Agenda

 1. Boekpresentatie 3 maart | Paul van Tongeren over De vrolijke wetenschap

  Boekpresentatie 3 maart | Paul van Tongeren over De vrolijke wetenschap

  De vrolijke wetenschap (1882) is het sleutelwerk in het oeuvre van Friedrich Nietzsche, waarin hij zich manifesteert als psycholoog, cultuurcriticus, dichter en wijsgeer ineen. Door Nietzsche zelf omschreven als een van zijn meest persoonlijke werken, geldt De vrolijke wetenschap als sluitstuk van zijn jaren als 'vrije geest' en luidt het de overgang in naar zijn latere werk. De 'gaya scienza' handelt over nog altijd actuele thema's als het troebele onderscheid tussen kunst en wetenschap, de grenzen van onze waarheidsliefde en 'het geloof ini het doel van het bestaan'. Aforisme na aforisme analyseert Nietzsche alledaagse illusies op even diepzinnige als toegankelijke wijze - soms in niet meer dan één zin.

  In het kader van de nieuwe vertaling door Paul van Tongeren presenteert hij het boek op zaterdag 3 maart in onze winkel op de Van Broeckhuysenstraat 34. De inloop is vanaf 16.30. Om 17.00 begint het programma.

  Paul van Tongeren is em. hoogleraar ethiek in Nijmegen en doceert ook ethiek in Leuven, België. Hij studeerde filosofie en theologie in Utrecht en promoveerde op de moraal van Nietzsche. Recente Nederlandstalige boeken van zijn hand: Het Europese nihilisme (2012), Leven is een kunst (2013), Dankbaar. Denken over danken na de dood van God (2015) en Nietzsche (2016).

  Boekpresentatie De vrolijke wetenschap.
  Paul van Tongeren.
  Zaterdag 3 maart vanaf 16.30.

  Lees meer »
 2. Boekpresentatie 15 februari | Lucebert

  Boekpresentatie 15 februari | Lucebert

  Lucebert

  Lucebert verscheen als een komeet, zo schreef Gerrit Kouwenaar, en maakte zich binnen vijf jaar als dichter en later als schilder waar. Tot op de dag van vandaag wordt hij gezien als een van de grootste dichters in ons taalgebied. Kouwenaar schreef ook: ‘Wij zijn allemaal van de oorlog, het leed en hoge tonen.’ Wat dat voor Lucebert (1924-1994) betekende, beschrijft Wim Hazeu in deze meeslepende biografie, die voor een deel gebaseerd is op eerder ontoegankelijke of onbekende bronnen. Lucebert is het levensverhaal van een gepassioneerde dichter en beeldend kunstenaar. Het is het verhaal van worsteling en succes. Het is het verhaal van het naoorlogse artistieke leven, waarin Lucebert verzet aantekent tegen autoriteiten die politiek en kunst bij het oude willen laten. Het is het verhaal over de dichters en kunstenaars die Lucebert omringden: Bertus Aafjes, Armando, Hans Andreus, Karel Appel en talloze anderen. En het is een verhaal over liefde en geliefden, over avonturen in Amsterdam, Bergen, Berlijn, Frankrijk, Italië en Spanje. Het leven van Lucebert was complex, en dit stelde Wim Hazeu voor vraagstukken die hij als biograaf nog niet eerder had hoeven oplossen.


  Over de schrijver:
  Wim Hazeu (1940) was na zijn studie Nederlands werkzaam als journalist, radio- en televisieprogrammamaker en uitgever. Publiceerde naast verschillende romans en dichtbundels omvangrijke biografieën van Achterberg, Slauerhoff (bekroond met de biografieprijs van de Dordtse Academie), M.C. Escher en S. Vestdijk (op deze biografie is hij aan de Groningse Universiteit gepromoveerd). Ook bezorgde hij de briefwisseling tussen S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk, Wij zijn van elkaar (2007). In 2012 verscheen zijn biografie over Marten Toonder waarvoor hij toegang kreeg tot de nalatenschap van Marten en Jan Gerhard Toonder en Toonders vrouw Phiny Dick.

  (De Bezige Bij)


  De biografie van Lucebert verschijnt in februari 2018.

  De boekpresentatie vindt plaats op donderdag 15 februari in de Oude Mol.
  De tijd volgt nog.

