Wouter Roelants

 1. Donderdag 2 juli | De Lezers

  Donderdag 2 juli | De Lezers

  Op donderdag 2 juli vindt de tweede editie van De Lezers plaats!

  De Lezers is een initiatief van Boekhandel Roelants: een paar keer per jaar bespreken drie hartstochtelijke lezers samen drie boeken tijdens een bijeenkomst in het souterain van Boekhandel Roelants. De Lezers zijn Margot van Mulken (hoogleraar internationale bedrijfscommunicatie en decaan faculteit Letteren), prof. dr. Piet Hein van Kempen (hoogleraar straf- en procesrecht en decaan faculteit Rechtsgeleerdheid) en prof. em. dr. Paul van Tongeren (emeritus-hoogleraar wijsgerige ethiek).

  Voor deze tweede bijeenkomst zijn de volgende boeken uitgekozen:

  - Manon Uphoff, Vallen is als vliegen

  - Antonio Scurati, M. De zoon van de eeuw

  - Philippe Sands, Galicische wetten. Over de oorsprong van 'genocide' en 'misdrijven tegen de menselijkheid’ (een vertaling van de Engelse editie: East West Street: on the origins of genocide and crimes against humanity)

  Welke Lezer welk boek heeft uitgekozen blijft nog even geheim: we verloten een boek onder degenen die het goed geraden hebben.
  De toegang is gratis, aanmelden kan via roelants@roelants.com. 
  U bent van harte welkom!
  Donderdag 2 juli
  17.00 - 19.00 uur
  Souterain Boekhandel Roelants 
  Lees meer »
 2. Bookstore Day

  Bookstore Day

  Op zaterdag 16 mei vindt de vierde, Nederlandse editie van Bookstore Day plaats: de dag waarop de onafhankelijke boekhandels schrijvers, zichzelf en hun klanten in het zonnetje zetten. Ook Boekhandel Roelants neemt deel aan de Bookstore Day.

  Lees meer »
 3. Aangepaste openingstijden

  Aangepaste openingstijden

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,⁠
  Ook ons laat de huidige crisis niet onberoerd. Vanaf heden zijn onze openingstijden beperkt, met name gedurende de weekdagen. Daarnaast is ook de boekpresentatie met Pieter van Os tot nader order uitgesteld. Wij zullen met u communiceren zodra wij zicht hebben op een vervangende datum. Ook letten wij extra op hygiëne in onze winkel. ⁠
  Wij blijven u graag voorzien van boeken, juíst in deze moeilijke tijden. Het lezen stopt immers nooit. Mocht u niet in staat zijn de winkel te bezoeken, bezorgen wij ook onze boeken thuis of sturen ze met de post. Bestellen kan altijd, via onze website, een mail aan roelants@roelants.nl of een telefoontje aan 024-3221734. ⁠
  Veel goeds en gezondheid aan u allen!

  vanaf heden
  Dagelijks 12.00 - 17.00
  Zaterdag 10.00 - 17.00
  Zondag 13.00 - 17.00

  Lees meer »
 4. Een analyse van Caroline de Gruyter in NRC over de huidige situatie

  Een analyse van Caroline de Gruyter in NRC over de huidige situatie

  "Hoe de staat onveiligheid gebruikt "

