Een klein wit pannenkoekje

Vanaf nu verkrijgbaar: Een klein wit pannenkoekje. - Over Willem Grossouw, de dames D en Gerard Reve

Over het boekje:

Is Gerard Reve bij professor Grossouw, de bij de Nijmeegse tantes van Gijsbest Dijker inwonende priester-theoloog, op bezoek geweest?
Over Willem Grossouw, die met Reve correspondeerde, is weinig bekend. De brieven die Reve aan Grossouw schreef, gaan onder meer over het Ezelproces en de vertaling van het Nieuwe Testament. Ze zijn, van voetnoten voorzien, opgenomen in het boek 'Brieven aan geschoolde arbeiders'.
Maar waar zijn de brieven van Grossouw gebleven? Wat schreef hij terug? Informeerde hij Reve, die katholiek werd, over het beëindigen van zijn priesterschap en zijn voorgenomen huwelijk met de dertig jaar jongere Will Holland?
De 'rampjaren', de titel van het tweede deel van de Reve-biografie van Nop Maas, lijkt ook van toepassing op het laatste deel van het leven van Grossouw.
Is er over deze bijzondere vriendschap meer informatie te vinden in Grossouws autobiografie 'Alles is van u' en in het archief van het Katholiek Documentatie Centrun van de Radboud Universiteit?

Verkrijgbaar voor €15,00

U kunt het boekje hier bestellen.