29 september | Els de Groen over Wakker Vallen

Uitnodiging

Op 29 september 2018 vindt er een hemels feestje plaats in het souterrain van Boekhandel Roelants, Broeckhuijsenstraat 34, 6511 PJ Nijmegen.

Daar wordt van 17.30 tot 19.00 uur Wakker vallen gepresenteerd: het poëziedebuut van Els de Groen, een vierkleurenuitgave met olieverfillustraties van de auteur zelf. Behalve voordracht in het Nederlands en een pietsie Suid-Afrikaans door De Groen, is er voordracht in het Arabisch door Mohamad Bakr, afgewisseld met optredens van Chitarra Divertimento, gitaarensemble uit Oss. Ook wordt een deel van de schilderijen tentoongesteld. Je bent van harte uitgenodigd het glas met ons te heffen op de verschijning van Wakker vallen (Uitgeverij In de Knipscheer). Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld. (roelants@roelants.nl, 024-32 217 34).


Schrijver, dichter, schilder, essayist, onderzoeksjournalist en Europarlementariër, Els de Groen is het allemaal en toch ook weer niet. Het was haar engagement in combinatie met haar kennis van de landen in Oost-Europa, dat haar in 2004 in het EP in Brussel deed belanden. In haar essay “Voor het Volk” schrijft ze daarover: “Met opgestroopte mouwen betreed ik als het ware de politieke arena, om feiten te onthullen en harde woorden te spreken. Maar politiek is een deftig huis met rustige wandelgangen waar ordinaire emoties als driften beteugeld zijn…” In de vijf jaar die ze er doorbrengt kleurt het parlement almaar bruiner, maar blijft het ons-Europa-gevoel beperkt tot “Ode aan die Freude” van Friedrich von Schiller op muziek van Ludwig van Beethoven: het Europese volkslied. “Een Griek is een Griek, een Hongaar een Hongaar, maar een Europeaan is een lied,” vat ze de stemming samen. In 2009 komt ze thuis.

Ze pakt de pen weer op en herontdekt de penselen. Haar teksten worden steeds bondiger en krijgen de vorm van gedichten, haar tekeningen winnen aan kleur en worden olieverfschilderijen. In “Wakker vallen”, haar eerste dichtbundel na tientallen proza-uitgaven, sluiten pen en penseel een huwelijk. Taal en beeld gaan letterlijk in elkaar op. Het boek is een ernstige knipoog. In 84 gedichten neemt de auteur de mens, inclusief zichzelf, op de korrel: als het oud geworden meisje en de wereldverbeteraar die zichzelf best kan uitlachen. “Wakker vallen” beveelt alertheid aan, maar is ook een pleidooi voor dromen, luchtfietsen en fantaseren.


Zaterdag 29 september.
Inloop vanaf 17.30 uur.

Boekhandel Roelants
Van Broeckhuysenstraat 34
6511 PJ Nijmegen
024 322 1734