een fysieke uitreiking. Echter nog steeds met één winnaar: Donald Loose met Over vriendschap: de praktische filosofie van Kant. Voor het eerst wint een Vlaming de Socratesbeker! Met ook een Nijmeegs tintje: het boek werd uitgegeven bij Vantilt.

  Andere kanshebbers waren:
  Eva Meijer - De grenzen van mijn taal
  Peter Venmans - Discretie
  Thijs Lijster - Kijken, proeven, denken
  Haroon Sheikh - Hydropolitiek

  Alle vijf sterke kandidaten - hieronder leest u waarom. Looses boek kwam als de winnaar uit de bus omdat dit boek "een brug slaat naar de publieksfilosofie vanuit de academische filosofie, door een uitzonderlijke filosofische precisie te combineren met een thema dat eenieder aangaat. Een exercitie die bovendien een grote filosoof opnieuw toegankelijk maakt voor een breder publiek en, in diezelfde beweging, een ogenschijnlijk alledaags thema filosofisch verdiept."

    WINNAAR  

  Donald Loose - Over vriendschap
  De praktische filosofie van Kant

  Uit het juryrapport:
  "In zijn boek over vriendschap heeft Donald Loose een kunststukje geleverd waartoe weinigen in staat zijn. Voor een breed publiek heeft hij op zo’n manier toegang verschaft tot een van de grote denkers uit de westerse traditie dat deze deelgenoot wordt van een actueel en levend denken dat openstaat voor de wereld waarin wij leven. De keuze voor het thema vriendschap maakt iedere lezer tot een potentiële gesprekspartner; iedereen heeft immers wel een mening over vriendschap. Loose laat zien dat Kant daaraan niet nog eens een zoveelste mening toevoegt, maar helpt om de vele nuances in kaart te brengen die meespelen als je je de vraag stelt wat vriendschap eigenlijk is. Daarbij is het van belang dat de bepalingen van de vriendschap (waarin liefde en respect centraal staan) in een notendop tot uitdrukking brengen waar Kants hele filosofie voor staat. Vriendschap kan in verband gebracht worden met vele domeinen van de werkelijkheid (moraliteit, religie, literatuur, politiek) die elk op eigen wijze bepaald worden door aantrekking en afstoting"
   
  € 23,50 | pagina's | ISBN 9789460044014

    GENOMINEERDEN  

  Eva Meijer - De grenzen van mijn taal
  Een klein filosofisch onderzoek naar depressie
  Uit het juryrapport:
  "De grenzen van mijn taal van Eva Meijer is een gedurfd boek: een filosofisch onderzoek naar, en een persoonlijke vertelling over, depressie ineen. Het boek komt daarmee dicht bij de auteur zelf en behoort tot een minder ruim vertegenwoordigd genre in de filosofie. Meijer gidst de lezer langs zowel relevante filosofische inzichten als eigen ervaringen, zonder ten prooi te vallen aan een gevaar van het genre: het boek wordt nergens larmoyant. De auteur bewandelt daarin een knap pad: zonder te pretenderen dat een beter filosofisch begrip van depressie per se een verbetering voor de depressieve mens kan brengen, maar óók zonder uitzichtloos fatalisme. Het resultaat is een boek dat niet alleen filosofisch zicht biedt op depressie, maar daarmee ook een samenleving bevraagt waarin geluk, en het op eigen kracht verwerven van dat geluk, een steeds prominenter motief is."
   
  € 15,50 | pagina's | ISBN 9789059368224
  Bestel nu > >
  Peter Venmans - Discretie
  Essay over een vergeten jeugd

