Universiteitsvestiging heeft zomervakantie
Komende weken houdt Books by Roelants een zomerstop. Tegelijk met het aflopen van het academisch jaar op de universiteit neemt Frans een paar weken adempauze, om daarna weer fris de nieuwe studenten te kunnen verwelkomen. Natuurlijk is boekhandel Roelants wel gewoon geopend in het centrum. Ook beantwoorden wij al uw vragen gewoon per mail via roelants@roelants.nl! Wij hopen u snel weer te zien op de universiteit! Wij zijn daar weer geopend vanaf 12 augustus.