  Lees meer »
 3. NRC – De Grote Elena Ferrante avond | 6 maart in LUX

  NRC – De Grote Elena Ferrante avond | 6 maart in LUX

  De mysterieuze Italiaanse schrijfster Elena Ferrante schoot in 2013 omhoog in de bestsellerlijsten, toen haar boeken geprezen werden in de New Yorker en haar rond begon te zingen in de sociale media. Ferrantes Napolitaanse reeks bestaat uit vier boeken, waaronder De geniale vriendin en De nieuwe achternaam.

  Om het succes te vieren organiseert NRC De Grote Elena Ferrante Avond, met bekende lezers, deskundigen, muziek, discussie en speculatie. Wie gaat er schuil achter het pseudoniem? Of maakt ons dat niks uit? Wat verklaart het succes? Wat vertellen de verhalen van Ferrante over Napels? En welk boek was het beste van de vier?

  Op deze avond blikken we terug op de boeken, discussiëren we over het fenomeen, luisteren we naar lokale muziek en krijgen we een introductie tot het Napels van Elena Ferrante. De presentatie is in handen van Michel Krielaars (Chef NRC Boeken) en Tim de Gier (redacteur NRC Boeken). Vieni a vedere! (LUX Nijmegen)

  Locatie: Marienburg
  Prijs: €15,-
  Tickets hier verkrijgbaar.

  Wij van Roelants zullen deze avond ook aanwezig zijn. 

  Lees meer »
 4. Boekpresentatie 10 maart | De Jongenskamer van Willem van Toorn

  Boekpresentatie 10 maart | De Jongenskamer van Willem van Toorn

  Willem van Toorn (Amsterdam 1935) is één van onze meest productieve auteurs. Hij debuteerde in 1962 met de roman De toeschouwers. Daaarna verschenen talrijk verhalenbundels, romans, dichtbundels, beschouwingen, een biografie  en kinderboeken. Hij was jarenlang redacteur van het toonaangevende literaire tijdschrift Raster en vertaalde werk van Updike en Doctorow.  De laatste jaren werkt hij onafgebroken aan een nieuwe vertaling van het complete werk van Franz Kafka. Diens roman Het kasteel is onlangs verschenen.

  Een belangrijk thema in het werk van Van Toorn is de veranderende tijdgeest en de manier waarop individuen daarmee omgaan. Vaak betrekt hij zijn familiegeschiedenis bij wat hij schrijft, zoals in de roman De rivier (1999), die ook in de Duitse vertaling enthousiast werd onthaald.  Ook keert hij zich fel tegen onnadenkend aangebrachte veranderingen in het landschap. Kritische beschouwingen over de terreur van landschapsarchitecten en consorten werden gebundeld in Leesbaar landschap (1998)

  De poëzie neemt in het oeuvre van Willem van Toorn een voorname plaats in. Voor de bundels Het landleven en Eiland werd hij bekroond met de Jan Campert- en Herman Gorterprijs. Zijn gedichten werden o.a. in het Frans en Italiaans vertaald. In die landen treedt hij ook met grote regelmaat op.

  De laatste jaren werkte Van Toorn aan een lang episch gedicht, De jongenskamer, dat verschijnt bij zijn vaste uitgeverij Querido. In De jongenskamer zet Van Toorn gebeurtenissen uit zijn eigen leven af tegen het decor van de oorlogsjaren, de wederopbouw, het maatschappelijk verzet van de jaren zestig, de seksuele revolutie en talrijke politieke gebeurtenissen. De bundel bestaat uit afzonderlijke gedichten die regelmatig worden onderbroken door korte prozafragmenten. Zo ontstaat een fascinerend beeld van een betrokken schrijversleven. Daan Cartens, dichter en conservator van het Literatuurmuseum, leidt de middag in en gaat met Willem van Toorn in gesprek. Na afloop een borrel en gelegenheid tot signeren.

  Willem van Toorn.
  De Jongenskamer.
  Zaterdag 10 maart vanaf 16.30.
  Boekhandel Roelants.