  Uit het juryrapport:
  "In Discretie houdt Peter Venmans een pleidooi voor een samenlevingskunst die betrokkenheid vraagt zonder dat deze opdringerig wordt, en voor de keuze om respect op te brengen voor het psychische privébezit van een ander, zoals Georg Simmel het uitdrukte. Venmans duikt de geschiedenis in en toont bijvoorbeeld dat de Oude Grieken het begrip discretie helemaal niet kenden, dat het in het Christendom stond voor het besef van de juiste maat en dat het in onze moderne tijd door de opkomst van wetenschap en kapitalisme in diskrediet raakte. Kant, altijd een kind van zijn tijd, vond bijvoorbeeld dat we niet discreet hoorden te zijn, maar dat het juist onze morele plicht was om altijd en overal onze neus in andermans zaken te steken. Maar breken we daarmee niet binnen in de privésfeer van de ander, vraagt Venmans zich retorisch af, een vraag die zeker tegenwoordig, nu mensen soms tot op het gênante toe anderen een inkijk geven in hun leven, bijzonder relevant is."
   
  € 19,99 | 224 pagina's | ISBN 9789045037196
  Thijs Lijster - Kijken, proeven, denken
  Essays over kunst, kritiek en filosofie

  Uit het juryrapport:
  "De mooi geschreven essays over kunst en filosofie uit het boek van Thijs Lijster, Kijken, proeven, denken, bouwen voort op eerder gepubliceerd werk, waarin het ruime register van Lijsters kunstkritiek en -filosofie goed tot uitdrukking komt. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze je aan de hand van een kunstwerk tot denken aanzetten. Dat is meer dan een louter denken naar aanleiding van kunst. Het is, zoals Lijster zijn eigen kunstfilosofie typeert, een ‘denken-door-kunst’ – een voltrekken van het denken dat in het kunstwerk zelf al aanwezig is. Zo beschouwt Lijster de kunstklokken van Maarten Baars en doet ons inzien dat we in onze tijd jachtig zijn gaan leven. Zijn essay over Walter Benjamin laat zien dat twee tegenpolen, de flaneur en verzamelaar, eigenlijk dezelfde persoon zijn: zoekend naar kleine veranderingen die niettemin het geheel doen kantelen. Lijsters ‘denken-door-kunst’ betekent bovendien soms een tegenspreken van de maker zelf: tot een tegengestelde conclusie komen op basis van het kunstwerk, een ‘ding-dat-denkt’. Het gebeurt direct in de opening van het boek bij een bespreking van Jeff Koons’ ‘Glazing Ball’-serie. Een werk uit die serie is terecht gekozen als illustratie van Lijsters boek, als treffend attest van zijn steeds oorspronkelijke en autonome kunstfilosofie."

   
  € 24,99 | 272 pagina's | ISBN 9789403144504
  Haroon Sheikh - Hydropolitiek
  Samenwerking en conflict op zeven zeeën

  Uit het juryrapport:
  "Met zijn boek Hydropolitiek geeft Haroon Sheikh een filosofische betekenis aan water. Wat betekent het voor een samenleving om dichtbij de zee te leven? Of er juist ver vanaf te wonen? Op overtuigende wijze laat Sheikh zien hoe de aanwezigheid van water van invloed kan zijn op de geopolitieke verhoudingen tussen natiestaten. En hoe bijvoorbeeld het huidige populisme is op te vatten als een beweging die wordt gedreven door heimwee naar land. Daarnaast komt hij met originele visies: zo verbindt hij het varen op zee met het nihilisme van Nietzsche. En wat heeft Prometheus te maken met de ondernemende mens? Hydropolitiek is een helder boek vol onverwachte gedachten over geopolitiek, internationale betrekkingen en filosofie. Een aanrader voor wie anders naar de geschiedenis wil kijken."

   
  € 32,50 | 304 pagina's | ISBN 9789024427970

    FILOSOFIE  
    BUITEN DE BOEKEN  

  Nu ook bij Roelants: prikkelende gedachten buiten de boeken om. Met om te beginnen een Nietzsche-tas en Nietzsche-poster. Het leek ons in de maand van de filosofie leuk een extra filosofisch tintje aan de boekhandel te geven. Beide zijn naar ontwerp van Else van Walderveen en met elke aankoop steunt u de bevordering van de filosofie in Nederland via Stichting Centre Erasme.

  Uiteraard zijn ze geheel duurzaam en eerlijk geproduceerd; net als onze eigen Roelants-tassen. Geen wegwerpproducten dus, maar om langdurig te gebruiken of bekijken. 