  In Italië doet het coronavirus iets interessants: het politieke gekrakeel verstomt en steeds meer politieke partijen en burgers scharen zich achter de regering van premier Conte. Matteo Salvini, de enige die nog tegen de regering hitst, verliest aan populariteit. Burgers willen nationale eenheid tegen het virus, geen politieke muggenzifterij. Zo krijgt premier Conte, een outsider die eerder gezien werd als een zwakkeling die er tijdelijk zat omdat ze niemand anders konden vinden, met de dag meer zelfvertrouwen. Hij ontpopt zich als een vader des vaderlands. Iemand in wie burgers vertrouwen kunnen hebben. En wíllen hebben. 
  Voorspelling: in Europese landen die nu naar Italiaans voorbeeld in lockdown gaan om het virus te stoppen, zal iets dergelijks gebeuren. Hoe meer de regering het initiatief naar zich toetrekt en de rol van nationale beschermer op zich neemt, hoe meer zij aan respect en gezag wint. Bij dit soort crises kan de staat scoren. 
  Daar is iets tegenstrijdigs aan. Hoe kan het dat zo veel burgers de staat toejuichen die maatregelen uitvaardigt voor ziekenhuizen en hulp biedt aan gedupeerden, terwijl diezelfde staat al jaren bezig is sociale voorzieningen uit te kleden? Waarom keren burgers zich eigenlijk niet tégen de staat, die sociale gelijkheid opoffert aan ‘marktwerking’? In Italië is er flink gehakt in de zorg. Nu zijn er te weinig bedden voor coronapatiënten. Er is een schreeuwend tekort aan dokters en verplegend personeel. Maar in plaats van overheden verantwoordelijk te houden, wenden burgers zich tot haar voor protectie. 
  In 2003 schreef de Franse filosoof Jacques Rancière over dit dilemma. Er was een enorme hittegolf. De overheid kondigde maatregelen aan om ouderen te beschermen. Tegelijkertijd sneed de regering in hun pensioenen – burgers, was het idee, moesten minder leunen op l’état providence . Ook dat klonk tegenstrijdig. Maar het was pure logica, schreef Rancière. De verzorgingsstaat wordt afgeslankt. Alles moet efficiënter worden, meer marktgericht. De solidariteit tussen sociale klassen en diverse segmenten in de maatschappij vervaagt. Tegenwoordig heeft de overheid een relatie met individuen , niet meer met sociale groepen. Maar individuen staan alleen. Ze zijn kwetsbaar. Als er gevaar dreigt, kunnen ze zich alleen tot de staat wenden voor protectie. „De relatie tussen individuen en de staat wordt in toenemende mate bepaald door een gevoel van angst”, constateerde Rancière. 
  De site Le Grand Continent drukte dat artikel uit 2003 laatst nog eens af. Goed idee. Want wat Rancière toen schreef, is exact wat we nu zien met corona: de staat surft op de angst voor de bijwerkingen van tekorten en schaarste die ze zelf gecreëerd heeft. Hoe meer de overheid zich terugtrekt, hoe banger mensen worden voor inbrekers, natuurrampen of terrorisme. Als het misgaat, wenden mensen zich tot de staat: help ons! Als de staat vervolgens in de arena stapt, de ‘vijand’ identificeert en als veldheer ten strijde trekt, juicht het volk. 
  De gele hesjes in Frankrijk hekelen de afbraak van de verzorgingsstaat. Zij zijn een verzameling individuen. Hun acties zijn één lang appèl aan de overheid om hen te beschermen tegen alle mogelijke kwaad: dieselprijzen, wegtrekkende ziekenhuizen, minder pensioen. Ook Chileense demonstranten en boeren in Nederland richten zich direct tot de staat voor protectie. 
  Vroeger brachten politieke partijen of vakbonden klachten en wensen van burgers in de politieke arena. Dan werd er onderhandeld en naar compromissen gezocht. Compromissen waarin belangen van diverse groepen waren afgewogen. Dit politieke proces functioneert niet goed meer. De staat blijft over als enige gesprekspartner. 
  Zo bezien is een gevoel van onveiligheid niet iets wat ons overkomt, en weer overgaat. Nee, het is een politiek mechanisme geworden. Een manier, bijna, om het land te runnen. 

  Caroline de Gruyter schrijft in de NRC wekelijks over politiek en Europa.

  Lees meer »
 5. Nieuwsbrief 6-3 | Drie Denkers in de Boekenweek

  Nieuwsbrief 6-3 | Drie Denkers in de Boekenweek
  Eerlijk gezegd zijn we al een beetje klaar met het motto van de Boekenweek, "Rebellen en dwarsdenkers". 't Lijkt wel of iedereen tegenwoordig dwarsdenker of rebel is... Daarom hebben we drie denkers geselecteerd, of ze dwars denken kunt u zelf beoordelen.

  Peter Sloterdijk - Kritiek van de cynisiche rede
  Van €64,90 voor €29,95

  Sloterdijk werkt in dit boek een tegendraads begrip van cynisme uit: geen scepsis en relativisme, maar vrijpostigheid en durf. Aansluitend bij de cynische tradities in de oudheid noemt hij dit kynisme. De filosofie moet zich de allesbeheersende drang naar kennisvermeerdering niet laten opleggen, maar ze moet een manier van leven zijn. Heideggers filosofie van de gelatenheid wordt hier verbonden met Nietzsches vitalisme. Want de kynische mens is wel degelijk actief en strijdbaar: hij 'lacht', 'spot', 'attaqueert', in een gemaskerd spel tussen de mens en de werkelijkheid om hem heen.
   

