Julius Roelants

 1. 17 oktober | Leesclub Gabriël van den Brink

  17 oktober | Leesclub Gabriël van den Brink

  Op zaterdag 17 oktober vindt de eerste Leesclub met Gabriël van den Brink plaats.

  Hij zal zijn boek 'Ruw ontwaken uit een neoliberale droom' bespreken.

  Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in tal van landen het liberale denken dominant. Ook in Nederland koos de overheid als het even kon voor deregulering, privatisering en marktwerking. Bovendien zette het Westen na het vallen van de Berlijnse Muur vol enthousiasme in op wereldwijde vrijhandel. Hoewel die agenda ontegenzeggelijk voordelen had, bracht ze ook problemen mee, zoals een groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm, flexibilisering van de vaste baan, meer asociaal gedrag en een breed levend gevoel dat de nationale gemeenschap erodeert. De bestuurlijke elite leek nauwelijks te begrijpen wat er gaande was. Zowel links als rechts van het politieke midden bleef men vasthouden aan liberale denkwijzen. Juist dat bood ruimte aan rechts-populistische politici die het onbehagen uitbuitten en de polarisatie verder opvoerden. Niet zonder succes, zoals de verkiezingsuitslagen in de meeste Europese landen laten zien. Hoewel velen zich daarover bezorgd tonen, hebben slechts weinigen een helder antwoord op de vraag wat er met de Nederlandse samenleving is gebeurd. Die vraag komt in dit boek op genuanceerde wijze aan bod, waarbij tevens duidelijk wordt in welke richting we de huidige problemen kunnen oplossen.
  Gabriël van den Brink was tot 2016 hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan Tilburg University en werkt sindsdien als hoogleraar wijsbegeerte bij Centrum Èthos aan de Vrije Universiteit. Kenmerkend is dat hij empirisch onderzoek en filosofisch nadenken over de meer algemene vragen van het leven combineert. Tijdens de leesclub gaat hij graag het gesprek aan met zijn lezers.
  Er is plaats voor maximaal 20 personen. Uitsluitend op reservering: roelants@roelants.nl of tel. 024 3221734.
  Lees meer »
 2. Van Gombrich tot Grøndahl: ramsj bij Roelants

  Van Gombrich tot Grøndahl: ramsj bij Roelants

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,

  De zomer is aangebroken, kunnen we wel stellen. In onze boekhandel is het gelukkig circa 10 graden koeler dan buiten; het is hier aangenaam vertoeven. Zeker in ons souterrain met ramsj, waarop we vandaag weer een mooie aanvulling hebben. Wij verdiepen ons in de kunstgeschiedenis, hebben u alles te vertellen over de Sovjet-Unie en het communisme en slepen u ook nog eens weg bij de Albert Heijn. Maar ook een paar prettige romans. Vakantie in ons eigen land moet immers goed gevuld zijn, met zowel fictie als non-fictie. Leest u verder!
  E.H. Gombrich - Eeuwige Schoonheid (luxe editie)

  '... wie het ter hand neemt voelt een geweldig enthousiasme opkruipen en geniet met volle teugen.' schreef NRC Boeken eerder. Al meer dan 60 jaar een wereldwijde bestseller, maar in 2017 voor het eerst in een luxe editie - inclusief cassette met linnen afwerking - uitgegeven. En nu bij ons verkrijgbaar voor minder dan de helft van de originele prijs - een mooie ramsj-prijs!

  Een van de meest complete én toegankelijke inleidingen in de kunstgeschiedenis. In Eeuwige schoonheid krijgt u een goed overzicht van de diverse perioden en stijlen in de architectuur, schilder- en beeldhouwkunst zonder door de veelheid aan details de hoofdlijnen uit het oog te verliezen, vanaf de vroegste grottekeningen tot experimentele kunst. De auteur weet als een ware meester(verteller) zijn liefde en enthousiasme voor kunst in heldere taal over te brengen. Aantrekkelijke voorbeelden houden u van begin tot eind geboeid. Het wordt beschouwd als een van de beste en toegankelijkste geschiedenisboeken over de beeldende kunst.

  Van €99,95 nu €45,- | 688 pagina's | ISBN 9789000357635R

    ROMANS  

  Paul Kingsnorth - Beest


  'In Beest verlies je je in de wereld van Edward Buckmaster, een man alleen op de hei. Wat hij heeft achtergelaten weten we nog niet; wat er in het verschiet ligt is een existentiële strijd tegen de elementen en tegen iets wat zich in de periferie van zijn zicht bevindt: een wezen dat hem achtervolgt.
  Beest is een schitterende beschrijving van eenzaamheid en van de zoektocht naar de waarheid. Hoewel van geringe lengte, laat Beest de lezer naar adem snakkend achter.'

  Van €20,99 voor €4,99 | 176 pagina's | ISBN 9789026337758R
  Jens Christian Grøndahl - Lucca


  'Lucca, een tweeëndertigjarige actrice, raakt betrokken bij een auto-ongeluk. Wanneer ze na de operatie bijkomt, is ze tot haar verbijstering blind geworden en lijdt ze aan geheugenverlies. In haar eenzaamheid, versterkt door het scheidingsverzoek van haar man, wendt ze zich tot haar behandelend arts Robert. Hij heeft net een scheiding achter de rug en verkeert in een emotionele leegte waar alleen zijn dochter Lea en klassieke muziek soelaas voor bieden. Lucca en Robert voelen zich gaandeweg steeds sterker tot elkaar aangetrokken. Met zijn typerende precisie en prachtige proza schetst Jens Christian Grøndahl in Lucca een raak beeld van een generatie die richtingloos van de ene relatie in de andere duikt, op zoek naar vervulling en geluk.'

  Van €19,99 voor €9,99 | 400 pagina's | ISBN 9789029091039R
  Heinrich Böll - Biljarten om half tien


  Biljarten om half tien is een meesterlijke en overrompelende roman waarin de geschiedenis wordt verteld van drie opeenvolgende generaties uit een geslacht van architecten. De grootvader ontwierp nog voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de Sint-Antonius-abdij. Zijn zoon, in de Tweede Wereldoorlog officier, laat aan het einde van de oorlog de abdij opblazen. De kleinzoon, evenals zijn vader en grootvader architect, neemt na de oorlog de taak op zich het gebouw te restaureren.

  Van €19,99 voor €7,99 | 304 pagina's | ISBN 9789029091213R

    SOVJET UNIE  

  Frank Dikötter - De culturele revolutie

  Een volksgeschiedenis 1962 - 1976

  'In 1966 lanceerde de ouder wordende Mao een ambitieus programma om zijn nalatenschap veilig te stellen. Hij liet de Rode Gardisten los op zijn vijanden en alles wat herinnerde aan de oude cultuur. Al snel bevochten gewapende rivaliserende partijen elkaar op straat, in naam van revolutionaire puurheid. De Culturele Revolutie was begonnen.'
   