  Nu te bekijken in de boekhandel & te bestellen op onze website!
  Poster | 50 x 70cm | 135 grams papier | € 20,- | Groen/oker of Blauw/oker
  Draagtas | 41 x 38 cm |  22,- | Was mich nicht umbringt, macht mich stärker

  Zo denken wij verder in de laatste dagen van de filosofiemaand. Maar vanavond ook literair actief: dan wordt de Literatuurprijs uitgereikt, live te zien bij Nieuwsuur. Een sterk deelnemersveld, zo signaleerde de NRC al. Mijn geld staat op Manon Uphoff. U hoort van ons!


  Groet,
  Julius

  Lees meer »
 5. Top 15 week 24

  Top 15 week 24

  Boeken top 15 - week 24

  Boekhandel Roelants is traditioneel geen kinderboekhandel: slechts zelden verkopen wij kinderboeken, maar voor bijzondere titels maken wij af en toe een uitzondering. Elke pagina in het teken van een letter om zo het alfabet rond te gaan. Elke pagina gevuld maar bijna surrealistische tekeningen van alles wat met die letter te maken kan hebben. De e van eierdooier en de f van frietfontein: dit kinderboek is voor jong en oud!

    1  

    2  

    3  

    4  

    5  

    6  

    7  

    8  

    9  

    10  

    11  

    12  

    13  

    14  

    15  

  Abonneer je ook op onze nieuwsbrief!

  Lees meer »
 6. Nieuwe ramsj bij Roelants!

  Nieuwe ramsj bij Roelants!

  We leven dan wel in het nieuwe normaal, maar er gaat nog heel veel als vanouds! We hebben weer een paar prachtige nieuwe kunstboeken in de ramsj. Hieronder kunt u meer lezen.

   
  Thibaut Cuisset - Campagnes Françaises


  Dit boek is een overzicht van de landschap-fotografie van Thibaut Cuisset, die in de afgelopen 30 jaar emoties en kwesties heeft onderzocht in de specifieke context van het landschap, de omgeving en de notie van territorium. Cuisset heeft veel gereisd en landschappen van vele landen gefotografeerd. Toch blijft hij onvermijdelijk terugkeren naar de oneindige variatie van het Franse terrein van zijn geboorteland.

  Met een moderne scherpte, in lijn met New Topographics, legt Cuisset het Franse landschap vast zonder franjes of nostalgie en hij onthult historische lagen en constante menselijke interventie als de vormers van het landschap. Het land wordt continu gevormd en veranderd en Cuissets stille lens en ingetogen virtuositeit in kleurgebruik leggen deze, soms subtiele, processen met kracht vast.

  De afbeeldingen in dit boek zijn kalm, direct en vaak doordrenkt met een gevoel van leven, ondanks de afwezigheid van menselijke figuren. Ze vormen een lyrische atlas van het Franse landschap en ze laten zien hoe kwetsbaar het land is in termen van balans en ontreddering.

  Uitgever: Steidl
   
  Nu €45,- voor €15,- | ISBN 9783958293601
  Bestel nu > >
  Lars Fiske - Grosz: Berlin / New York


  George Grosz (1893–1959) was een Duitse kunstenaar, tekenaar en leraar. Hij haalde ideeën uit de popcultuur, was actief in het dadaïsme en het nieuwe objectivisme en hij had een belangrijke invloed op kunstenaars als Ben Shahn (Zijn anti-oorlogse schilderij 'Eclipse from the Sun' zou Vietnamese demonstranten inspireren).

  In deze grafische biografie, geschreven en geïllustreerd door Fiske, worden met hoekige kunst Kandinsky-achtige lijnen gelegd over scenes die plaatsvinden in het Berlijn van na de eerste wereldoorlog. Fiske's bedachtzame 'Grosz' blijft ver van andere, vaak pedante, grafische hagiografieën. Het is een kunstwerk op zichzelf.

