Herlancering 'Strijd binnenshuis' 30 september

Donderdag 30 september zal Peter Altena de heruitgave van de novelle 'Strijd binnenshuis' van Betsy Perk bij ons in de winkel bespreken.
Deze vrouwenkiesrechtnovelle is ooit door de schrijfster zelf voorgelezen in haar huis in de Stijn Buijsstraat.
De heruitgave biedt zicht op het feminisme in Nijmegen in 1905 (met verklarende noten) en een uitleiding hierover.
Daarnaast bevat het boek een hoofdstuk over het proza van 1905, eentje over Betsy Perk en een over de Nijmeegse Vereniging voor Vrouwenkiesrecht.
Voor (Nijmeegse) feministen en voor liefhebbers van verhalen van rond 1900 een must have.
Het boekje is een uitgave van uitgeverij Flanor.

Betsy Perk, Strijd binnenshuis: Vrouwen-kiesrecht novelle

Ruzie komt in de beste families voor. In de novelle Strijd binnenshuis van Betsy Perk (1833-1906) gaat de twist tussen broer Jules en zijn veel jongere zus Constance. Onderwerp? Vrouwenkiesrecht! In 1905, toen het verhaal uitkwam, was de strijd daarover in Nederland nog niet gestreden. Het verhaal, waarvan de ondertitel Vrouwen kiesrecht-novelle luidt, laat zien welke zinnige en onzinnige argumenten in het debat gebruikt werden. De heruitgave van het verhaal wil recht doen aan het belang van de gevoerde strijd en aan de grote betekenis van Betsy Perk. Strijd binnenshuis is een levendig verhaal met een bijzondere wending. De tekstbezorger Peter Altena besteedt in zijn nawoord aandacht aan Perks feministisch engagement en haar Nijmeegs netwerk.


Boekhandel Roelants

Donderdag 30 september

17.30-19.00u 

Wilt u bij deze lezing aanwezig zijn? Graag zien wij dan uw aanmelding via de mail verschijnen.

Mail hiervoor naar: roelants@roelants.nl. Het maximum aantal aanwezigen is zal 25 personen zijn.