  Lees meer »
 5. Boekpresentatie 9 maart | De Republiek der Letteren van Hans Bots

  Boekpresentatie 9 maart | De Republiek der Letteren van Hans Bots

  Sinds de tijd van Erasmus duidt het begrip 'Republiek der Letteren' de virtuele gemeenschap van geletterden of geleerden aan, die in beginsel voor iedereen openstond en waarin nationale en confessionele grenzen zouden moeten worden overstegen. In deze intecllectuele omgeving werd een gemeenschappelijke taal gehanteerd, aanvankelijk het Latijn en vanaf de zeventiende eeuw steeds vaker het Frans. Deze 'republiek', die zich voornamelijk tot West-Europa beperkte, kende tot het midden van de achttiende eeuw een groot aantal afzonderlijke culturele centra die met elkaar in verbinding stonden. Ontegenzeggelijk speelden Frankrijk en de Noord-Nederlandse Republiek daarin een vooraanstaande rol, maar het ideaal van een harmonieuze 'republiek' bleek meestal een utopie.

  Hans Bots laat in De Republiek der Letteren zien hoe de gebeurtenissen in deze drie eeuwen via persoonlijke ontmoetingen tijdens universitaire studies, via correspondenties en dankzij boek- en tijdschriftpublicaties met elkaar in contact traden. Aldus vormde zich een wijdvertakt en intrigerend netwerk van onderline betrekkingen, dat aan de basis staat van de Europese academische cultuur.

  Hans Bots
  Republiek der Letteren
  Vrijdag 9 maart vanaf 17.00
  Boekhandel Roelants

  Lees meer »
 6. Boekpresentatie 6 maart| Naar alle onwaarschijnlijkheid

  Boekpresentatie 6 maart| Naar alle onwaarschijnlijkheid

  Naar alle onwaarschijnlijkheid. Toeval in de wetenschap en filosofie 

  Wat is toeval? Bestaat het? Hoe moeten we toeval interpreteren? Is alles logisch te verklaren, of is er meer tussen hemel en aarde? In dit boek kijken we naar een vakantieganger die op Bali onverwacht zijn buurman tegenkomt, de Shakespeare-onderzoeker die per toeval de sleutel tot de ware identiteit van de bard in diens teksten denkt te ontwaren, de man die altijd gezond leefde maar plotseling een ongeneeslijke vorm van kanker krijgt, gelovigen die de hand van God denken te zien in het perfecte samenspel van de natuurconstanten dat leven mogelijk maakt, fysici die de grondslagen van de kwantummechanica of de richting van de tijd onderzoeken, biologen die Darwins evolutietheorie proberen te doorgronden, de filosofie van de vrije wil, en ten slotte Jezus als een toevallig of een noodzakelijk fenomeen.
  In zijn nieuwste boek geeft mathematisch fysicus Klaas Landsman zowel een inleiding als een visie op al deze onderwerpen, die iedereen met belangstelling voor de combinatie van wetenschap en levensbeschouwing zal raken en op nieuwe gedachten zal brengen. 

  Over de schrijver:
  Klaas Landsman (1963) is hoogleraar mathematische fysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was eerder verbonden aan de universiteiten van Amsterdam, Cambridge en Hamburg. Zijn eerdere publieksboek Requiem voor Newton (2005) is een combinatie van wetenschapsgeschiedenis en autobiografie. Daarnaast schreef hij twee vuistdikke vakboeken over kwantummechanica en ruim honderd artikelen, zowel professionele als populaire. (Prometheus)


  Naar alle onwaarschijnlijkheid verschijnt in februari 2018.

  Het zal op 6 maart door Klaas Landsman worden gepresenteerd in de International Lounge bij Books by Roelants op de campus.
  Thomas van Aquinostraat 1
  Inloop vanaf 17.15u 

  Programma:
  - Welkomstwoord
  - Voorlezing Proloog door auteur
  - Overhandiging eerste exemplaar aan Frank Verbunt
  - Reflectie op boek en onderwerp door Herman Philipse
  Duur: 30-60 minuten (met borrel!).  Allen welkom. 
  Lees meer »
 • Gratis verzending bij bestellingen boven de € 49,-
 • Eerste boek gratis bij boeken onder de € 10,-
 • Niet goed geld terug garantie 024-3221734
 • Vertel je vrienden over Roelants en ontvang € 5,-
Boekhandel Roelants
Locatie

Boekhandel Roelants [oude mol]
Van Broeckhuysenstraat 34
6511 PJ  Nijmegen

roelants@roelants.nl
024-3221734

Books by Roelants [@Radboud]
Thomas van Aquinostraat 1A
6525 GD  Nijmegen

024-7370273