  Van €32,50 voor €12,50 | 472 pagina's | ISBN 9789049106508R
  Helen Rappaport - Midden in de revolutie

  Petrogad 1917

  'In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Russische Revolutie losbarstte. Helen Rappaport beschrijft de voorgeschiedenis en de plotselinge ontbranding van de Revolutie aan de hand van brieven en dagboekfragmenten van buitenlanders die zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevonden, maar daardoor wel getuige waren van een van de meest ingrijpende gebeurtenissen van de 20ste eeuw.'
   
  Van €32,99 voor €12,50 | 440 pagina's | ISBN 9789000338597R
  Victor Sebestyen - Lenin

  Leven en legende

  'Victor Sebestyen laat een nieuw licht schijnen op de man die in Rusland nog steeds wordt aanbeden en in de rest van de wereld wordt gezien als een man die een grote stempel heeft gedrukt op de wereldgeschiedenis.

  Uiteraard kon Sebestyen het politieke leven van Lenin niet negeren, maar hij laat vooral de mens achter de politieke legende zien. Aan de hand van nieuw materiaal uit de directe omgeving van Lenin, haalt Sebestyen in deze levendige biografie de legende van de koude, eendimensionale Lenin onderuit. Hij kon putten uit allerlei verhalen over Lenin die in het Sovjettijdperk werden verzwegen om zijn harde reputatie geen geweld aan te doen; zo mocht bijvoorbeeld Lenins ménage à trois met zijn vrouw Nadezjda Kroepskaja en zijn minnares en kameraad Inessa Armand niet bekend worden. Sebestyen schept een ander beeld van Lenin en de Russische Revolutie, een van de grootste keerpunten in de moderne geschiedenis.'

   
  Van €42,99 voor €19,99 | 720 pagina's | ISBN 9789000354535R
  Yuri Slezkine - Het huis van de regering deel I

  'Het Huis van de Regering vertelt het verhaal van de bewoners van een monumentaal pand in Moskou, aan de oever van de gelijknamige rivier. De bouw vond plaats tussen 1928 en 1931 als onderdeel van het eerste, door Stalin bedachte vijfjarenplan en was het grootste, modernste en meest luxueuze flatgebouw van heel Europa. Het was een voorbeeld van ‘de communistische manier van de organisatie van het dagelijks leven’. In het reusachtige gebouw bevonden zich 500 volledig ingerichte appartementen en uiteenlopende faciliteiten zoals een bioscoop, een bibliotheek en een tennisbaan. Het ideale thuis voor de top van de partij en hun families, voor hoge officieren, acteurs, schrijvers en andere helden van het Sovjetregime: revolutionairen die het voor het zeggen hadden tot ze uit de gratie vielen, het huis uit werden gezet en één voor één in de gevangenis belandden of ter dood werden gebracht.'

  Het Huis van de Regering is verschenen in twee delen. Deel I gaat over ontwerp, indeling en bouw van het Huis van de Regering en het aangename leven van de eerste bewoners.Van €54,99 voor €24,99 | 640 pagina's | ISBN 
  9789000353811R
  Yuri Slezkine - Het huis van de regering deel II

  'Het Huis van de Regering vertelt het verhaal van de bewoners van een monumentaal pand in Moskou, aan de oever van de gelijknamige rivier. De bouw vond plaats tussen 1928 en 1931 als onderdeel van het eerste, door Stalin bedachte vijfjarenplan en was het grootste, modernste en meest luxueuze flatgebouw van heel Europa. Het was een voorbeeld van ‘de communistische manier van de organisatie van het dagelijks leven’. In het reusachtige gebouw bevonden zich 500 volledig ingerichte appartementen en uiteenlopende faciliteiten zoals een bioscoop, een bibliotheek en een tennisbaan. Het ideale thuis voor de top van de partij en hun families, voor hoge officieren, acteurs, schrijvers en andere helden van het Sovjetregime: revolutionairen die het voor het zeggen hadden tot ze uit de gratie vielen, het huis uit werden gezet en één voor één in de gevangenis belandden of ter dood werden gebracht.'

  Het Huis van de Regering is verscheen in twee delen. Deel II vertelt over de Grote Terreur van 1937-1938 die het leven van de bewoners drastisch veranderde.

  Van €54,99 voor €24,99 | 640 pagina's | ISBN 9789000353927R
  Odd Arne Westad - De Koude Oorlog
  Een wereldgeschiedenis


  'De Koude Oorlog was het lijnrecht tegenover elkaar staan van het kapitalisme en het socialisme. Een confrontatie die het heftigst was tussen 1945 en 1989, maar de oorsprong van het conflict gaat veel verder terug en de gevolgen zijn nog steeds voelbaar. De Koude Oorlog zorgde ervoor dat de wereld werd gedomineerd door twee supermachten die als uitgangspunt hadden dat alleen het eigen systeem goed was en dat van de ander per definitie heel erg slecht. Dit leidde tot een wapenwedloop waardoor we nu genoeg atoomwapens hebben om onze aarde meerdere keren volledig te vernietigen.

  Net als de Amerikanen geloofden de sovjetleiders dat de "oude' maatschappijen, gebaseerd op lokale identiteit, standsverschil en een sterke band met het verleden, volkomen achterhaald waren. De Koude Oorlog ging dan ook over de maatschappij van de toekomst. De keuze was beperkt: die van de Sovjet-Unie, waar de staatsmachine aan de verbetering van de mensheid werkte, of die van de Amerikanen met een gedecentraliseerde staatsmacht en boven alles individuele vrijheid. Tegen deze achtergrond werd het gevecht gevoerd, met als gevolg conflict na conflict en genadeloze leiders.'

  Van €49,99 voor €24,99 | 752 pagina's | ISBN 9789000343638R

    EUROPA  

  James Kirchick - Het einde van Europa

  Dictators, demagogen en de komst van donkere tijden

  'Europa in 2026: President Poetin houdt een militaire parade ter ere van de annexatie van Estland; militair ingrijpen door de NAVO wordt geblokkeerd door Duitsland, waar de SPD een regering vormt met de Groenen en de Communisten na de historische nederlaag van de CDU; de Franse president Marine Le Pen was al uit het samenwerkingsverband gestapt in 2021; nadat Groot-Brittannië zich terugtrok uit de EU, volgden andere eurosceptische regeringen in Europa haar voorbeeld. Europa is niet meer.

  James Kirchick geeft in Het einde van Europa zijn toekomstvisie voor Europa, aan de hand van de negen grote problemen die op dit moment op het continent spelen, zoals politiek populisme, Russische druk, openlijke confrontatie met de islamitische gemeenschap, anti-Europese krachten. Kirchick geeft aan welke uitdagingen serieuze bedreigingen vormen voor de Europese Droom en wat de rol van Rusland is in het geheel.'

  Van €24,99 voor €9,99 | 360 pagina's | ISBN 9789000351954R
  Wilfried de Bruijn - Op zoek naar mijn Frankrijk

  Een persoonlijk portret van een prachtig land vol tegenstellingen

  Vive la Françe?

  'In Op zoek naar mijn Frankrijk neemt De Bruijn ons mee achter de schermen van het Franse land, achter de façades. Hij ontrafelt naar aanleiding van zijn ervaringen en zijn verbazing over de gewoontes en mores in Frankrijk de ziel van het land. Maar ook nadat hij achter de voordeur heeft gekeken, neemt zijn liefde voor Frankrijk alleen maar toe.'

