27 februari | De ideale universiteit: boekpresentatie, lezing & discussie met Floris Cohen en Ruud Abma

Een ideale universiteit?

Al jaren gonst het van de kritiek op het beleid van onze universiteiten. Studenten hebben te maken met overbelaste docenten en lopen vaak verloren rond in de massaliteit van het huidige universitaire onderwijs. Onderzoekers zijn een onevenredig deel van hun tijd kwijt aan het schrijven van subsidieaanvragen die in de steeds heviger wordende competitie steeds minder kans op succes hebben. Colleges van bestuur zijn geobsedeerd door prestige en excelleren, door de positie die hun universiteit inneemt in internationale rankings. Universiteiten zijn bedrijven geworden waarin de academische kernwaarden als vorming en reflectie naar het tweede plan zijn verdreven.

Wat kunnen we doen om het tij te keren? In twee nieuwe boeken openen Floris Cohen en Ruud Abma perspectieven op hoe het anders en beter kan. Cohen, emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de natuurwetenschap, trekt in De ideale universiteit een grotendeels nieuw onderwijsgebouw op, waarin ook het hoger beroepsonderwijs een passende plaats krijgt. Abma, psycholoog en wetenschapshistoricus, doet in Denken als ambacht een aantal suggesties voor verbetering van het universitaire onderwijs. Voor beide auteurs staat centraal de noodzaak van grondige academische vorming voor elke student. 

Op donderdag 27 februari presenteren Floris Cohen en Ruud Abma de kernpunten uit hun boeken en gaan ze met elkaar en met de aanwezige bezoekers in discussie.

De boekpresentatie begint om 17.30 uur.
U bent van harte welkom! De toegang is gratis, graag aanmelden via roelants@roelants.nl