  Uitgever: Fantagraphics Books

  Van €25,- voor €10,-  | ISBN 9781683960416
  Bestel nu > >
  Le Corbusier und die macht der fotografie


  De ontwikkeling van Le Corbusier was onlosmakelijk verbonden met de opkomst van het populairste visuele medium van de eeuw: fotografie. Als markering van het 125ste jaar na zijn geboorte toont dit opmerkelijke boek de vele manieren waarop de Zwitserse architect fotografie gebruikte om zijn werk en ideeën te definiëren en over de wereld te verspreiden.

  Dit unieke portret omschrijft de architect en zijn werk in zes hoofdstukken, elk geschreven door een expert in een specifiek facet van Corbusier's werk: een fotografische biografie; zijn geheime reisfoto's; de manier waarop de architect fotografie gebruikte als promotie van zijn werk; een onderzoek van zijn benadering van het printen; een overzicht van zijn gebruik van grootschalig beeld in zijn gebouwen en tentoonstellingen; en hedendaagse fotografische interpretaties van zijn werk.

  Omdat de gebouwen van Le Corbusier vaak op een documentaire manier worden getoond, bieden de openhartige, persoonlijke, artistieke en vaak onverwachte beelden in dit boek nieuwe inzichten en manieren om de facetten van de persoon achter het werk te waarderen.

  Uitgever: Deutscher Kunstverlag
   
  Van €68,- voor €10,-  | ISBN 9783422071582
  Bestel nu > >
  Dennis Stock | James Dean


  Met drie grote films die allen binnen een jaar verschenen en binnen enkele maanden na zijn tragische dood, spreekt James Dean tot ieders verbeelding. Magnum fotograaf Dennis Stock ontmoette hem in Hollywood in 1954 en ze werden al gauw vrienden. Stock vatte met een prachtige serie van afbeeldingen de essentie van James Dean, zowel alleen als te midden van vrienden en familie, slapend, verzonken in gedachten, in de bevroren velden van Indiana en op een regenachtige dan in Manhattan. Het was een buitengewone samenwerking tussen twee mensen met volledige controle over hun eigen talenten.

  In het artikel in Life magazine, die gepaard ging met de eerste publicatie van deze foto's, werd James Dean omschreven als "De spannendste acteur in Hollywood sinds Marlon Brando". Maar op het moment dat de foto's werden genomen bevond hij zich nog op de rand van de roem. Dit boek herintroduceert deze iconische foto's die zijn genomen tijdens het ochtendgloren en het middaguur van een korte en briljante carrière, inclusief de originele bijgaande tekst van Dennis Stock.

  Uitgever: Thames & Hudson

  Van €32,- voor €17,95 | ISBN 9780500544518
  Bestel nu > >
  Richard Corman – Madonna NYC 83

  Madonna NYC 83 viert een moment in het New York van de vroege jaren 80, dat sinds een paar jaar steeds meer nieuwe waardering krijgt vanwege de vruchtbare interacties en de overlap tussen de werelden van mode, kunst en muziek. Zich bevindend in de nasleep van punk en new wave, veroorzaakte deze economisch kwetsbare periode een vitale, scherpe onrust in de stad waarbij er aandacht kwam voor avontuurlijke persoonlijke stijlen en muziek die rap, funk, punk en pop deed samensmelten.

  Madonna vertegenwoordigde deze beweging als geen ander. Zoals dit boek zeer duidelijk laat zien, was ze vanaf het begin vastbesloten om een uiterlijk voor zichzelf te creëren en een plaats te bemachtigen in de publieke verbeelding. Na haar talloze opeenvolgende transformaties van de afgelopen 30 jaar is het erg bijzonder om haar weer in deze vroege jaren te zien. Richard Corman ontmoette Madonna per toeval in 1983. Deze rijke fotocollectie vormt een veelzijdig portret van de jonge Madonna en een tijdloos New York dat nog altijd inspireert.