  Hegel - Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie
  Van €25,00 voor €15,00

  Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie is een absolute klassieker in het denken over moraal, wet en staat. De tekst uit 1821, die door Willem Visser vertaald werd, is opvallend toegankelijk. Hegel schreef dit boek nadrukkelijk voor zijn studenten. Nog steeds is het verplichte literatuur voor studenten rechten en eigenlijk voor iedereen met interesse in de wijsbegeerte. Eerder verscheen bij Uitgeverij Boom van Hegel Fenomenologie van de geest. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) was hoogleraar filosofie aan de universiteiten van Heidelberg en Berlijn. Hij geldt als een van de invloedrijkste filosofen van de moderniteit.
   

  Bacon - Novum Organum
  Van €25,00 voor €15,00

  In 1620 legde Francis Bacon met Novum Organum de grondslag voor de moderne wetenschap. Als eerste ontwierp hij een methode waarin het experiment centraal stond, met als belangrijk element de eigen waarneming, waarna toetsbare hypothesen konden worden geformuleerd. Vanaf dat moment moest de wetenschap langs inductieve weg tot haar conclusies komen. Novum organum staat daarmee aan de wieg van de moderniteit. Vandaag de dag wordt de lezer verrast door de energieke actualiteit waarmee de aforismen van Bacon van de pagina spatten.
   

  Actieset Filosofische Klassiekers
  €50,00


  U kunt de drie boeken ook als set bestellen, dan bespaart u maar liefst €10,00!
   

  Boekenweek 2020
  Ik noemde het hierboven al, de Boekenweek.
  Van 7 t/m 15 maart krijgt u bij €15,00 aan (Nederlandstalige) literatuur het Boekenweekgeschenk cadeau. Dat is dit jaar Leon & Juliette, geschreven door Annejet van der Zijl. Het Boekenweekessay, genaamd "Generaal zonder leger", is dit jaar geschreven door Özcan Akyol.

  Over Leon & Juliette:

  De plaats was Charleston, het jaar was 1820. Hij was een jonge Nederlander die zijn verarmde vaderland was ontvlucht om fortuin te maken in de Nieuwe Wereld. Zij was een zwart meisje in een samenleving waar iemand zoals zij niet meer waard was dan een onmondig stuk vee dat naar believen gekocht en gebruikt kon worden.

  Dát hij haar kocht was dus niet zo vreemd. Deden blanke mannen dat toen niet vaker met slavinnen die hun wel aanstonden? Wat er daarna gebeurde was in de ogen van de wereld om hen heen echter zo schandalig en zelfs illegaal dat het alles in gevaar bracht – zelfs hun leven en dat van hun kinderen. Toen hadden ze nog maar één keuze…

  Het Boekenweekessay
  €3,75

  Over Generaal zonder leger:

  Waar zijn ze toch gebleven, de rebellen en dwarsdenkers onder de schrijvers? Dat wil schrijver en columnist Özcan Akyol weten. Ooit raakte hij betoverd door de literatuur dankzij schrijvers die met hun polemische stijl aandacht vestigden op hun werk én iets teweegbrachten in de maatschappij.

  Maar de schrijvers met deze bloedgroep zijn uitgedund. Er is nog maar weinig literatuur die de sociale klasse en identiteit van de schrijver ontstijgt: de moderne auteur richt zich vooral op zijn eigen cocon – de gelijkgestemden. Wanneer gebeurt het nog dat het héle land staat te sidderen na een publicatie die de vinger op de zere plek van onze samenleving legt?

  We zien u graag in de winkel tijdens de Boekenweek! Mocht u uw boeken liever online bestellen, ontvangt u uiteraard ook een Boekenweekgeschenk!
  Lees meer »
 6. Nieuwsbrief 3 februari | Kom met mij mee naar Parijs (en New York)

  Nieuwsbrief 3 februari | Kom met mij mee naar Parijs (en New York)

  Parijs is een stad vol romantiek en gele hesjes en New York is de stad die nooit slaapt.

  We hebben enkele boeken over deze steden voor u in de aanbieding!

