Boekpresentatie 14-2 | Jan Bransen - Gevormd of vervormd?

Op donderdag 14 februari, 17.30u zal Jan Bransen zijn nieuwe boek Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs presenteren in ons souterrain.

Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs

Het onderwijs vormt niet: het vervormt. Dat komt doordat het uitgaat van verkeerde aannames. Neem de aanname dat je eerst jarenlang moet leren voor je kunt meedoen aan het maatschappelijk leven, of de aanname dat kennisverwerving het best in kleine brokjes gebeurt, waarbij je voortdurend toetst. Dit alles leidt tot een cultuur waarin alles meetbaar moet zijn en waarin diploma's je gevoel van eigenwaarde kunnen maken of breken. Dit zijn ideeën die meer kwaad doen dan goed.

Het onderwijs kan zoveel beter. Het kan vormen, en om dat te bereiken moet het roer om. Primair onderwijs hoort te draaien om de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, zodat kinderen hun stemmen durven te verheffen. Het voortgezet onderwijs hoort ervoor te zorgen dat jongeren een positie verwerven waarin ze ertoe doen, op school en op straat. En al het zogenaamde 'hogere onderwijs'- wat een term! - organiseren we voortaan in duale trajecten, waarin leren werken samengaan.

Wat Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen in Nijmegen, wil zeggen is dit: een diploma zegt weinig over of een student of scholier in staat is om de opgedane kennis en inzichten daadwerkelijk toe te passen. Of, in zijn eigen woorden: “Een diploma is alleen nog maar een concurrentievoordeel. Ouders willen ongetwijfeld vooral dat hun kind gelukkig wordt. Helaas zijn wij elkaar gaan wijsmaken dat ze daarvoor eerst een zo hoog mogelijk diploma nodig hebben.” Het huidige onderwijssysteem is in zijn ogen gebaseerd op verkeerde ideeën. “Het levert geen creatieve en nieuwsgierige mensen op, maar passieve reproduceerders van kennis”, zegt hij. Stellig: “Het huidige onderwijssysteem is failliet. Het vormt niet, maar vervormt.” (KleinJan, Trouw, 29-01-2019)

Het boek is bij ons verkrijgbaar in de winkel en op de website, voor €24,95

Presentatie Gevormd of vervormd?

14 februari 17.30 - 18.30u

van Broeckhuijsenstraat 34