  Van €19,99 voor €9,99 | 256 pagina's | ISBN 9789029091930R
  Bestel nu > >
   

    TERUG NAAR DE  
    KLEINGRUTTER  

  Gerrit Jan Groothedde - Weg van de supermarkt
  Wat de grootgrutter niet wil dat u (w)eet

  'Met Weg van de supermarkt wijst Culinair journalist Gerrit Jan Groothedde, beter bekend als de Eetschrijver, de lezer de weg om weer aan echt eten te komen. Zelf verhuisde de Eetschrijver naar Almere Buiten. Hij ontdekte dat in deze Stad van de Toekomst vrijwel niets te eten is – buiten het nogal treurige aanbod in de supermarkt.

  In zijn boek schetst hij een historisch perspectief en vergelijkt hij van diverse producten de supermarktvariant met de ambachtelijke versie. Hij voert confronterende gesprekken (met o.a. een chefkok, een foodtrendwatcher, een culinair journalist, een duurzaamheidsactivist) en hij toont de alternatieven voor 'supermarkteten'. Door dit alles loopt als rode draad het pijnlijk hilarische relaas van zijn eigen telkens weer mislukkende pogingen om zes maanden lang geen eten in een supermarkt te kopen.'

   
  Van €19,99 voor €4,99 | 256 pagina's | ISBN 9789000340934R

    NATUURLIJKE SELECTIE?  

  Richard O. Prum - De evolutie van schoonheid

  Hoe Darwin en de seksuele evolutie de dierenwereld en ons hebben gevormd

  'Wetenschappelijk dogma stelt dat Darwins theorie van natuurlijke selectie alle takken aan de boom des levens kan verklaren: van het gedijen en uitsterven van diersoorten tot de individuele eigenschappen van elk dier. Maar is alles in de natuur echt te verklaren aan de hand van natuurlijke selectie?

  Richard Prum, ornitholoog aan Yale, is overtuigd van niet. Diep in de tropische jungles zijn vogels te vinden met een duizelingwekkende verscheidenheid aan uiterlijke eigenschappen en paringsrituelen: de stompveermanakin zingt met zijn vleugels; de argusfazant imponeert zijn potentiële partner door zijn – met gouden 3D-bollen bedekte – sleep van veren op te zetten; de geelbroekmanakin betovert met een moonwalk. Tijdens zijn dertig jaar in het veld heeft Prum talloze eigenschappen gezien die losstaan van de selectie voor individuele overleving, of er zelfs lijnrecht tegenover. Om dit te verklaren stoft hij Darwins lang genegeerde theorie van seksuele selectie af, de theorie die stelt dat het kiezen van een partner op puur esthetische redenen een onafhankelijke motor van evolutie is.'

  Van €39,99 voor €19,99 | 464 pagina's | ISBN 9789000363162R
  Bestel nu > >
   

    BOEKEN IN DE MEDIA  

  Ann Petry
  De straat
  €24,99

  'In 1946 was De straat meteen een bestseller-met-klassiekerpotentie. Ann Petry's debuut is nu nog zeer het lezen waard.'
  **** VK 7 augustus
  Bestel nu > >
  Rob Hartmans
  Geestdrift met verstand
  €44,99

  'Rob Hartmans' rijke studie van De Groene Amsterdammer is meer dan alleen een persgeschiedenis.'
  **** VK 7 augustus
  Bestel nu > >
  Etgar Keret
  Mijn konijn van vaderskant
  €19,99

  'De constante in zijn vertakkende oeuvre zijn korte verhalen. Mijn konijn van vaderskant is zijn recentste bundel, en bevat 23 verhalen die veelal heerlijk zijn en niet zelden nogal bizar.'
  ···· NRC 7 augustus
  Bestel nu > >
  Jaap Tielbeke
  Een beter milieu begint niet bij jezelf
  €23,99

  'Tielbeke ziet in de Amerikaanse Green New Deal – en een beetje in de Green Deal, het zwakke Europese aftreksel daarvan – het vergezicht (dat overigens liefst wel binnen tien jaar gerealiseerd moet zijn) dat de planeet kan redden (...) Met zijn boek levert hij daaraan een zinvolle bijdrage.'
  ···· NRC 7 augustus
  Bestel nu > >
  Albert Cossery
  De Luiaards in de vruchtbare vallei
  €19,99

  'In die zin zou je De luiaards van de vruchtbare vallei, ondanks het harnas van de uitvergroting, een onthullende roman kunnen noemen. Want meer dan over de deugdzame eigenschappen van het ‘lucide nietsdoen’, gaat dit boek in mijn ervaring over het spanningsveld tussen de hunkering enerzijds en de huivering anderzijds om zich onbezonnen in het gevaarlijke leven te storten. Als een kind.' 
  NRC 7 augustus
  Bestel nu > >
  A.F. van Ravesteijn
  Ik was erbij
  €39,99

  'Weinigen zullen het hem nadoen: debuteren op je 97ste. A.F. (Louis) van Ravesteijn deed het. En het is niet zomaar een debuut, Ik was erbij. Dwangarbeider in Duitsland 1942-1945. Vanaf de eerste zin is duidelijk: hij kan schrijven.'
  ···· NRC 7 augustus
  Bestel nu > >
  Albert Cossery van hierboven was een van mijn aangename verrassingen van het afgelopen jaar - geeft u hem vooral eens een kans. Zeker in een hittegolf zijn al zijn boeken een aangenaam en toepasselijk tijdverdrijf. 

  Mijn naam ziet vanaf nu hoogstwaarschijnlijk regelmatig onder de nieuwsbrief verschijnen. Vanaf september werk ik donderdagen en vrijdagen in de boekhandel, nu neem ik alvast een voorschot in de zomerplanning.

  Tot ziens in de boekhandel,

  Julius
  Lees meer »
 3. Schilderkunst, mode, fotografie en beeldende kunst in de ramsj

  Schilderkunst, mode, fotografie en beeldende kunst in de ramsj

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,

  Na een hele prettige tijd bij Roelants breekt volgende week alweer mijn laatste week aan. Ik begin na de zomer namelijk aan een nieuw avontuur bij de universiteit Leiden. Dit zal dus mijn laatste nieuwsbrief zijn. Ik wens iedereen nog veel leesplezier toe in de toekomst en een goede gezondheid! Maar eerst nog een laatste lijstje aanraders voor de zomer:

  In de ramsj is ook deze week veel moois binnengekomen. In deze lijst komen allerlei media voorbij, waaronder schilderkunst, mode, fotografie en beeldende kunst. Lees hieronder meer!
  New Yorker cartoons (2 vols.)
  !Slechts 4 op voorraad dus wees er snel bij!