  Uitgever: Damiani


  Van €39,- voor €9,95 | ISBN 9788862082884
  Bestel nu > >

    MEER RAMSJ  

  Roads of Arabia
  Van €29,90 voor €12,-
  Bestel nu > >
  Frances Ambler
  The story of Bauhaus
  Van €22,- voor €10,-
  Bestel nu > >
  Marc Aronson & Marina Budhos
  Eyes of the World
  Van €22,- voor €10,-
  Bestel nu > >
  K. Kleinman & L. Van Duzer
  Mies van der Rohe
  The Krefeld Villas

  Van €32,- voor €16,95,-
  Bestel nu > >
  Morgen zijn we weer open van 9.30 tot 17.00uur, met Jolanda en Wouter in de boekhandel. Graag tot ziens!
   
  Elise
  Lees meer »
 7. De Kunst Van Het Nietsdoen Met Albert Cossery

  De Kunst Van Het Nietsdoen Met Albert Cossery

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,

  Nu bijna twaalf jaar geleden overleed Albert Cossery op zijn hotelkamer in Parijs - aan de Rue du Seine. Zestig jaar woonde hij in deze hotelkamer, met niet meer bezittingen dan in zijn koffer ging. Het paste geheel in zijn filosofie van ongebondenheid. 

  Dagelijks begaf hij zich naar een café in Saint-Germain-des-Prés, om zich daar met koffie en krant te installeren. Overigens niet in de vroege uurtjes: hij kwam nooit voor twaalf uur zijn bed uit. En daar observeerde hij zijn omgeving, nam hij alles in zich op. 

  Deze observaties hebben zich vertaald in een klein maar indrukwekkend oeuvre. In zeventig jaar schrijverschap produceerde hij zeven romans en één verhalenbundel. Toch was dit genoeg om van te leven: hij heeft nooit een dag hoeven te werken.

  Al zijn boeken staan in het teken van dit thema. De hoofdfiguren in zijn verhalen doen niet mee aan de race op de carrièreladder maar nevelen zich in nietsdoen. De roes van de slaap of van de hasjiesj. Dit nietsdoen is een vorm van protest: verzet tegen de bureaucratie en tegen de autoriteiten, tegen de armoede. In passiviteit als een Oblomov in het kwadraat. 

  De Egyptenaar combineert zijn Parijse observaties met een Egyptische setting. Alle boeken hebben Arabische inspiraties en spelen zich vaak af in Caïro. Hij bleef dan ook een Egyptenaar in zijn hart: nooit heeft hij een Frans paspoort aan willen vragen. 

  Hij heeft dan ook nooit een grote status in Egypte bereikt, aan zijn dood is daar ook geen ruchtbaarheid gegeven. Ook in Nederland heeft deze schrijver nooit het podium gekregen wat hij verdient. De Onafhankelijke Uitgeverij Jurgen Maas brengt nu nieuwe vertalingen van zijn werken uit.

  Vorig jaar verscheen 'Grote Dieven Kleine Dieven' - een erg succesvolle herintroductie van Cossery in Nederland. Net verschenen is 'De Luiaards in de Vruchtbare Vallei'. Ook hebben wij twee van Cossery's titels in de ramsj voor een vijfje, om de herintroducering compleet te maken. Al deze vertalingen - nieuwe én oud - komen van de kundige hand van Mirjam de Veth en zijn uitgevoerd als prettige hardcover.
   
  Albert Cossery - De luiaards in de vruchtbare vallei
  Cossery's personages beheersen in hoge mate de kunst van het nietsdoen en slaan het schouwtoneel van het dagelijks leven geamuseerd en afstandelijk gade. De slaap is een staat van genade, verder is er nutteloos bedrijf, nietsontziende wreedheid en hartverscheurende domheid. Wie verstandig is zal zich aan het gewoel onttrekken en zich onderdompelen in weldadige rust. In De luiaards in de vruchtbare vallei heeft Rafiek dat het best door, zijn nietsdoen is een bewuste keuze. 'De menselijke domheid was onmetelijk. Waarom maakten ze zich toch zo druk, eeuwig prikkelbaar en ontevreden, terwijl de enige waarheid juist gelegen was in een onverschillige, passieve houding? Het was toch zo eenvoudig. Dat kon de eerste de beste bedelaar nog begrijpen!'

