Donderdag 2 juli | De Lezers

Op donderdag 2 juli vindt de tweede editie van De Lezers plaats!

De Lezers is een initiatief van Boekhandel Roelants: een paar keer per jaar bespreken drie hartstochtelijke lezers samen drie boeken tijdens een bijeenkomst in het souterain van Boekhandel Roelants. De Lezers zijn Margot van Mulken (hoogleraar internationale bedrijfscommunicatie en decaan faculteit Letteren), prof. dr. Piet Hein van Kempen (hoogleraar straf- en procesrecht en decaan faculteit Rechtsgeleerdheid) en prof. em. dr. Paul van Tongeren (emeritus-hoogleraar wijsgerige ethiek).

Voor deze tweede bijeenkomst zijn de volgende boeken uitgekozen:

- Manon Uphoff, Vallen is als vliegen

- Antonio Scurati, M. De zoon van de eeuw

- Philippe Sands, Galicische wetten. Over de oorsprong van 'genocide' en 'misdrijven tegen de menselijkheid’ (een vertaling van de Engelse editie: East West Street: on the origins of genocide and crimes against humanity)

Welke Lezer welk boek heeft uitgekozen blijft nog even geheim: we verloten een boek onder degenen die het goed geraden hebben.
De toegang is gratis, aanmelden kan via roelants@roelants.com. 
U bent van harte welkom!
Donderdag 2 juli
17.00 - 19.00 uur
Souterain Boekhandel Roelants