  Van € 80,-  voor € 39,90


  Deze monumentale, tweedelige collectie met omhulsel bevat bijna 10 decennia aan New Yorker-cartoons, geselecteerd en geordend op onderwerp met verhelderend commentaar van Bob Mankoff en een voorwoord van David Remnick.
  Kimono now
  Van € 30,-  voor € 10,-

  Van de verfijnde huizen van Tokyo tot de nachtclubs van Kyoto; van gangster chic tot Harajuku streetstyle; van ateliers en catwalks tot trottoirs in de stad en religieuze festivals - dit boek laat zien hoe de kimono een van de meest opwindende kledingkastelementen van Japan is gebleven. In heel Japan herontdekken vrouwen en mannen de kimono. Comfortabel, veelzijdig en gemakkelijk aan te passen aan iemands persoonlijke stijl, de kimono is het perfecte canvas om een indrukwekkend ensemble te creëren voor elke gelegenheid. In Kimono Now legt Manami Okazaki, terwijl hij de oorsprong en evolutie van dit traditionele kledingstuk onderzoekt, uit hoe de eens zo alomtegenwoordige kimono uit het dagelijks leven verdween om vervolgens opnieuw te verschijnen als een fashion statement.
  Diana Michener - Figure studies
  Van € 32,50 voor € 9,50 

  “Want in totale duisternis is het onmogelijk te weten in welke mate van veiligheid we staan; we zijn onwetend over de objecten die ons omringen ... ”Edmund Burke

  Figure studies is precies dat, studies in de menselijke vorm. De praktijk van figuurstudies heeft een lange geschiedenis in de beeldende kunst, met name tekenen, maar voor Michener gaat het om onscherpe, close-up zwart-witfoto's met een sensuele, donkere, soms dreigende rand. Met elkaar verweven menselijke vormen, lichaamsdelen die grenzen aan abstractie en bevroren bewegingen zijn het spul van Michener's rauwe visie.
  Gustave le Gray - Seestücke
  Van € 58,- voor € 10,-

  Gustave Le Gray (1820-1884) is een van de helden van de vroege Franse fotografie. Le Gray, die oorspronkelijk schilderkunst studeerde, wordt o.a. beschouwd als de grondlegger van de artistieke fotografie. Hij was een van de eersten die de schilders volgde naar Fontainebleau en zijn eigen fotografische natuurstudies nastreefde. Halverwege de jaren 1850 begon hij zijn zee- en wolkenstudies in Normandië en aan de westelijke Middellandse Zeekust, waardoor hij plotseling beroemd werd onder amateurs en verzamelaars en hem de bewondering van de impressionisten opleverde. Tegenwoordig behoren de foto's van Le Gray tot de best betaalde ter wereld.
  Yamamoto & Hamaya - Japan's modern divide
  Van € 49,95 voor € 15,-

  Deze titel biedt een geïllustreerd overzicht van de evolutie van twee zeer verschillende soorten moderne Japanse fotografie. In de jaren dertig evolueerde de Japanse fotografie in twee richtingen: de ene richting een documentaire stijl, de andere voor een experimentele of avant-garde benadering die sterk beïnvloed werd door het westerse surrealisme. Dit boek verkent deze twee uiteenlopende paden door het werk van twee opmerkelijke figuren: Hiroshi Hamaya (1915-1999) en Kansuke Yamamoto (1914-1987).
  Botero - Monograph & catalogue raisonné
  Van € 225,- voor € 50,-

  Botero, Colombiaanse schilder en beeldhouwer, is een van de bekendste beeldend kunstenaars in Latijns-Amerika. Hij verfraaide zijn genrebeelden, portretten, naakten en stillevens met toespelingen op de cultuur van zijn Zuid-Amerikaanse thuisland. Bij nader inzien geven de ogenschijnlijk vrolijke en ongevaarlijke scènes een diep inzicht in de geschiedenis van het (post) kolonialisme. De grotesk uitgestrekte representaties van het lichaam van de kunstenaar verwijzen naar decadente bestuursstructuren. Met zijn altijd verrassend weelderige figuren, waarvan de esthetiek in tegenspraak is met zijn precieze vorm en subtiele kleuren, verbaast Botero de wereld al meer dan 50 jaar.
  Paul Cézanne - The 1907 Paris Exhibition
  Van € 39,80 voor € 14,80

  In oktober 1907 werd in Parijs een herdenkingstentoonstelling gehouden ter ere van de een jaar eerder overleden schilder Paul Cézanne. Het omvatte 49 schilderijen en zeven aquarellen, vestigde de reputatie van Cézanne als de vader van de moderne schilderkunst en bracht zijn faam naar de wereld.

  Rainer Maria Rilke bezocht de tentoonstelling meerdere keren en schreef een reeks brieven aan zijn vrouw, de beeldhouwer Clara Rilke Westhoff, over zijn indrukken. Uit zijn rapporten blijkt dat de dichter diep geschokt was door de kunst van Cézanne. De brieven behoren tot de belangrijkste getuigenissen van een vroege ontvangst van Cézanne's werk. Enerzijds bevatten ze verbazingwekkende artistieke inzichten, maar gaan ze inhoudelijk ook veel verder dan kunstkritiek.
  Roads of Arabia
  Van € 29,90  voor € 12,-

  'Roads of Arabia' presenteert spectaculaire artefacten uit de prehistorie en vroege geschiedenis, maar ook uit het oude Saoedi-Arabië. Dit boek biedt een uniek cultuurhistorisch panorama van het Arabische schiereiland. De culturele uitwisseling die millennia lang plaatsvond langs de handels- en pelgrimsroutes komt in deze catalogus terug als thema. De locatie van het Arabische schiereiland tussen de grote culturen (onder andere de Mesopotamische en de Egyptische) met een duidelijke verwijzing naar de Romeinse oudheid en de nadruk op handel als transportband van deze uitwisseling - niet alleen langs de wierookroute en de hadj-pelgrim routes - zijn belangrijk voor de huidige over vereenvoudiging in de discussie over culturele regio's: culturen overlappen en hebben geen duidelijke grenzen.
  Zukunftsräume. Kandinsky Mondrian Lissitzky
  Van € 48,-  voor € 10,-

  Dresden was in de jaren twintig een centrum voor de artistieke avant-garde van Europa. Vooral het Sovjet-Russische constructivisme, de Nederlandse De Stijl-beweging en het Bauhaus zorgden voor opschudding in Florence, dat doordrenkt is van traditie.

  Kunstenaars, galerijen en particuliere verzamelaars uit deze tijd worden hier in 29 delen belicht. Het wordt duidelijk hoe de "Kunst van de Toekomst", die gebaseerd was op sociaal-utopische idealen, in de jaren twintig werd tentoongesteld, verzameld en besproken in Dresden - tussen gewelddadige afwijzing en enthousiaste goedkeuring.
  Sante D'Orazio - Polaroids
  Van € 29,80 voor € 9,80

  Bekend om een sensuele stijl die de look van de jaren 90 glamour hielp vormgeven, presenteert fotograaf Sante D'Orazio in dit nieuwe fotoboek zijn persoonlijke Polaroids - beelden die gewoonlijk werden genomen als informele warming-up voor officiële shoots. Hier is een who's who van geliefde popcultuuriconen verzameld: actrices zoals Julia Roberts en Angelina Jolie, supermodellen waaronder Kate Moss en Cindy Crawford, rocksterren Jon Bon Jovi, Keith Richards en nog veel meer. Ze zijn allemaal vastgelegd in D'Orazio's kenmerkende stijl - soms naakt, soms niet, maar altijd geladen met sexappeal en glamour.
  De Pietri - Istanbul new stories
  Van € 75,-  voor € 15,-

  In de afgelopen vijftien jaar is Istanbul uitgegroeid tot een van de belangrijkste megasteden aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Het pittoreske heeft plaats gemaakt voor een onverwachte opkomst aan nieuwe, door winst gedreven stedelijke ontwikkeling, waaronder hoogbouw, steriele poortgemeenschappen en satellietsteden om een enorm groeiende bevolking te huisvesten - allemaal ten koste van langdurig ingezetenen en onder de mantel van een zelfverzekerde en willekeurige regering.