  € 19,99 | 238 Pagina's | ISBN 9789491921735
  Albert Cossery - Grote dieven kleine dieven
  'Grote dieven kleine dieven' speelt zich af in het uit zijn krachten gegroeide Caïro, waar haastig en goedkoop gebouwd wordt. Door bezuinigingen op deugdelijk bouwmateriaal en door achterstallig onderhoud van bestaande huizen storten regelmatig panden in. In deze omgeving proberen allerlei kleurrijke personages zich met humor, optimisme en veerkracht door het leven te slaan. Een van hen is Oessama, een intelligente, ironische, kleine dief, die zich door zijn dandy-achtige uiterlijk toegang verschaft in hogere kringen, waar hij de rijken met liefde van hun geld ontdoet. In een gerolde portefeuille vindt hij een brief waaruit blijkt dat een projectontwikkelaar en een politicus schuldig zijn aan het instorten van een gebouw, waarbij minstens vijftig doden vielen. Hij vraagt zijn leermeester in het dievenvak wat hij met die brief aan moet. Ze halen er een filosofische journalist bij, die net als talloze armoedzaaiers in een grafhuisje in de Dodenstad woont. Dit trio zint op een manier om de 'grote dieven' aan te pakken.

  € 18,95 | 122 Pagina's | ISBN 9789491921650
  Albert Cossery - Het huis van de wisse dood

  'Het huis van de wisse dood' (1945), de eerste roman van de Franse Egyptenaar Albert Cossery, schetst het portret van de in armoedige misère levende bewoners van een bouwvallige huurkazerne, 'mensen die God vergat', een in lompen gehulde oude man, een hongerlijdende timmerman, een man met een aap, een kroegzanger, een voerman. 

  Met een scherp oog voor het absurde zet Cossery de onderling krakelende personages neer, die zich door het leven slaan met een mengeling van berusting en humor. Ze hebben niets te verliezen dan hun leven, en dat dreigt hun binnenkort ontnomen te worden omdat het huis op instorten staat. Maar al eindigt de roman met de belofte van toekomstig verzet, het is al voelbaar dat de auteur daar niet meer in gelooft. 
  Het is een metaforische roman, het beschreven gebouw zou kunnen staan voor heel Egypte.

   
  Van €22,50 voor € 5,- | 128 Pagina's | ISBN 9789071127717
  Albert Cossery - De mensen die god vergat

  'De mensen die God vergat' (1941) is het debuut van Albert Cossery. De bundel bevat een vijftal korte verhalen waarin al direct alle elementen van het cosseriaanse universum aanwezig zijn: woede jegens de overheid, de bureaucratie en de armoede, uitgemeten in bijtende spot en zwarte humor. De verhalen worden bevolkt door bedelaars, arme sloebers, naakte kinderen en jonge meisjes die troost bieden. De slaap is het enige van waarde en wordt voortdurend bedreigd door vertegenwoordigers van de overheid zoals de postbode of de gendarme. De 'God' uit de titel dient volgens Cossery te worden opgevat als de maatschappij.

  Van €22,50 voor € 5,- | 120 Pagina's | ISBN 9789071127809
  Wellicht gaat u deze zomer in Nederland op vakantie, wellicht helemaal niet. Met Cossery waant u zich in andere oorden. U kunt zich overgeven aan een lucide nietsdoen. Niets dan observeren en gedachten scherpen. Daarvoor hoeft men niet naar een resort in Indonesië: Cossery brengt het bij u thuis!


  Namens Boekhandel Roelants,
  Julius  Lees meer »
 • Gratis verzending bij bestellingen boven de € 49,-
 • Eerste boek gratis bij boeken onder de € 10,-
 • Niet goed geld terug garantie 024-3221734
 • Vertel je vrienden over Roelants en ontvang € 5,-
Boekhandel Roelants
Locatie

Boekhandel Roelants [Voorheen De Oude Mol]
Van Broeckhuysenstraat 34
6511 PJ  Nijmegen

roelants@roelants.nl
024-3221734