  Achter de façade - Kees en Chrisje Brans

  24 wandelingen dwars door Parijs, rond thema's als revolutie, seks, moord en doodslag, immigratie, oorlog en joods Parijs:

  Deze gids gaat op zoek naar de historische, sociale en culturele realiteit van de Franse hoofdstad. Thematische wandelingen vormen een bril om de stad te bekijken, werpen er een specifiek licht op en brengen je tegelijkertijd op plaatsen waar je anders misschien niet zo snel zou komen.

  Prijs: €32,50
   
  Kom met mij mee naar Parijs - Nico Nelissen

  Dit boek geeft de lezer een inkijkje in de stadsontwikkeling en architectuur in de Franse hoofdstad van de laatste 150 jaar.

  Afgeprijsd van €35,- voor €25,-
  Paris - Portrait of a city

  Een fotografische ode aan de hoofdstad van liefde en lichtjes: in dit boek wordt de lezer door de fotografische, de culturele en de architectonische geschiedenis van Parijs geleid. In meer dan 500 foto's worden verleden en toekomst, het monumentale en het alledaagse, samengebracht.

  Afgeprijsd van €29,95 voor €15,-
   
  New York - Portrait of a city

  In dit fotografieboek wordt het epische verhaal van New York in honderden atmosferische foto's verteld: van de negentiende eeuw tot de huidige tijd. Een indrukwekkende collectie, voor iedere liefhebber van New York en fotografie.

  Afgeprijsd van €29,95 voor €15,-
  De boeken kunnen worden besteld via de website, maar ze kunnen natuurlijk ook in de winkel worden gekocht.

  Au revoir!
  Merel  Lees meer »
 7. Nieuwsbrief 28 Januari | Van Eyck & Bruegel

  Nieuwsbrief 28 Januari | Van Eyck & Bruegel

  Vanaf 1 februari vindt de grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit plaats in Gent. Wereldwijd zijn er van deze Vlaamse meester slechts een twintigtal werken bewaard. En zeker de helft daarvan reist dit jaar naar Gent.
  In de catalogus, Van Eyck - Een optische revolutie, wordt het oeuvre van Jan van Eyck in zijn historische en artistieke context geplaatst.
   
  Van Eyck - Een optische revolutie

  Jan van Eycks (1390-1441) weergaloze techniek, zijn grondige wetenschappelijke kennis en zijn ongeëvenaarde observatievermogen waren doorslaggevend voor de verdere ontwikkeling van de beeldende kunst. Van Eyck – Een optische revolutie brengt het bredere verhaal van een revolutionair moment in de westerse kunstgeschiedenis.

  Dit rijk geïllustreerde boek brengt het complete oeuvre van Van Eyck samen, aangevuld met meer dan honderd topstukken uit de late middeleeuwen waaruit de invloed van deze absolute grootmeester van de westerse kunst blijkt. Het plaatst het oeuvre van Jan van Eyck in zijn historische en artistieke context, en brengt de wisselwerking met de andere kunsten tot leven.

  Prijs: €64,50
  504 pagina's
   
  Bruegel - The complete works

  Ook van de Vlaamse kunstschilder Pieter Bruegel de Oude hebben we een boek in de aanbieding. Dit boek bevat de complete werken van Pieter Bruegel, de belangrijkste kunstenaar van de Vlaamse Renaissance.
  Deze XXL-monografie markeert de 450e sterfdag van zijn dood en zijn allereerste monografische tentoonstelling in het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Het verzamelt alle 40 schilderijen, 65 tekeningen en 89 gravures - elk stuk een unieke getuige van zowel de religieuze mores als de hechte volkscultuur uit de tijd van Bruegel.

  Nu afgeprijsd van €150,- voor €75,-
  492 pagina's (incl. uitvouwpagina's)
   
  Beide boeken zijn te bestellen via de website, maar ze kunnen natuurlijk ook gewoon in de winkel worden gekocht!

  De koffie staat, zoals altijd, klaar.

  Lees meer »
 • Gratis verzending bij bestellingen boven de € 49,-
 • Eerste boek gratis bij boeken onder de € 10,-
 • Niet goed geld terug garantie 024-3221734
 • Vertel je vrienden over Roelants en ontvang € 5,-
Boekhandel Roelants
Locatie

Boekhandel Roelants [Voorheen De Oude Mol]
Van Broeckhuysenstraat 34
6511 PJ  Nijmegen

roelants@roelants.nl
024-3221734