  De serene en ingetogen foto's van individuen tegen de achtergrond van stoffige bouwlocaties en nieuwe gebouwen, gemaakt in 2012 en 2013, focussen op de impact van het veranderende stedelijke landschap van Istanbul op de geest van de bevolking.
  Gendel - A surreal life
  Van € 39,80  voor € 14,95

  Milton Gendel: A Surreal Life volgt het leven en werk van de Amerikaanse fotograaf en kunstcriticus Milton Gendel (1918-2018) en toont zijn gehechtheid aan André Breton en de surrealisten van de ballingschap in New York Jaren 40 en zijn enthousiasme voor de Italiaanse manier van leven.

  Zijn iconische beelden getuigen van het ontwaken van Rome in de naoorlogse periode; Geïnspireerd door het nieuwe realisme van de Italiaanse Cinema, behouden ze ook hun surrealistische wortels.
  The 21st-century Art Book
  Van € 38,- voor € 10,-

  "The 21st-Century Art Book" is een toegankelijke gids voor de beste hedendaagse kunst gemaakt sinds 2000. Het toont meer dan 280 kunstenaars in alfabetische volgorde en plaatst gevestigde figuren als Jeff Wall, Marlene Dumas en Maurizio Cattelan naast de rijzende sterren van de volgende generatie zoals Camille Henrot en Haroon Mirza. Internationaal gezien, brengt het kunstenaars van elk continent samen en documenteert het de ongekende verscheidenheid aan benaderingen en mediums die door hedendaagse kunstenaars worden gebruikt - van olieverfschilderijen en bronzen sculpturen tot video-installaties en performance.
  Roman Signer - Karpaten / Carpathians
  Van € 24,-  voor € 10,- 

  Dit boek presenteert foto's gemaakt door Roman Signer tijdens een reis door de Karpaten in 2005, die hem naar Oekraïne en Roemenië bracht. De foto's vallen uiteen in twee categorieën: zelfgekweekte groenten, fruit en andere producten, zorgvuldig uitgestald op krukken of kleine tafels; en liefdevolle gedenktekens van bloemen, kruisen en kransen voor overleden familieleden en vrienden die verkeersslachtoffers waren. De gelijkenis tussen elke compositie bevat een diepere boodschap: de producten suggereren levensonderhoud, groei en overvloed; terwijl de gedenktekens een teken zijn van tragedie en verdriet. De Karpaten is dus niet alleen een verzameling reisfoto's, maar ook een weerspiegeling van de menselijke behoefte om gebeurtenissen vorm te geven, en een beknopt verhaal van leven en dood.
  Jim Dine - the Glyptotek Drawings
  Van € 35,- voor € 10,- 

  Bij een bezoek aan de Glyptothek in München in 1984 werd Jim Dine geïnspireerd om een boek met prenten te maken dat zijn eigen Glyptothek zou zijn. Ter voorbereiding op de prenten creëerde hij een suite van veertig tekeningen die bekend staan als de "Glyptotek-tekeningen". Gebruikmakend van onverwachte uitkijkpunten en inventief bijsnijden, animeert Dine zijn klassieke onderwerpen en doordrenkt zijn composities met een energetische puls. Veel van de tekeningen zijn zeer goed bewerkt en bevatten allemaal een grote verscheidenheid aan media.
  Morgen zijn we (Wouter en Elise) er vanaf 9.30 uur. Prettig weekend en graag tot ziens!

   
  Elise

  Lees meer »
 4. Winnaar Socratesbeker 2020

  Winnaar Socratesbeker 2020

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,

  Wij naderen het einde van de Maand van de Filosofie. Traditioneel wordt op de Nacht van de Filosofie ook de Socratesbeker uitgereikt - de prijs voor de schrijver van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van het afgelopen jaar. Dit jaar valt alles anders - juni in plaats van april, online in plaats van een fysieke uitreiking. Echter nog steeds met één winnaar: Donald Loose met Over vriendschap: de praktische filosofie van Kant. Voor het eerst wint een Vlaming de Socratesbeker! Met ook een Nijmeegs tintje: het boek werd uitgegeven bij Vantilt.

  Andere kanshebbers waren:
  Eva Meijer - De grenzen van mijn taal
  Peter Venmans - Discretie
  Thijs Lijster - Kijken, proeven, denken
  Haroon Sheikh - Hydropolitiek

  Alle vijf sterke kandidaten - hieronder leest u waarom. Looses boek kwam als de winnaar uit de bus omdat dit boek "een brug slaat naar de publieksfilosofie vanuit de academische filosofie, door een uitzonderlijke filosofische precisie te combineren met een thema dat eenieder aangaat. Een exercitie die bovendien een grote filosoof opnieuw toegankelijk maakt voor een breder publiek en, in diezelfde beweging, een ogenschijnlijk alledaags thema filosofisch verdiept."

    WINNAAR  

  Donald Loose - Over vriendschap
  De praktische filosofie van Kant

  Uit het juryrapport:
  "In zijn boek over vriendschap heeft Donald Loose een kunststukje geleverd waartoe weinigen in staat zijn. Voor een breed publiek heeft hij op zo’n manier toegang verschaft tot een van de grote denkers uit de westerse traditie dat deze deelgenoot wordt van een actueel en levend denken dat openstaat voor de wereld waarin wij leven. De keuze voor het thema vriendschap maakt iedere lezer tot een potentiële gesprekspartner; iedereen heeft immers wel een mening over vriendschap. Loose laat zien dat Kant daaraan niet nog eens een zoveelste mening toevoegt, maar helpt om de vele nuances in kaart te brengen die meespelen als je je de vraag stelt wat vriendschap eigenlijk is. Daarbij is het van belang dat de bepalingen van de vriendschap (waarin liefde en respect centraal staan) in een notendop tot uitdrukking brengen waar Kants hele filosofie voor staat. Vriendschap kan in verband gebracht worden met vele domeinen van de werkelijkheid (moraliteit, religie, literatuur, politiek) die elk op eigen wijze bepaald worden door aantrekking en afstoting"
   
  € 23,50 | pagina's | ISBN 9789460044014

    GENOMINEERDEN  

  Eva Meijer - De grenzen van mijn taal
  Een klein filosofisch onderzoek naar depressie
  Uit het juryrapport:
  "De grenzen van mijn taal van Eva Meijer is een gedurfd boek: een filosofisch onderzoek naar, en een persoonlijke vertelling over, depressie ineen. Het boek komt daarmee dicht bij de auteur zelf en behoort tot een minder ruim vertegenwoordigd genre in de filosofie. Meijer gidst de lezer langs zowel relevante filosofische inzichten als eigen ervaringen, zonder ten prooi te vallen aan een gevaar van het genre: het boek wordt nergens larmoyant. De auteur bewandelt daarin een knap pad: zonder te pretenderen dat een beter filosofisch begrip van depressie per se een verbetering voor de depressieve mens kan brengen, maar óók zonder uitzichtloos fatalisme. Het resultaat is een boek dat niet alleen filosofisch zicht biedt op depressie, maar daarmee ook een samenleving bevraagt waarin geluk, en het op eigen kracht verwerven van dat geluk, een steeds prominenter motief is."
   
  € 15,50 | pagina's | ISBN 9789059368224
  Bestel nu > >
  Peter Venmans - Discretie
  Essay over een vergeten jeugd

  Uit het juryrapport:
  "In Discretie houdt Peter Venmans een pleidooi voor een samenlevingskunst die betrokkenheid vraagt zonder dat deze opdringerig wordt, en voor de keuze om respect op te brengen voor het psychische privébezit van een ander, zoals Georg Simmel het uitdrukte. Venmans duikt de geschiedenis in en toont bijvoorbeeld dat de Oude Grieken het begrip discretie helemaal niet kenden, dat het in het Christendom stond voor het besef van de juiste maat en dat het in onze moderne tijd door de opkomst van wetenschap en kapitalisme in diskrediet raakte. Kant, altijd een kind van zijn tijd, vond bijvoorbeeld dat we niet discreet hoorden te zijn, maar dat het juist onze morele plicht was om altijd en overal onze neus in andermans zaken te steken. Maar breken we daarmee niet binnen in de privésfeer van de ander, vraagt Venmans zich retorisch af, een vraag die zeker tegenwoordig, nu mensen soms tot op het gênante toe anderen een inkijk geven in hun leven, bijzonder relevant is."
   
  € 19,99 | 224 pagina's | ISBN 9789045037196
  Thijs Lijster - Kijken, proeven, denken
  Essays over kunst, kritiek en filosofie

  Uit het juryrapport:
  "De mooi geschreven essays over kunst en filosofie uit het boek van Thijs Lijster, Kijken, proeven, denken, bouwen voort op eerder gepubliceerd werk, waarin het ruime register van Lijsters kunstkritiek en -filosofie goed tot uitdrukking komt. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze je aan de hand van een kunstwerk tot denken aanzetten. Dat is meer dan een louter denken naar aanleiding van kunst. Het is, zoals Lijster zijn eigen kunstfilosofie typeert, een ‘denken-door-kunst’ – een voltrekken van het denken dat in het kunstwerk zelf al aanwezig is. Zo beschouwt Lijster de kunstklokken van Maarten Baars en doet ons inzien dat we in onze tijd jachtig zijn gaan leven. Zijn essay over Walter Benjamin laat zien dat twee tegenpolen, de flaneur en verzamelaar, eigenlijk dezelfde persoon zijn: zoekend naar kleine veranderingen die niettemin het geheel doen kantelen. Lijsters ‘denken-door-kunst’ betekent bovendien soms een tegenspreken van de maker zelf: tot een tegengestelde conclusie komen op basis van het kunstwerk, een ‘ding-dat-denkt’. Het gebeurt direct in de opening van het boek bij een bespreking van Jeff Koons’ ‘Glazing Ball’-serie. Een werk uit die serie is terecht gekozen als illustratie van Lijsters boek, als treffend attest van zijn steeds oorspronkelijke en autonome kunstfilosofie."

   
  € 24,99 | 272 pagina's | ISBN 9789403144504
  Haroon Sheikh - Hydropolitiek
  Samenwerking en conflict op zeven zeeën

  Uit het juryrapport:
  "Met zijn boek Hydropolitiek geeft Haroon Sheikh een filosofische betekenis aan water. Wat betekent het voor een samenleving om dichtbij de zee te leven? Of er juist ver vanaf te wonen? Op overtuigende wijze laat Sheikh zien hoe de aanwezigheid van water van invloed kan zijn op de geopolitieke verhoudingen tussen natiestaten. En hoe bijvoorbeeld het huidige populisme is op te vatten als een beweging die wordt gedreven door heimwee naar land. Daarnaast komt hij met originele visies: zo verbindt hij het varen op zee met het nihilisme van Nietzsche. En wat heeft Prometheus te maken met de ondernemende mens? Hydropolitiek is een helder boek vol onverwachte gedachten over geopolitiek, internationale betrekkingen en filosofie. Een aanrader voor wie anders naar de geschiedenis wil kijken."

   
  € 32,50 | 304 pagina's | ISBN 9789024427970

    FILOSOFIE  
    BUITEN DE BOEKEN  

  Nu ook bij Roelants: prikkelende gedachten buiten de boeken om. Met om te beginnen een Nietzsche-tas en Nietzsche-poster. Het leek ons in de maand van de filosofie leuk een extra filosofisch tintje aan de boekhandel te geven. Beide zijn naar ontwerp van Else van Walderveen en met elke aankoop steunt u de bevordering van de filosofie in Nederland via Stichting Centre Erasme.

  Uiteraard zijn ze geheel duurzaam en eerlijk geproduceerd; net als onze eigen Roelants-tassen. Geen wegwerpproducten dus, maar om langdurig te gebruiken of bekijken. 


  Nu te bekijken in de boekhandel & te bestellen op onze website!
  Poster | 50 x 70cm | 135 grams papier | € 20,- | Groen/oker of Blauw/oker
  Draagtas | 41 x 38 cm |  22,- | Was mich nicht umbringt, macht mich stärker

  Zo denken wij verder in de laatste dagen van de filosofiemaand. Maar vanavond ook literair actief: dan wordt de Literatuurprijs uitgereikt, live te zien bij Nieuwsuur. Een sterk deelnemersveld, zo signaleerde de NRC al. Mijn geld staat op Manon Uphoff. U hoort van ons!


  Groet,
  Julius

  Lees meer »
 5. Top 15 week 24

  Top 15 week 24

  Boeken top 15 - week 24

  Boekhandel Roelants is traditioneel geen kinderboekhandel: slechts zelden verkopen wij kinderboeken, maar voor bijzondere titels maken wij af en toe een uitzondering. Elke pagina in het teken van een letter om zo het alfabet rond te gaan. Elke pagina gevuld maar bijna surrealistische tekeningen van alles wat met die letter te maken kan hebben. De e van eierdooier en de f van frietfontein: dit kinderboek is voor jong en oud!

    1  

    2  

    3  

    4  

    5  

    6  

    7  

    8  

    9  

    10  

    11  

    12  

    13  

    14  

    15  

  Abonneer je ook op onze nieuwsbrief!

  Lees meer »
 6. Nieuwe ramsj bij Roelants!

  Nieuwe ramsj bij Roelants!

  We leven dan wel in het nieuwe normaal, maar er gaat nog heel veel als vanouds! We hebben weer een paar prachtige nieuwe kunstboeken in de ramsj. Hieronder kunt u meer lezen.

   
  Thibaut Cuisset - Campagnes Françaises


  Dit boek is een overzicht van de landschap-fotografie van Thibaut Cuisset, die in de afgelopen 30 jaar emoties en kwesties heeft onderzocht in de specifieke context van het landschap, de omgeving en de notie van territorium. Cuisset heeft veel gereisd en landschappen van vele landen gefotografeerd. Toch blijft hij onvermijdelijk terugkeren naar de oneindige variatie van het Franse terrein van zijn geboorteland.

  Met een moderne scherpte, in lijn met New Topographics, legt Cuisset het Franse landschap vast zonder franjes of nostalgie en hij onthult historische lagen en constante menselijke interventie als de vormers van het landschap. Het land wordt continu gevormd en veranderd en Cuissets stille lens en ingetogen virtuositeit in kleurgebruik leggen deze, soms subtiele, processen met kracht vast.

  De afbeeldingen in dit boek zijn kalm, direct en vaak doordrenkt met een gevoel van leven, ondanks de afwezigheid van menselijke figuren. Ze vormen een lyrische atlas van het Franse landschap en ze laten zien hoe kwetsbaar het land is in termen van balans en ontreddering.

  Uitgever: Steidl
   
  Nu €45,- voor €15,- | ISBN 9783958293601
  Bestel nu > >
  Lars Fiske - Grosz: Berlin / New York


  George Grosz (1893–1959) was een Duitse kunstenaar, tekenaar en leraar. Hij haalde ideeën uit de popcultuur, was actief in het dadaïsme en het nieuwe objectivisme en hij had een belangrijke invloed op kunstenaars als Ben Shahn (Zijn anti-oorlogse schilderij 'Eclipse from the Sun' zou Vietnamese demonstranten inspireren).

  In deze grafische biografie, geschreven en geïllustreerd door Fiske, worden met hoekige kunst Kandinsky-achtige lijnen gelegd over scenes die plaatsvinden in het Berlijn van na de eerste wereldoorlog. Fiske's bedachtzame 'Grosz' blijft ver van andere, vaak pedante, grafische hagiografieën. Het is een kunstwerk op zichzelf.

  Uitgever: Fantagraphics Books

  Van €25,- voor €10,-  | ISBN 9781683960416
  Bestel nu > >
  Le Corbusier und die macht der fotografie


  De ontwikkeling van Le Corbusier was onlosmakelijk verbonden met de opkomst van het populairste visuele medium van de eeuw: fotografie. Als markering van het 125ste jaar na zijn geboorte toont dit opmerkelijke boek de vele manieren waarop de Zwitserse architect fotografie gebruikte om zijn werk en ideeën te definiëren en over de wereld te verspreiden.

  Dit unieke portret omschrijft de architect en zijn werk in zes hoofdstukken, elk geschreven door een expert in een specifiek facet van Corbusier's werk: een fotografische biografie; zijn geheime reisfoto's; de manier waarop de architect fotografie gebruikte als promotie van zijn werk; een onderzoek van zijn benadering van het printen; een overzicht van zijn gebruik van grootschalig beeld in zijn gebouwen en tentoonstellingen; en hedendaagse fotografische interpretaties van zijn werk.

  Omdat de gebouwen van Le Corbusier vaak op een documentaire manier worden getoond, bieden de openhartige, persoonlijke, artistieke en vaak onverwachte beelden in dit boek nieuwe inzichten en manieren om de facetten van de persoon achter het werk te waarderen.

  Uitgever: Deutscher Kunstverlag
   
  Van €68,- voor €10,-  | ISBN 9783422071582
  Bestel nu > >
  Dennis Stock | James Dean


  Met drie grote films die allen binnen een jaar verschenen en binnen enkele maanden na zijn tragische dood, spreekt James Dean tot ieders verbeelding. Magnum fotograaf Dennis Stock ontmoette hem in Hollywood in 1954 en ze werden al gauw vrienden. Stock vatte met een prachtige serie van afbeeldingen de essentie van James Dean, zowel alleen als te midden van vrienden en familie, slapend, verzonken in gedachten, in de bevroren velden van Indiana en op een regenachtige dan in Manhattan. Het was een buitengewone samenwerking tussen twee mensen met volledige controle over hun eigen talenten.

  In het artikel in Life magazine, die gepaard ging met de eerste publicatie van deze foto's, werd James Dean omschreven als "De spannendste acteur in Hollywood sinds Marlon Brando". Maar op het moment dat de foto's werden genomen bevond hij zich nog op de rand van de roem. Dit boek herintroduceert deze iconische foto's die zijn genomen tijdens het ochtendgloren en het middaguur van een korte en briljante carrière, inclusief de originele bijgaande tekst van Dennis Stock.

  Uitgever: Thames & Hudson

  Van €32,- voor €17,95 | ISBN 9780500544518
  Bestel nu > >
  Richard Corman – Madonna NYC 83

  Madonna NYC 83 viert een moment in het New York van de vroege jaren 80, dat sinds een paar jaar steeds meer nieuwe waardering krijgt vanwege de vruchtbare interacties en de overlap tussen de werelden van mode, kunst en muziek. Zich bevindend in de nasleep van punk en new wave, veroorzaakte deze economisch kwetsbare periode een vitale, scherpe onrust in de stad waarbij er aandacht kwam voor avontuurlijke persoonlijke stijlen en muziek die rap, funk, punk en pop deed samensmelten.

  Madonna vertegenwoordigde deze beweging als geen ander. Zoals dit boek zeer duidelijk laat zien, was ze vanaf het begin vastbesloten om een uiterlijk voor zichzelf te creëren en een plaats te bemachtigen in de publieke verbeelding. Na haar talloze opeenvolgende transformaties van de afgelopen 30 jaar is het erg bijzonder om haar weer in deze vroege jaren te zien. Richard Corman ontmoette Madonna per toeval in 1983. Deze rijke fotocollectie vormt een veelzijdig portret van de jonge Madonna en een tijdloos New York dat nog altijd inspireert.

  Uitgever: Damiani


  Van €39,- voor €9,95 | ISBN 9788862082884
  Bestel nu > >

    MEER RAMSJ  

  Roads of Arabia
  Van €29,90 voor €12,-
  Bestel nu > >
  Frances Ambler
  The story of Bauhaus
  Van €22,- voor €10,-
  Bestel nu > >
  Marc Aronson & Marina Budhos
  Eyes of the World
  Van €22,- voor €10,-
  Bestel nu > >
  K. Kleinman & L. Van Duzer
  Mies van der Rohe
  The Krefeld Villas

  Van €32,- voor €16,95,-
  Bestel nu > >
  Morgen zijn we weer open van 9.30 tot 17.00uur, met Jolanda en Wouter in de boekhandel. Graag tot ziens!
   
  Elise
  Lees meer »
 7. De Kunst Van Het Nietsdoen Met Albert Cossery

  De Kunst Van Het Nietsdoen Met Albert Cossery

  Beste vrienden van Boekhandel Roelants,

  Nu bijna twaalf jaar geleden overleed Albert Cossery op zijn hotelkamer in Parijs - aan de Rue du Seine. Zestig jaar woonde hij in deze hotelkamer, met niet meer bezittingen dan in zijn koffer ging. Het paste geheel in zijn filosofie van ongebondenheid. 

  Dagelijks begaf hij zich naar een café in Saint-Germain-des-Prés, om zich daar met koffie en krant te installeren. Overigens niet in de vroege uurtjes: hij kwam nooit voor twaalf uur zijn bed uit. En daar observeerde hij zijn omgeving, nam hij alles in zich op. 

  Deze observaties hebben zich vertaald in een klein maar indrukwekkend oeuvre. In zeventig jaar schrijverschap produceerde hij zeven romans en één verhalenbundel. Toch was dit genoeg om van te leven: hij heeft nooit een dag hoeven te werken.

  Al zijn boeken staan in het teken van dit thema. De hoofdfiguren in zijn verhalen doen niet mee aan de race op de carrièreladder maar nevelen zich in nietsdoen. De roes van de slaap of van de hasjiesj. Dit nietsdoen is een vorm van protest: verzet tegen de bureaucratie en tegen de autoriteiten, tegen de armoede. In passiviteit als een Oblomov in het kwadraat. 

  De Egyptenaar combineert zijn Parijse observaties met een Egyptische setting. Alle boeken hebben Arabische inspiraties en spelen zich vaak af in Caïro. Hij bleef dan ook een Egyptenaar in zijn hart: nooit heeft hij een Frans paspoort aan willen vragen. 

  Hij heeft dan ook nooit een grote status in Egypte bereikt, aan zijn dood is daar ook geen ruchtbaarheid gegeven. Ook in Nederland heeft deze schrijver nooit het podium gekregen wat hij verdient. De Onafhankelijke Uitgeverij Jurgen Maas brengt nu nieuwe vertalingen van zijn werken uit.

  Vorig jaar verscheen 'Grote Dieven Kleine Dieven' - een erg succesvolle herintroductie van Cossery in Nederland. Net verschenen is 'De Luiaards in de Vruchtbare Vallei'. Ook hebben wij twee van Cossery's titels in de ramsj voor een vijfje, om de herintroducering compleet te maken. Al deze vertalingen - nieuwe én oud - komen van de kundige hand van Mirjam de Veth en zijn uitgevoerd als prettige hardcover.
   
  Albert Cossery - De luiaards in de vruchtbare vallei
  Cossery's personages beheersen in hoge mate de kunst van het nietsdoen en slaan het schouwtoneel van het dagelijks leven geamuseerd en afstandelijk gade. De slaap is een staat van genade, verder is er nutteloos bedrijf, nietsontziende wreedheid en hartverscheurende domheid. Wie verstandig is zal zich aan het gewoel onttrekken en zich onderdompelen in weldadige rust. In De luiaards in de vruchtbare vallei heeft Rafiek dat het best door, zijn nietsdoen is een bewuste keuze. 'De menselijke domheid was onmetelijk. Waarom maakten ze zich toch zo druk, eeuwig prikkelbaar en ontevreden, terwijl de enige waarheid juist gelegen was in een onverschillige, passieve houding? Het was toch zo eenvoudig. Dat kon de eerste de beste bedelaar nog begrijpen!'

  € 19,99 | 238 Pagina's | ISBN 9789491921735
  Albert Cossery - Grote dieven kleine dieven
  'Grote dieven kleine dieven' speelt zich af in het uit zijn krachten gegroeide Caïro, waar haastig en goedkoop gebouwd wordt. Door bezuinigingen op deugdelijk bouwmateriaal en door achterstallig onderhoud van bestaande huizen storten regelmatig panden in. In deze omgeving proberen allerlei kleurrijke personages zich met humor, optimisme en veerkracht door het leven te slaan. Een van hen is Oessama, een intelligente, ironische, kleine dief, die zich door zijn dandy-achtige uiterlijk toegang verschaft in hogere kringen, waar hij de rijken met liefde van hun geld ontdoet. In een gerolde portefeuille vindt hij een brief waaruit blijkt dat een projectontwikkelaar en een politicus schuldig zijn aan het instorten van een gebouw, waarbij minstens vijftig doden vielen. Hij vraagt zijn leermeester in het dievenvak wat hij met die brief aan moet. Ze halen er een filosofische journalist bij, die net als talloze armoedzaaiers in een grafhuisje in de Dodenstad woont. Dit trio zint op een manier om de 'grote dieven' aan te pakken.

  € 18,95 | 122 Pagina's | ISBN 9789491921650
  Albert Cossery - Het huis van de wisse dood

  'Het huis van de wisse dood' (1945), de eerste roman van de Franse Egyptenaar Albert Cossery, schetst het portret van de in armoedige misère levende bewoners van een bouwvallige huurkazerne, 'mensen die God vergat', een in lompen gehulde oude man, een hongerlijdende timmerman, een man met een aap, een kroegzanger, een voerman. 

  Met een scherp oog voor het absurde zet Cossery de onderling krakelende personages neer, die zich door het leven slaan met een mengeling van berusting en humor. Ze hebben niets te verliezen dan hun leven, en dat dreigt hun binnenkort ontnomen te worden omdat het huis op instorten staat. Maar al eindigt de roman met de belofte van toekomstig verzet, het is al voelbaar dat de auteur daar niet meer in gelooft. 
  Het is een metaforische roman, het beschreven gebouw zou kunnen staan voor heel Egypte.

   
  Van €22,50 voor € 5,- | 128 Pagina's | ISBN 9789071127717
  Albert Cossery - De mensen die god vergat

  'De mensen die God vergat' (1941) is het debuut van Albert Cossery. De bundel bevat een vijftal korte verhalen waarin al direct alle elementen van het cosseriaanse universum aanwezig zijn: woede jegens de overheid, de bureaucratie en de armoede, uitgemeten in bijtende spot en zwarte humor. De verhalen worden bevolkt door bedelaars, arme sloebers, naakte kinderen en jonge meisjes die troost bieden. De slaap is het enige van waarde en wordt voortdurend bedreigd door vertegenwoordigers van de overheid zoals de postbode of de gendarme. De 'God' uit de titel dient volgens Cossery te worden opgevat als de maatschappij.

  Van €22,50 voor € 5,- | 120 Pagina's | ISBN 9789071127809
  Wellicht gaat u deze zomer in Nederland op vakantie, wellicht helemaal niet. Met Cossery waant u zich in andere oorden. U kunt zich overgeven aan een lucide nietsdoen. Niets dan observeren en gedachten scherpen. Daarvoor hoeft men niet naar een resort in Indonesië: Cossery brengt het bij u thuis!


  Namens Boekhandel Roelants,
  Julius  Lees meer »
 • Gratis verzending bij bestellingen boven de € 49,-
 • Eerste boek gratis bij boeken onder de € 10,-
 • Niet goed geld terug garantie 024-3221734
 • Vertel je vrienden over Roelants en ontvang € 5,-
Boekhandel Roelants
Locatie

Boekhandel Roelants [Voorheen De Oude Mol]
Van Broeckhuysenstraat 34
6511 PJ  Nijmegen

roelants@roelants.nl
024-3221734